Mokymo programos
Technikos Priežiūros Verslo Organizatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440052514
Kodas pagal ISCED: 42352
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (dorinio ugdymo, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos) ir specialybės (automobilių, traktorių, gamybos priemonių ir inventoriaus techninės priežiūros ir remonto technologijos, elektrotechnikos, pagrindinių konstrukcinių ir pagalbinių medžiagų, techninės braižybos, techninių matavimų, mašinų serviso įrangos ir eksploatacinių medžiagų, automobilių, traktorių, gamybos priemonių inventoriaus techninės priežiūros ir remonto, traktorių ir automobilių valdymo, darbo organizavimo, raštvedybos, darbo apskaitos, darbo kompiuteriu, darbo teisės, gamtos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Mokomosios ( 37savaičių trukmės) ir baigiamosios ( 15 savaičių trukmės) praktikos atliekamos mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse ir laboratorijose, žemės ūkio bendrovėse, žemės ūkio technikos remonto įmonėse, automobilių, traktorių serviso įmonėse ir kitose įmonėse, kuriose atliekami traktorių, žemės ūkio mašinų, gamybinių patalpų įrengimų techninės priežiūros ir remonto darbai.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Profesinės kvalifikacijos aprašas
DARBO APRAŠYMAS
Technikos priežiūros verslo organizatorius organizuoja automobilių, traktorių, žemės ūkio mašinų, žemės ūkio gamybinių patalpų įrengimų priežiūros verslą, dirbdamas grupėje pats atlieka mašinų priežiūros ir remonto darbus.
PROFESINIAI GEBĖJIMAI
Technikos priežiūros verslo organizatorius turi žinoti: mašinų konstrukciją ir veikimą, mašinų techninės priežiūros ir remonto darbų technologiją, mašinų konstrukcines, eksploatacines, remonto medžiagas, technikos priežiūros verslo organizavimo principus, ekonomikos pagrindus. Turi mokėti: nustatyti mašinų gedimus, atlikti mašinų techninės priežiūros ir remonto darbus, saugiai ir efektyviai organizuoti darbą grupėje, organizuoti techninės priežiūros verslą.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Technikos priežiūros verslo organizatorius gali dirbti valstybinėse bei privačiose mašinų techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse. Patobulinus kvalifikaciją vadybinėje srityje steigti individualias įmones.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Daugų technologijos ir verslo mokykla Alytaus r. Ežero g. 30, Daugai
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju