Mokymo programos
Socialinių Paslaugų Verslo Organizatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440081107
Kodas pagal ISCED: 42381
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos poreikio pagrindimas:
Įgyvendinant socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programą, savivaldybėse atsiranda socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas įvairioms socialinėms grupėms. Vystomos įvairios bendruomeninės paslaugos, įvairaus tipo nestacionarios paslaugos - informavimas, konsultavimo paslaugos grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų ir kitų rizikos asmenų grupėms, savipagalbos organizavimas šeimoms, turinčioms neįgalių vaikų arba kitokių socialinių problemų, paslaugos vaikams, patiriantiems smurtą ar netekusiems tėvų globos, pagalbos namuose paslaugos ne tik seniems žmonėms, bet ir kitoms socialinių paslaugų vartotojų grupėms.
2. Programos tikslas:parengti specialistą, kuris žinotų socialinių paslaugų teisinę bazę, socialinės pagalbos rūšis; gebėtų įvertinti kliento poreikį socialinėms paslaugoms, teikti socialines paslaugas, bendrauti pagal profesinę etiką ir etiketą, įsteigti smulkią socialinių paslaugų įmonę.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos, etikos, estetikos, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, kūno kultūros) ir specialybės (socialinės politikos ir Lietuvos socialinės apsaugos sistemos, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir etiketo, socialinio bažnyčios mokymo, socialinės paramos, socialinių projektų ir programų, socialinių paslaugų poreikio tyrimo, socialinių paslaugų, socialinių paslaugų asmeniui, Lietuvos socialinių paslaugų asmeniui vystymo tendencijų, kultūrinių renginių, kaip socialinių paslaugų, vystymo tendencijų, nevyriausybinių organizacijų veiklos, finansų pagrindų, smulkaus socialinių paslaugų verslo įmonių organizavimo, informacijos dokumentavimo, teisės pagrindų, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, socialinių paslaugų asmeniui teikimo būdų, kultūrinių renginių organizavimo, smulkaus socialinių paslaugų verslo įmonių organizavimo, nevyriausybinių organizacijų veiklos) dalykų bei praktinių gebėjimų.


Mokomosios praktikos ir gamybinė praktika (15 savaičių trukmės) atliekamos centro laboratorijose, socialinių paslaugų įmonėse, renginių organizavimo firmose, nevyriausybinėse organizacijose.

Pagal programos mokymo planą vykdomi tarpiniai ir mokymo programos baigimo kvalifikacijos egzaminai.Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komisija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Ramiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas .

VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro direktorės pavaduotoja aukštesniosioms studijoms Alicija Ramanauskaitė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos.
1.sėkmingai baigęs Socialinių paslaugų verslo organizatoriaus programą (lankomosios priežiūros specializacija) įgyja socialinių paslaugų verslo organizatoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
- Žinoti socialinės paramos vietą Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje
- Mokėti atlikti socialinių paslaugų poreikio tyrimus ir įvertinti tyrimų rezultatus.
- Gebėti parengti socialinius projektus ir programas
- Mokėti teikti bendrąsias socialines paslaugas
- Mokėti teikti bendrąsias socialines paslaugas
- Žinoti specialiąsias socialines paslaugas.
- Gebėti naudotis Socialinių paslaugų katalogu
- Gebėti profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti
- Gebėti atrinkti informaciją
- Gebėti taikyti užsienio kalbos žinias
- Mokėti laikytis normų ir taisyklių
- Gebėti vykdyti karitatyvinę veiklą
- Įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.
- Naudotis teisės aktais, reglamentuojan-čiais pasirinktą veiklos sritį.
- Planuoti socialinių paslaugų įmonės veiklą
- Kaupti ir sisteminti informaciją.
- Analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis.
- Pateikti informaciją vartotojams.
- Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
- Įvertinti socialinių paslaugų asmeniui teikimo galimybes.
- Žinoti socialinių paslaugų asmeniui rūšis.
- Gebėti suteikti lankomosios priežiūros paslaugas klientams.

2. sėkmingai baigęs Socialinių paslaugų verslo organizatoriaus programą (renginių organizavimo specializacija) įgyja Socialinių paslaugų verslo organizatoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
- Žinoti socialinės paramos vietą Lietuvos socialinės apsaugos sistemoje
- Mokėti atlikti socialinių paslaugų poreikio tyrimus ir įvertinti tyrimų rezultatus.
- Gebėti parengti socialinius projektus ir programas
- Mokėti teikti bendrąsias socialines paslaugas
- Mokėti teikti bendrąsias socialines paslaugas
- Žinoti specialiąsias socialines paslaugas.
- Gebėti naudotis Socialinių paslaugų katalogu
- Gebėti profesionaliai bendrauti ir bendradarbiauti
- Gebėti atrinkti informaciją
- Gebėti taikyti užsienio kalbos žinias
- Mokėti laikytis normų ir taisyklių
- Gebėti vykdyti karitatyvinę veiklą
- Įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.
- Naudotis teisės aktais, reglamentuojan-čiais pasirinktą veiklos sritį.
- Planuoti socialinių paslaugų įmonės veiklą
- Kaupti ir sisteminti informaciją.
- Analizuoti ir vertinti tyrimų duomenis.
- Pateikti informaciją vartotojams.
- Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius ir finansinius išteklius.
- Išmanyti kultūrinių renginių organizavimo galimybes.
- Žinoti kultūrinių renginių tipus
- Gebėti organizuoti kultūrinius renginius, kaip socialines paslaugas

1.Darbo aprašymas

Socialinių paslaugų verslo organizatorius - asmuo, profesionalas, žinantis socialinių paslaugų teisinę bazę, socialinės pagalbos rūšis; gebantis įvertinti kliento poreikį socialinėms paslaugoms, teikti socialines paslaugas, bendrauti pagal profesinę etiką ir etiketą, įsteigti smulkią socialinių paslaugų įmonę.
Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės bei užsakovo.

2.Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje Socialinių paslaugų verslo organizatoriaus kvalifikaciją ( lankomosios priežiūros ir renginių organizavimo specializacijas) gali dirbti socialinių paslaugų įmonėse, renginių organizavimo firmose, nevyriausybinėse organizacijose, steigti savo įmonę, gali vadovauti grupės darbui. Kvalifikacija gali būti tobulinima savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant aukštojoje mokykloje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Viešoji įstaiga Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Kaunas Karaliaus Mindaugo pr. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju