Mokymo programos
Apeigų Organizatoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440081108
Kodas pagal ISCED: 42381
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Baigimo sertifikatas: Profesinio mokymo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos poreikio pagrindimas:
Specialistas,gebantis tinkamai ir profesionaliai organizuoti apeigas, šventes, tampa vis populiaresnis ir reikalingesnis. Gerėjant pragyvenimo lygiui, žmonės švęsdami šeimos šventes, kartais ir kalendorines šventes, artimųjų netekties atveju, nori, kad jos būtų dvasingos, turiningos, ilgai įsimintinos. Šių specialistų poreikis ypatingai jaučiamas didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ypač Vilniuje. Dabartiniu metu šias šventes organizuoja savamoksliai. Šios srities specialistų neruošia jokios profesinio rengimo įstaigos.
Programos tikslas:
parengti specialistą, kuris gebėtų organizuoti šeimos, bendruomenės šventes bei apeigas, sutvarkyti, dekoruoti renginio aplinką, sudaryti šventės arba kito renginio scenarijų ir jį įgyvendinti, bendrauti su klientais ir juos aptarnauti.
MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA
Mokomasi bendrųjų (ekonomikos ir verslo pagrindai; civilinė sauga, estetika; kūno kultūra; valstybinės kalbos kultūra) ir specialybės (apeigų raida; apeigos ir floristika; verslo etika ir aptarnavimo kultūra; verslo vadyba; teisės pagrindai; psichologija; buhalterinė apskaita; apeigų scenarijus; apeigų įamžinimas; stalo etiketas; spec.piešimas; kompozicijos pagrindai; medžiagos, gaminiai, įranga; augalai ir aplinka; spec.užsienio kalba; darbų sauga; informacinės technologijos ir raštvedyba; praktinis apeigų organizavimas) dalykų bei praktinių gebėjimų.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos:
Sėkmingai baigę apeigų organizatoriaus programą, įgyja apeigų organizatoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
- išmanyti šventes, apeigas bei jų organizavimą;
- organizuoti konkrečią šeimos, bendruomenės šventę, gedulo ritualą, kitą renginį;
- padaryti šventes arba kito renginio aplinkos sutvarkymo ir dekoro planą arba eskizą;
- sutvarkyti ir dekoruoti šventės arba kito renginio aplinką;
- išmanyti konkrečios šventės, renginio ypatumus, tradicijas;
- sudaryti konkretaus renginio planą arba scenarijų;
- parengti planą arba scenarijų taikyti renginio organizavime;
- gebėti integruotis į apeigų verslą;
- įvertinti prekybos organizavimo įmonėje galimybes;
- žinoti klientų aptarnavimo taisykles, etiketą ir taikyti įmonės veikloje.

1.darbo aprašymas
Tinkamai, profesionaliai organizuoti apeigas bei šventes gali tik gerai pasiruošęs, žinantis apeigų sampratą, tradicijas, jų turinį, žinantis bei suprantantis švenčių eigą, suvokiantis interjero dekoro ypatumus, apeigų, švenčių atributiką, medžiagas, jų pritaikymą, specialistas.
Labai svarbi veiklos sritis - savo ir kitų užimtumo siekimas, todėl didelis dėmesys skiriamas verslo vadybai, buhalterinei apskaitai. Apeigų organizatorius gebės išanalizuoti būsimos šventės esmę, turinį bei eigą, paruošti šventės scenarijų, režisuoti ją, reikalui esant dekoruoti patalpą, parinkti bei pritaikyti augalus, floristiką, vaišes, šventės įamžinimo būdus.

2.profesinės perspektyvos
Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje apeigų organizatoriaus kvalifikaciją, įgijęs gedulo organizavimo arba vestuvių organizavimo specializacijas, gali dirbti tiek mažose, tiek ir didesnėse šias paslaugas teikiančiose įmonėse, steigti savo įmonę, gali vadovauti grupek darbui. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai arba stažuotėse, studijuoti verso kolegijose arba universitetinėse mokyklose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras Vilnius Didlaukio g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju