Mokymo programos
Optometrija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612F36001
Kodas pagal ISCED: 51144
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti fizikos bakalaurus - optometrininkus, turinčius tvirtus teorinius ir praktinius pagrindus bei aukštą optometrininko kvalifikaciją sąlygojančius mokėjimus ir įgūdžius.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji fizikos optometrininkai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus (filosofijos pagrindus, vadybą, informacijos valdymą, specialybės kalbos kultūrą, užsienio kalbą), studijų pagrindų dalykus (aukštąją matematiką, programavimo pagrindus, mechaniką, termodinamiką, elektrą ir magnetizmą, optiką, astronomiją, kvantinę, kietojo kūno, branduolio bei elementariųjų dalelių, statistinę, fiziką, matematinius fizikos metodus) ir specialybinius dalykus (kompiuterinę fiziką, lazerių fiziką, elektroniką, žmogaus anatomiją ir fiziologiją, regos organų anatomiją ir fiziologiją, genetiką, bendrąją chemiją, akių ligas, optines technologijas, šiuolaikinę optometrinę įrangą, akies optiką, kontaktinę korekciją, regos terapiją, optometrijos problemas ir metodologiją, duomenų bazių valdymo sistemas). Iš viso studijuojama 45 dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: pirmos praktikos metu praktikantas susipažįsta su įmonės veikla, teikiamomis paslaugomis, esama įranga, asortimentu, dirba kaip stebėtojas, specialisto asistentas; antros – praktikantas dirba savarankiškai, vadovaujant patyrusiam specialistui, tiria klientų regėjimo aštrumą, paskiria korekciją, moko klientus įsidėti ir išsiimti kontaktinius lęšius. Praktika atliekama įvairiuose optometrijos centruose. Praktinių studijų trukmė ?400 val.
Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir optometrininko profesinė kvalifikacija.
Baigus optometrijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių, biomedicininių mokslų srities magistrantūroje.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos optometrininko kvalifikacija reikalingas norint dirbti akies ir regos sistemos pirminės priežiūros centruose.
Asmuo, įgijęs fizikos optometrininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti dalykines ir profesines žinias akinių ir kontaktinės korekcijos parinkimui, regos ergonomikai, aktyviai reabilitacinei optometrijai, regėjimo higienai, silpnaregių regos slaugai; analizuoti žinomo ir nežinomo pobūdžio informaciją, atpažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, pasirinkti tyrimų metodus, įvertinti jų tikslumo ir tinkamumo ribas, susieti eksperimentinius rezultatus su teoriniais modeliais, stebėti optometrinius vyksmus, dirbti naudojant standartinę optometrinę aparatūrą, matematiškai apdoroti matavimų rezultatus ir juos analizuot, taikyti informacines technologijas sprendžiant profesines užduotis, parinkti tinkamus matematinius metodus ir taikyti juos profesinėms problemoms spręsti, aiškiai ir teisingai pateikti fizikos bei optometrijo žinias ir apibendrinimus žodžiu, raštu ir daugialypėje informacinėje terpėje;
- žinoti bendrąją, teorinę, eksperimentinę fiziką, akies optiką, optines technologijas, šiuolaikinę optometrinę įrangą, kontaktinę korekciją, regos terapiją nusakančias, apibūdinančias bei apibrėžiančias sąvokas, fundamentaliuosius fizikos reiškinius, tų reiškinių kokybines ir kiekybines išraiškas, naujas ir reikšmingas mokslinių tyrimų ir plėtros problemas, matematikos ir informatikos priemones, jų naudojimą optometrinių matavimų analitiniam ir skaitiniam aprašymui bei modeliavimui;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Fizikos optometrininko kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal optometrijos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos optometrininko kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti optometrininku nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos optometrininko kvalifikaciją, asmenys gali dirbti akies ir regos sistemos pirminės priežiūros centruose, švietimo ir mokslo institucijose, moderniųjų technologijų versle, valstybinėse bei komercinėse struktūrose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju