Nepatvirtinti rašto darbai
Kas yra filosofija?
2010-10-25
KAS YRA FILOSOFIJA? Koks šiandienos pasaulis? Ar šiam pasauliui rūpi filosofijos reikšmė, kilmė, esmiškumas? Ar taip dažnai vadinamam „technikos pasauliui“, besisukančiam milžinišku greičiu kyla klausimas kas yra filosofija? O gal šių...
Filosofija   
Filosofija
2010-10-25
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS FILOSOFIJOS KATEDRA Filosofijos referatas “Kas yra filosofija?” Vadovas: A. Jančys Atliko: VB-8/1gr. studentė Jurgita Grigaitė Kaunas, 1999 TURINYS: Filosofijos svarstymo pobūdis ir...
Filosofija   
Arvydas Šliogeris
2010-10-25
Arvydas Šliogeris (g. 1944m.) mokslinę karjerą pradėjo nuo Vladimiro Solovjovo studijų bei jo kūrybos sąsajų su Lietuvos filosofijos paieškų.Vėliau susidomėjo egzistencialistine vokiečių filosofija,fenomenologija (Huserniu, Heideggeriu). Tai...
Filosofija   
Predestinacija
2010-10-25
Predestinacija Jums kas nors pasako: “Jūsų likimas nulemtas!” Kokia pirminė jūsų reakcija? Pasipiktinimas, nuostaba, nuoskauda, įsižeidimas? Dar kas nors? Pasipiktinti galima tiesiog pačia mintimi: kaipgi likimas jau gali būti nulemtas?...
Filosofija   
Ar vaikas nenukentės, jei jis augs Platono pasiūlytame šeimos modelyje? Šiais laikais labai diskutuotina problema yra vaikai, kurie užaugo atskirti nuo tėvų. Nepatyrė mamos meilės, rankų švelnumo, rūpinimosi, artumos ir visa kita,...
Filosofija   
"Jauno žmogaus problemos" Jauno žmogaus pasaulis – jauna siela, jaunas protas, jauni sumanymai, troškimai ir svajonės. Visa tai jaunas žmogus. Nors jaunuolio kuriami pasauliai daugeliui atrodo panašūs, iš tikrųjų jie be galo...
Filosofija   
Moralės filosofijos atsiradimo prielaidos Moralinės normos egzistuoja šalia teisinių normų/prievartos. Ethos – gyvūnai ar tvartas, lasdieniniai dalykai. Moralės filosofija atsirado Graikijoje. Graikų išradimai: filosofija, moxlas,...
Filosofija   
Terminologiniu požiūriu žodį „filosofija“ tiesiogiai suprantame kaip „meilę išminčiai“. Tačiau filosofijos samprata netgi pačių filosofų yra laikoma vienu autentiškiausių ir sunkiausiai atsakomų filosofinių ...
Filosofija   
Lietuvių filosofai Vydūnas. Ankstyvuose savo kūriniuose Vydūnas rutuliojo abstrakčias filosofines idėjas. Vėliau jis perėjo prie savo tautos būties analizės, stengėsi kuo geriau suvokti jos istoriją. Šiuos minties ieškojimus atspindi...
Filosofija   
Draugyste
2010-10-25
TURINYS Įvadas …………………………………………………………………………….. 2 Ados Korsakaitės mintys ..........................................................................................
Filosofija   
Kas man yra filosofija? . Prieš pradedant rašyti šį darbą įsivaizdavau, kad filosofija yra labai sudėtingas mokslas. Žinojau tik filosofijos pradininkus : Aristotelį, Platoną, Georgą Hėgelį...na ir tai, kad filosofijos lopšys – Graikija...
Filosofija   
Etnologija (gr.: ethnos [svetima] tauta) – mokslas, tiriantis įvairias pasaulio tautas, nacijas ir tautines grupes bei jų kultūrą. Etnologijai postūmį suteikė etnografija, pateikusi daug duomenų apie atskirų tautų būtį. Teorinės...
Filosofija   
Platonas
2010-10-25
Įvadas Filosofija – išminties meilė, sugebėjimas teisingai spręsti apie gamtinę tikrovę, apie žmogų ir visuomenę, t.y. sugebėjimas teisingai orientuotis gyvenime, išlavinimas teoriniu būdu. Filosofijai tenka nemažas vaidmuo žmogaus...
Filosofija   
Laisvė
2010-10-25
LAISVĖ IR DETERMINIZMAS PAŽINIMO PROBLEMA Laisvė Laisvė. Kas tai? Kaip mes, žmonės, tai suvokiame? Aišku, kiek žmonių tiek nuomonių. Man labai patiko, kaip dėstytoja užrašė ant lentos tris raides: L→P→A . Tai puikiai apibūdino...
Filosofija   
„Didžiai dvasingi žmonės visada patiria aršų vidutinybių priešiškumą“ Pasaulyje nėra daug žmonių, kurių intelektas aukštesnis nei vidutinis. Juolab Lietuvoje. Paaugliams, kurie yra pranašesni už kitus, labai sunku gyventi, nes jie...
Filosofija   
ARISTOTELIO MOKYMAS APIE VISUOMENĘ IR VALSTYBĘ TURINYS ĮVADAS 3 1.ARISTOTELIO LAIKMETIS 4 2.ARISTOTELIO MINTYS APIE MOKYMĄ 4 3.MOKYMAS APIE POLITIKĄ 5 5.ARISTOTELIO MINTYS APIE VALSTYBĘ IR VISUOMENĘ 6 6.PILIETYBĖS IR VERGOVĖS...
Filosofija   
Budizmas
2010-10-25
Budizmas - tai religija, praktika, ar filosofija? “Tai visi tie trys dalykai sykiu. Jame praktikuojamos įvairios meditacijos formos. O analitinė meditacija - kaip ir visos kitos - visuomet susijusi su tam tikra išmintimi. Tai taip pat...
Filosofija   
būtis ir butybė
2010-10-25
2. BŪTIS IR BŪTYBĖ Dvidešimto amžiaus pabaiga daug kam kelia nerimą, išgąstį… Žmonija įbauginta hipotezių, pranašysčių, ekonominių nuosmukių, politinių sprendimų, gamtos stichijų ir t.t., visai užmiršo žodžius: meilė,...
Filosofija   
MITAI APIE SAVIŽUDYBĘ IR TIKROVĖ Savižudybės problemos ir mastai • Pasaulyje per metus nusižudo apie milijonas žmonių. • Kas 40 sek. pasaulyje nusižudo 1 žmogus. • Kas 3 sek. pasaulyje kas nors bando žudytis. • Lietuvoje...
Filosofija   
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА ВЗГЛЯДЫ ПЛАТОНА НА ВОСПИТАНИЕ Содержание Введение………………………………………………………………………. 3 Глава...
Filosofija