Mokymo programos
Agroserviso Darbuotojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440062102
Kodas pagal ISCED: 42362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas:
parengti agroserviso darbuotojus, gebančius valdyti traktorių ir automobilį, įvertinti jų techninę būklę, atlikti techninį aptrnavimą ir remontą, mokančius dirbti su naujausia žemės ūkio technika, išmanančius pažangias žemės dirbimo ir žemės ūkio kultūrų auginimo technologijas, želdinių tvarkymą, mokančius bendrauti su klijentais ir teikti transportavimo, žemės dirbimo, agrotechninės ir cheminės pasėlių priežiūros, želdynų priežiūros paslaugas.
MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos, estetikos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos, kūno kultūros) ir specialybės (bendrosios žemdirbystės, augalininkystės, aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio tvarkymo, automobilių, traktorių, kelių eismo taisyklių, žemės ūkio mašinų ir darbų technologijų, mašinų techninės priežiūros ir remonto, želdinių priežiūros technikos, kooperacijos pagrindų, darbuotojų saugos ir sveikatos) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Programos cheminė augalų apsaugos specializacija suteikia daugiau žemės ūkio kultūrų ligų ir kenkėjų pažinimo ir jų naikinimo cheminėmis priemonėmis specifinių žinių bei praktinio darbo įgūdžių. Ekologinės augalų apsaugos specializacija suteikia daugiau ekologiškų žemės ūkio kultūrų auginimo technologijų ir ekologiškų augalų apsaugos priemonių naudojimo specifinių.žinių ir praktinio darbo įgūdžių.

Mokomosios praktikos (35 savaičių trukmės) atliekamos mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, mokomajame šiltnamyje, gėlyne, mokomajame ūkyje Gamybinė praktika (15 savaičių trukmės) atliekama individuliose apželdinimo įmonėse, agroservisuose, žemės ūkio įmonėse ir bendrovėse, ekologiniuose ūkiuose, ūkininkų ūkiuose.

Pagal programos mokymo planą vykdomi tarpiniai ir mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminai.Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Žemės Ūkio rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Ramiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .


Daugų technologijos ir verslo mokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui Valentas Pakalniškis

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1. Sėkmingai baigęs agroserviso darbuotojo programą (cheminės augalų apsaugos specializacija) įgyja agroserviso darbuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
- paruošti dirvą žemės ūkio kultūrų ir dekoratyvių augalų auginimui;
- auginti žemės ūkio kultūras intensyviomis technologijomis;
- suprojektuoti, įrengti ir prižiūrėti želdynus;
- sudaryti ir eksploatuoti traktorinius agregatus, atlikti mechanizuotus darbus;
- valdyti automobilį ir atlikti transportavimo darbus;
- atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninį aptarnavimą ir remontą;
- pažinti žemės ūkio kultūrų dekoratyvių augalų ligas ir kenkėjus;
- saugiai naudoti chemines augalų apsaugos priemones;
- mokėti įsteigti kooperacinę įmonę.
2. Sėkmingai baigęs agroserviso darbuotojo programą (ekologinės augalų apsaugos specializacija) įgyja agroserviso darbuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas:
- paruošti dirvą žemės ūkio kultūrų ir dekoratyvių augalų auginimui;
- auginti žemės ūkio kultūras intensyviomis ir ekologiškomis technologijomis;
- suprojektuoti, įrengti ir prižiūrėti želdynus;
- sudaryti ir eksploatuoti traktorinius agregatus, atlikti mechanizuotus darbus;
- valdyti automobilį ir atlikti transportavimo darbus;
- atlikti automobilių, traktorių ir žemės ūkio mašinų techninį aptarnavimą ir remontą;
- pažinti žemės ūkio kultūrų dekoratyvių augalų ligas ir kenkėjus;
- naudoti ekologiškas augalų apsaugos ir derliaus didinimo priemones;
- mokėti įsteigti kooperacinę įmonę.

1.Darbo aprašymas

Agroserviso darbuotojas (cheminės augalų apsaugos ir ekologinės augalų apsaugos specializacija) dirba agroserviso įmonėse, individuliose apželdinimo įmonėse, žemės ūkio įmonėse ir bendrovėse, ekologiniuose ūkiuose, ūkininkų ūkiuose.
Jis įvertina automobilių, traktorių bei žemės ūkio mašinų techninę būklę, nustato gedimus ir jų priežastis, atlieka techninės priežiūros ir remonto darbus. Atlieka mechanizuotus žemės dirbimo ir žemės ūkio kultūrų sėjos ir priežiūros darbus. Moka transportuoti ir saugiai naudoti chemines augalų apsaugos priemones, naudotis individualiomis apsaugos priemonėmis. Darbo sąlygos priklauso nuo ūkininko ūkio ar įmonės įrengimo ir techninio aprūpinimo lygio.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje agroserviso darbuotojo kvalifikaciją (cheminės augalų apsaugos ir ekologinės augalų apsaugos specializaciją) gali dirbti mažose ir didelėse agroserviso įmonėse, žemės ūkio įmonėse ir bendrovėse, siūlyti cheminės ir ekologinės augalų apsaugos paslaugas, atlikti mechanizuotus žemės ūkio darbus, steigti savo individualią ar kooperacinę įmonę, gali vadovauti grupės darbui. Kvalifikacija gali būti tobulinima savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Daugų technologijos ir verslo mokykla Alytaus r. Ežero g. 30, Daugai
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju