Mokymo programos
Darbų Parakiniais Statybos įrankiais Vadovo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 560058207
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Architektūra ir statyba
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 1 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Statybos montavimo ir remonto darbuose naudojami parakiniai statybos įrankiai, kuriais įkalamos mūrvinės ir jomis tvirtinamos įvairios konstrukcijos. Iki šio laiko buvo naudojami PC - 52 parakiniai statybos įrankiai. Šiuo metu naudojami statybos pistoletai PC - 84, ir Vakarų gamybos parakiniai statybos įrankiai "beto 100; 201", ir kt.
Pagal SN ir T l l l - 4- 80* reikalavimus darbai panaudojant parakinius statybos įrankius priskiriami prie darbų, kuriems keliami papildomi darbų saugos reikalavimai.
Kol Respublikoje bus parengta ir patvirtinta sava darbo su parakiniais įrankiais tvarka būtina vadovautis minėtu dokumentu (PTM, 36.6-87). Pagal šį dokumentą dirbančiuosius su parakiniais statybos įrankiais ir jiems vadovaujančius darbuotojus privalo apmokyti ir nustatytu laiku peratestuoti. Pagal šiuos reikalavimus vykdyti darbus naudojant parakinius įrankius gali tik atestuoti asmenys turintys parakinių įrankių operatoriaus pažymėjimą (1114), o darbams vadovauti - atestuotas parakinių statybos įrankių vadovas.
Ši mokymo programa parengta vadovaujantis Darbo rinkos profesinio mokymo programų bendraisiais reikalavimais ir skirta apmokyti darbų parakiniais įrankiais vadovus. Programa numato 8 val. mokymą.
Mokymo programoje supažindinama ir su kitais parakiniais įrankiais (DX - 450; DX - 36M; DX - 750 ir kt. bei įrankiais naudojamais darbams nesusijusiems su mūrvinių įkalimu (kirtimas, presavimas).
Mokytis gali darbuotojai, , padalinių vadovai kurių padalinyje naudojami parakiniai statybos įrankiai, kuriems privalu organizuoti tokius darbus savo praktinėje veikloje.
Mokymas baigiamas baigiamuoju egzaminu, kuris vykdomas pokalbio forma.
Sėkmingai baigusiems egzaminą išduodamas (forma 1114) pažymėjimas su įrašu: gali dirbti darbų parakiniais statybos įrankiais vadovu.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas


Pagalba
| Apie sistemą |
English
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Respublikinis energetikų mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 21
Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras Vilnius Jeruzalės g. 53
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju