Mokymo programos
Miško darbininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 440062303
Kodas pagal ISCED: 42362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 3 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti miškininkystės darbuotojus, gebančius planuoti, organizuoti, dirbti visus darbus, susijusius su miškų sodinimu, auginimu, tausojimu ir naudojimu.
Siekiant šių tikslų būsimieji miškininkystės darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi botanikos, dendrologijos, žemdirbystės pagrindų, miško ugdymo ir atkūrimo technologijų, medžių ūkinių savybių, medžių ir krūmų bei jų sėklų pažinimo, miško sodinimo ir medynų formavimo, kovos su medžių ligomis ir kenkėjais, standartų ir techninių reikalavimų medienai ruošti, biržių atrėžimų ir paruošiamųjų darbų taisyklių reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo dirbtuvėse, medelyne, laboratorijose, urėdijose, medienos ruošos perdirbimo įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 47,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami miškų sodinimo, auginimo, kirtimo, apsaugos, atkūrimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama miškininkystės darbuotojo kvalifikacija.
Baigus miškininkystės darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės studijų krypties programas.
Miškininkystės darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Miškininkystės darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti miškininkystės darbuotoju.
Asmuo, įgijęs miškininkystės darbuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti planuoti miško sodinimą, organizuoti miško auginimo ir saugojimo darbus, kurti ir prižiūrėti miškų masyvus, atrinkti kirstinus medžius, įvertinti medieną, organizuoti medienos realizaciją, vadovauti pirminiam medienos apdorojimui kirtavietėse, dirbti miško kirtimo ir medienos apdirbimo mechanizmais, vadovauti rąstų krovimui į stirtas, į plaustus, organizuoti medienos plukdymą upėmis, saugoti mišką nuo gaisrų, gesinti gaisrus, naudotis informacinėmis technologijomis;
- žinoti sausuoju metų laikotarpiu taikytinas įvairias darbo normas, standartus, susijusius su miškų planavimu, kirtimu, taip pat žemės ir miškų grąžinimo savininkams įstatymus, gaisrų gesinimo technologijas, medienos apdirbimo mechanizmus;
- mokėti dirbti saugiai, paslaugiai, atsakingai, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis.
Miškininkystės darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal miškininkystės darbuotojo mokymo programą.
Norintiems siekti miškininkystės darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję miškininkystės darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti meistru, miško ruošos meistru ar techniku girininkijose, urėdijose, savivaldybėse, apskrities viršininko administracijoje, valstybinėse inspekcijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno r. Liepų g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju