Mokymo programos
Kompiuterių inžinerija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612H69001
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, sugebančius projektuoti elektronikos įtaisų su mikrokompiuteriais aparatinę dalį ir sudaryti programas pasirinktam mikrokompiuteriui, naudotis programine įranga, skirta mikrokompiuterių programavimui ir jų darbo modeliavimui, naudotis informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, duomenims apdoroti, procesams valdyti, suprasti elektronikos įtaisų kūrimo technologijas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kompiuterių inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: užsienio kalbą, ekonomiką, vadybą, teisę, kūno kultūrą. Specialybės dalykai priklauso nuo pasirinktos specializacijos: būsimieji kompiuterių technikos specialistai studijuoja mikrotechnologijas, kompiuterių tinklus, mikrokompiuterius ir jų programavimą, kompiuterių sistemas bei informacijos saugą, o kompiuterizuotų projektavimo sistemų projektuotojai studijuoja lustų projektavimą ir technologijas, analoginius integrinius grandynus, projektavimo technologijas, elektroninių sistemų technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: technologinė ir gamybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 10 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterių inžinerijos darbo, programų kūrimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus kompiuterių inžinerijos studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Kompiuterių inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos bakalaurais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektronikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti diegti ir eksploatuoti mikrokompiuteriais valdomas elektronines sistemas, plačiai integruojamas į įvairius produktus, prietaisus ir įrenginius, naudotis informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, duomenims apdoroti, procesams valdyti, atlikti inžinerinei veiklai reikalingus eksperimentinius darbus, būtinus kuriant ir išbandant elektronikos įtaisus su mikrokompiuteriais, pateikti tyrimų mikrokompiuterių srityje rezultatus ir išvadas klausytojų auditorijoms, taikyti įterpiamais mikrokompiuteriais valdomas elektronines sistemas (integruoti komponentus: mikroschemas, jutiklius, pagalbinius elektronikos elementus ir specialias programas), projektuoti mikrokompiuterius, mikrovaldiklius ir kitas konkrečioms operacijoms pritaikytas vienlustes sistemas, panaudojant automatizuoto projektavimo programines priemones, taikyti įgytas žinias mikro ir nanoelektronikos technologijų, grandynų ir sistemų, modeliavimui, analizei ir kūrimui;
- žinoti, suprasti elektronikos įtaisų su mikrokompiuteriais kūrimo technologijas, mikrokompiuteriais valdomas elektronines sistemas ir jų komponentus, automatizuoto projektavimo programines priemones, informacijos apdorojimo sistemas, mikrokompiuterių ir su jais susijusių sistemų kūrimo principus, kad užtikrinti pastarųjų funkcionalumą, valdymą, automatinį ar pusiau automatinį darbo režimą
– mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, kruopščiai, organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos inžinerijos studijų programą.
Norintiems siekti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti kompiuterių sistemų inžinieriais įmonėse, kuriančiose bei taikančiose kompiuteriais valdomus įtaisus ir sistemas, kompiuterių techniką arba jos elementus.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju