Mokymo programos
Asmens, Atsakingo Už Pramonės Objektų šilumos ūkį Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560052218
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvos Respublikos įmonių darbuotojai, kurie eksploatuoja ar montuoja veikiančius šilumos įrenginius turi turėti atitinkamą išsilavinimą ir atestuoti.
Ši mokymo programa ir yra skirta minėtų asmenų mokymui. Joje pateikiami reikalavimai, kaip technologiškai valdyti, montuoti, remontuoti, prižiūrėti, kontroliuoti bei atlikti šilumos įrenginių paleidimo - derinimo darbus. Pateikiama žinių apie šiluminę techniką, šilumos tinklų eksploataciją, šilumos tiekimo reikalavimus, šilumos paskirstymo punktų įrengimą, garo bei karšto vandens tiekimą. Darbuotojas, įsisavinęs mokymo programos reikalavimus, įgyja žinių apie šilumos mainų aparatus bei jų eksploataciją, šiluminės energijos apskaitos taisykles bei apskaitai naudojamus prietaisus ir jiems keliamus reikalavimus. Mokymo metu suteikiama žinių apie reikalavimus darbų saugai, darbuotojų mokymo, instruktavimo ir atestavimo tvarką, Žmonių saugos darbe įstatymą.
Mokytis gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys ne žemesnį kaip aukštesnįjį techninį išsilavinimą.
Sėkmingai išlaikiusiems egzaminus, išduodamas valstybės pripažintas pažymėjimas.(

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Alytaus darbo rinkos mokymo centras Alytus Pulko g. 55
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju