Nepatvirtinti rašto darbai
Darbą priėmė: lekt. R. Keršienė Kaunas, 2005 Turinys Įvadas 2 1. Teorinė dalis 3 1.1 Užimtumo politika Lietuvoje 3 1.2 Valstybės skatinimas kurti darbo vietas 4 2. Lietuvos darbo...
Ekonomika   
Sutartys
2010-10-25
TURINYS 1.Įvadas 3 2.Sutarčių turinys 4 3.Sutarčių vykdymas 5 4.Priedas 8 5.Nuorodos 9 6.Literatūra 10 ĮVADAS Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar...
Ekonomika   
Pramogų verslas Lietuvoje Vienas iš pagrindinių Lietuvos pramogų verslo centrų – Palanga. Sporto mėgėjai nelepinami Mėgstančiųjų tikrąjį sportą, kaip ir ...
Ekonomika   
Mikroekonomika
2010-10-25
Turinys Ekonomikos teorija…………………………………………………………..…3 psl. Mikroekonomika………………………………………………………………..4...
Ekonomika   
Verslo ekonomika
2010-10-25
1. Gaminių gamybos mastą per metus. Pagal pateiktus duomenis turėsime įvertinti įmonės veiklą ,ar Inai bus sėkminga, ar atsipirks patirtos išlaidos ir veikla bus efektyvi. Turėsime apskaičiuoti reikalinga darbininkų skaičių, tam kad...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas.................................................................................................................................2 1.Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis...
Ekonomika   
Nedarbas Lietuvoje
2010-10-25
ĮVADAS Viena iš svarbiausių makroekonominių problemų yra nedarbas. Daugelis žmonių, netekę darbo, praranda pajamų šaltinį, patiria gyvenimo lygio smukimą, psichologinį diskomfortą, todėl nedarbo problema yra politinių ir ekonominių...
Ekonomika   
Verslo ekonomika
2010-10-25
Verslininkas ir verslumas. Verslininko asmenybės įtaka verslo sėkmei Laisvosios rinkos sąlygomis ekonomikos varomoji jėga yra verslininkystė. Jos samprata klostėsi remiantis kasdienės žmonių ūkinės veiklos stebėjimais. Verslininkas...
Ekonomika   
Turinys Įvadas...........................................................................................3 Dėstymas......................................................................................4 Apibendrinimas..................................
Ekonomika   
1. Įvadas Šalies mokesčių sistemą dabar sudaro daugiau kaip 20 mokesčių (įmokų, rinkliavų). Kaip ir kitose daugiau ar mažiau išsivysčiusiose šalyse, tai pajamų ir pelno, socialinio draudimo, turto, vidaus prekių ir paslaugų,...
Ekonomika   
Lietuvos mokesčių sistema Didžiąją dalį prekių gyventojai įsigyja rinkoje iš privačių gamintojų. Bet yra visa eilė prekių, paslaugų, kurias gyventojai įsigyja iš valstybės tariamai nemokamai, ta prasme, kad jos...
Ekonomika   
Turinys Įvadas............................................................................................................................. 1 Bendrasis vidaus...
Ekonomika   
TURINYS 1. Apsaugos užtikrinimo vertinimo laipsnis................................................1 2. Išlaidos ir pelnas (nauda) naudojant muitus............................................2 3. Laimėjimas (nauda) gamintojams ir...
Ekonomika   
Verslo ekonomika
2010-10-25
Turinys Įvadas 3 Planuojamas pagaminti gaminių skaičius 4 Gamybos programos darbo imlumas 5 Įrengimų (darbo vietų) skaičius 7 Įmonės darbuotojų skaičius 9 Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti 10 Išlaidos...
Ekonomika   
Mikroekonomika
2010-10-25
2 paskaita IŠTEKLIŲ RIBOTUMAS IR PASIRINKIMO PROBLEMA 1. EKONOMINIAI IŠTEKLIAI 2. EKONOMINĖS GĖRYBĖS 3. GAMYBOS GALIMYBIŲ RIBA: 3.1. GAMYBOS GALIMYBIŲ KREIVĖ. 3.2. GAMYBOS GALIMYBIŲ KREIVĖ IR ALTERNATYVIEJI KAŠTAI 3.3...
Ekonomika   
Turinys 1. Įvadas. 1 1.1 Tyrimo uždaviniai 1 2. Tyrimo aprašymas. 3 2.1 Respondentų demografinių charakteristikų aprašymas. 3 2.2 Respondentų mineralinio vandens pirkimas ir žinomumas. 6 2.3 Respondentų mineralinio vandens...
Ekonomika   
Mikroekonomika
2010-10-25
I UŽDUOTIS Lentelėje pateikti duomenys apie konservuotos mėsos rinką. Eil. nr. Paklausos kiekis tūkst. vnt. Pasiūlos kiekis tūkst. vnt. Kaina Lt/vnt. Bendrosios pajamos tūkst.Lt Ribinės pajamos, Lt 1 70 10 8 560 2 60 30 16 960 -...
Ekonomika   
2 TURINYS 1. Titulinis puslapis _________________________________________ 1 2. Turinys_________________________________________________ 2 3. Įvadas ...
Ekonomika   
Mikroekonomika
2010-10-25
1.Ekonomika- tai mokslas, padedantis iš visų ribotų išteklių panaudojimo elternatyvą pasirinkti geriausią.Taisuvokti padeda pvz sviestas ir patrankos.Ek. sist.: Papročių sist. Ekonominės problemos sprendžiamos rementis religiniais ir...
Ekonomika   
Įvadas Lietuva 2004 m. gegužės 1 d. buvo priimta į Europos Sąjungą, kurios svarbiausios funkcijos yra bendrosios rinkos, kuri susideda iš muitų sąjungos, vieningos valiutos (nors kai kurios šalys išlaikė savo valiutą), bendros žemės...
Ekonomika