Mokymo programos
šiuolaikinio Meno Teorija Ir Praktikos
Valstybinis kodas: 612U90002
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.
Neakivaizdinė: 5 m.

Anotacija arba apibūdinimas

1.Programos tikslai:
Aukštos kvalifikacijos šiuolaikinio meno studijų srities specialistų rengimas;
Suteikti studentams bazinių žinių ir įgūdžių, būtinų orientacijai šiuolaikinio meno problematikoje;
Kūrybingų ir politiškai aktyvių specialistų, kurie skatins Baltarusijos visuomenės demokratizaciją ir jos integraciją į Europos bei pasaulio bendruomenę, rengimas.

2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems:
Privalomas minimalus vidurinis arba specialusis vidurinis išsilavinimas. Studijuoti taip pat gali asmenys, jau įgiję aukštąjį išsilavinimą bei jauni specialistai, norintys kelti kvalifikaciją.

3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos.
-
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos:
Studijų kalba - rusų; studijos yra skirtos Baltarusijos Respublikos piliečiams.

5. Studijų turinys (aprašomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Nuosekliųjų studijų programų nuostatus):
Studijų programos bendrojo universitetinio lavinimo dalykai (kreditai):
Filosofijos įvadas (4), Teisės enciklopedija (2), Politinės teorijos įvadas (2), Mokslinio tyrimo metodai (2), Šiuolaikinės informacinės technologijos (2), Šiuolaikinės gamtos mokslų problemos (2), Komunikacijos teorijos įvadas (2), Akademinis skaitymas ir rašymas (2), pagrindinė ir antroji užsienio kalbos (20), Lietuvių kalba ir kultūra (4).
Iš viso: 42 kreditai.
Studijų programos pagridnų dalykai:
Terminologija užsienio kalbomis (4), Kultūros rinkodara (2), Klasikinio meno fenomenas (4), Europos kultūros istorinės ir erdvinės kategorijos I-III (12 + 2 kursinis darbas), Meno kūrinio analizė (4), Meno filosofija (4), Kompiuterinė grafika (4), Tinklapių projektavimo pagrindai (3), Multimedijos pagrindai (3), Semiotika (4), Filmo analizė (4), Muziejininkystės pagrindai (3), Baltarusijos kasdienybės istorija (3), Baltarusijos meno ir architektūros istorija (3), pasirenkami dalykai (8, Kritinės teorijos įvadas, Ekskursiotyra, Matymas ir vizualumas Europos kultūroje, Regimųjų menų istorija ir teorija, Trimatės grafikos projektavimas, Dizaino istorija ir teorija, Psichoanalizė ir kultūra ir kt.).
Iš viso: 67 kreditai.
Studijų programos specialaus lavinimo dalykai:
Baltarusių liaudies menas (2), Istorija, tradicija, atmintis aktualiose meninėse praktikose (2), Šiuolaikinis menas „po..." (2), Fotografijos istorija ir teorija (2), Viešųjų erdvių menas: šiuolaikinė architektūra (funkcijos ir sociumas) (2), Praktikumas: technikos ir technologijos šiuolaikiniame mene (4), Šiuolaikinės fotografijos praktikumas (2), Praktikumas: video art pagrindai (2), kursiniai darbai (6).
Iš viso: 24 kreditai
Laivai pasirenkami dalykai.
Iš viso: 7 kreditai.

6. Praktikos apibūdinimas (kreditai):
Galerijų reikalai (8).

7. Studijų pabaiga (baigiamasis darbas, egzaminų sistema)
Baigiamasis egzaminas (6);
Bakalauro darbas (6).

Anotaciją parengusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė


Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

KARJEROS GALIMYBĖS.
Absolventai sėkmingai galės pritaikyti savo žinias įvairiose profesinės veiklos srityse ir dirbti kaip :
meno kritikas, žurnalistas ir konsultantas įvairiose masinės informacijos srityse (spaudoje, televizijoje, radijuje);
parodų ir kitų kūrybinių projektų kuratorius;
meno galerijų darbuotojas;
meno rinkos analitikas;
stilistas;
tinklo (elektroninio) meno ir medijų meno kritikas;
medija kūrėjas;
meno galerijų vadovas;
kultūros valdymo ir parodų organizavimo srityje.

Duomenis rengusio asmens pareigos, vardas ir pavardė

Vykdančioji direktorė Alina Juškienė

Data 2006 m. kovo 15d.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Europos Humanitarinis Universitetas Vilnius Kražių g. 25
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju