Mokymo programos
Technomatematika Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612G16001
Kodas pagal ISCED: 51146
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa yra skirta rengti matematikos bakalaurus, turinčius gilias taikomosios matematikos žinias, žinančius šiuolaikinius matematinius metodus ir algoritmus bei gebančius juos pritaikyti praktinių uždavinių sprendimui, gebančius efektyviai taikyti kompiuterį ir programinę įrangą kaip pagrindinį sudėtingų uždavinių sprendimo įrankį.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: politinę teoriją, politinę kultūrą, ekonomiką 1, technikos filosofiją, vadybą, teisę; specialybinius dalykus: algebrą, geometriją, matematinę analizę, diferencialines lygtis, skaitinius metodus, diskrečiąją matematiką, algoritmų teoriją .
Studijų programoje numatytos 2 specializacijos:
matematinio modeliavimo,technometrijos.
Praktinės studijos vyksta. atliekant pažintinę praktiką. Praktinių studijų trukmė – 2 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami šiuolaikinių matematinių metodų taikymo, uždavinių formuluočių modifikavimo ir apibendrinimo, kompiuterio ir programinės įrangos taikymo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos bakalauro laipsnis.
Baigus technomatematikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Technomatematikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti matematikos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matematikos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematiko darbą.
Asmuo, įgijęs matematikos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti šiuolaikinius matematinius metodus ir algoritmus praktinių uždavinių sprendimui, analizuoti realiųjų procesų matematinius modelius, modifikuoti bei apibendrinti uždavinių formuluotes, efektyviai taikyti kompiuterį ir programinę įrangą kaip pagrindinį sudėtingų uždavinių sprendimo įrankį;
- žinoti klasikinės bei taikomosios matematikos metodus, savo specializavimosi technikos mokslų srities pagrindus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Matematikos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal technomatematikos studijų programą.
Norintiems siekti matematikos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematiku nėra pripažįstami.
Įgiję matematikos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti matematikais mokslinių tyrimų, inžinerijos, vadybos, kitose veiklos srityse, kur taikomi matematikos principai ir metodai.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju