Mokymo programos
Tarptautinių Vežimų Vairuotojo Ekspeditoriaus Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 440084020
Kodas pagal ISCED: 42384
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Programos teikimo ir vykdymo prielaidos
1. Programos poreikio pagrindimas:
šalyje 1500 bendrovių dirba tarptautinių pervežimų srityje , todėl jaunų vairuotojų gebančių gerai vai-ruoti autojunginius, mokančių vieną ar kelias užsienio kalbas paklausa yra jau dabar ir ateityje didės. Darbdavių šiuo metu netenkina esamų vairuotojų išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, amžius. Stambios tarptautinių pervežimų verslu užsiimančios bendrovės suinteresuotos šios srities specialistais, t.y. priimtų moksleivius į praktiką, padėtų įrengti mokymo bazę, skirtų specialistus mokymui, įdarbintų baigusius šią specialybę.2. Programos tikslas:suteikti žinių ir įgūdžių būtinų tarptautinių pervežimų ekspeditoriaus profesinei veiklai. Parengti specialistą, gebantį vairuoti autojunginius, nusimanantį apie automobilių konstrukcijas ir jų naudojimą, prekes ir kitokius krovinius, jų pervežimo organizavimo principus, transporto geografiją, tarptautinių pervežimų sistemą, mokantį remontuoti ir techniškai prižiūrėti automobilius ir autojunginius, valdyti informacines ir ryšio priemones, tvarkyti krovinių muitinės ir sandėlių bei krovinių terminalų apskaitos dokumentus, mandagų, tvarkingą, mokantį užsienio kalbą. 3. Programos statusas:tai nauja, IV-osios pakopos, kvalifikuoto darbuotojo kvalifikaciją suteikianti pagrin-dinio profesinio mokymo programa. Pagal ją gali būti vykdomas mokymas visų turinčių licenciją mo-kymo įstaigų.

Mokomasi:
1. Specialiųjų dalykų teorijos ir praktinių įgūdžių:
1.1. Specialiųjų dalykų teorijos
Mokomasi automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automo-
bilių ir autojunginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, transporto geografijos,
kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo, transporto logistikos, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavi-
mo autojunginiais taktikos, krovinių vežimo kelių transportu, muitinės procedūrų, saugos darbe, teisės pagrindų, vairuotojo darbo psichologijos, specialybės užsienio kalbos dalykų.
1.2. Praktinių įgūdžių
Automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automobilių ir auto-
junginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavimo autojunginiais taktikos, šiuolaikinių informacinių ir ryšio priemonių tarptautiniuose perve-
žimuose, krovinių vežimo kelių transportu dalykų.
1.3. Bendrųjų dalykų
Civilinės saugos ir ekonomikos ir verslo pagrindų.
1.4. Bendrakultūrinių dalykų
Valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros.

2. Mokomoji praktika (32 savaičių trukmės) atliekama mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijo-
se, krovinių pervežimo įmonėse (dirbtuvėse, garažuose), muitinėje ir baigiamoji praktika (15 savaičių)
atliekama tarptautinių pervežimų bendrovėse.

3. Pagal mokymo programos planą vykdomi tarpiniai ir mokymo programos baigimo kvalifi-
kacijos egzaminai. Programos baigimo kvalifikacijos egzaminą nustatyta tvarka vykdo egzaminų komi-
sija, kurią patvirtina Prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Egzaminas susideda iš dviejų dalių: teorijos žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimo. Remiantis jų rezultatais suteikiama kvalifikacija ir išduodamas atitinkamas kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas.

Anykščių žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Audronius Gališanka
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Įgyjamos kompetencijos
Sėkmingai baigę tarptautinių pervežimų varuotojo ekspeditoriaus mokymo programą, įgyja tarptautinių pervežimų ekspeditoriaus kvalifikaciją ir kompetencijas:
1. tvarkyti krovinių gavimo, pervežimo ir atidavimo apskaitos bei muitinės dokumentus;
2. vairuoti krovinių pervežimo autotransporto priemones (autovairuotojo C ir E kategorija);
3. atlikti autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir vidutinį remontą;
4. naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio priemonėmis tarptautiniuose pervežimuose;
5. bendrauti užsienio kalba profesinės veiklos tematika.

1. Darbo aprašymas

Tarptautinių pervežimų vairuotojas ekspeditorius dirba bendrovėse, įmonėse, firmose užsiiman-
čiose tarptautinių pervežimų veikla. Jis veža krovinius rytų ir vakarų Europos keliais tarptautiniais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir sandėliuose, bendrauja užsienio kalba. Moka techniškai aptarnauti autojunginius, atlieka vidutinio sudėtingumo remonto darbus, dirba su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis.
Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės dydžio automobilių parko naujumo, krovinių vežimo apimties.

2. Profesinės perspektyvos

Asmuo, įgyjęs profesinėje mokykloje tarptautinių pervežimų vairuotojo ekspeditoriaus, C ir E kategorijų vairuotojo kvalifikaciją gali dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse kurių veiklos sritis yra tarptautiniai pervežimai. Kvalifikacija tobulinama pagal aukštojo mokslo studijų programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Švenčionių profesinio rengimo centras Švenčionių r. Liepų al. 2
Utenos regioninis profesinio mokymo centras Utena Aukštaičių g. 5
Kėdainių profesinio rengimo centras Kėdainių r. Šėtos g. 105
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Joniškio žemės ūkio mokykla Joniškio r. Upytės g. 77
Daugų technologijos ir verslo mokykla Alytaus r. Ežero g. 30, Daugai
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla Vilnius Geležinio Vilko g. 16
Alantos technologijos ir verslo mokykla Molėtų r. Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen.
Alytaus profesinio rengimo centras Alytus Putinų g. 40
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras Vilnius Kalvarijų g. 159
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju