Nepatvirtinti rašto darbai
Michel Foucault
2010-10-25
VILNIAUS UNIVERSITETAS Filosofijos fakultetas Referatas MICHEL FOUCAULT TURINYS 1. M.Foucault...
Filosofija   
ĮŽANGA Graikų filosofas Platonas buvo vienas svarbiausių ir iškiliausių Antikos mąstytojų.Jis suformulavo svarbiausias Vakarų filosofijos, psichologijos, logikos ir politikos problemas bei idėjas. Platonas (427 – 347 m. pr. Kr.) –...
Filosofija   
FILOSOFIJOS ĮVADAS (KONSPEKTAS STUDENTAMS NEAKIVAIZDININKAMS) Parengė: dėst.ekspertė V.Marcinkevičienė 2004 KAS YRA...
Filosofija   
FILOSOFINĖ ESTETIKA 1) Estetikos mokslo objektas, struktūra ir uždaviniai; 2) Estetikos santykiai su giminiškais mokslais; 3) Indoestetinės tradicijos savitumas 4) Klasikinio periodo estetika (natiašastra,gitalanadra, čatialachara); 5) Indų...
Filosofija   
VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS FILOSOFIJOS IR SOCIALOGIJOS KATEDRA ARISTOTELIS „POLITIKA“ Politikos teorijos referatas Darbą atliko: EK61 gr. studentės Renalda Tomkevičiūtė, Justina...
Filosofija   
PLATONAS „PUOTA arba apie meilę“ Savo veikale „Puota arba apie meilę“ Platonas aiškina apie meilės svarbą gyvenime. Savo teiginius Platonas iliustruoja siedamas meilę su dievu Erotu. „Puotoje“ taip pat aptariamos grožio, gėrio,...
Filosofija   
Filosofijos koliokviumas Klausimai: 1. Filosofijos kilmė. 2. Filosofijos samprata (galimi apibrėžimai) ir struktūra. 3. Filosofijos santykis su mokslu, menu, religija. 4. Metafizika (Aristotelio prasme, sąvokos atsiradimas). Pasaulio...
Filosofija   
UTENOS KOLEGIJA VERSLO IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS DIENINIS SKYRIUS PLATONAS, IDEALIOS VALSTYBĖS MODELIS KURSINIS DARBAS Tikrino dėstytoja: Z. Ruzgienė Atliko: T-01 M grupės studentė Inga...
Filosofija   
Žmogaus likimas
2010-10-25
VILNIAUS KOLEGIJA Žmogus ir likimas Filosofijos referatas STUDENTĖ.......................................................................................................... 2005 11...
Filosofija   
Fenomeenologijos egzamino klausimai (GALUTINIS VARIANTAS) Pastabos apie husserliškojo fenomenologijos projekto ypatumus 1. Bendras fenomenologinės filosofijos...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS 2 1. ŠALIES BENDROJI EKONOMINĖ IR POLITINĖ SITUACIJA 3 1.1. POLITINĖ SITUACIJA 3 1.2. EKONOMINĖ SITUACIJA 3 1.3. TEISINIS VERSLO REGULIAVIMAS 4 1.4. BANKAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS ISPANIJOJE 4 1.5. KAI KURIE VERSLO KAŠTAI...
Filosofija   
Įvadas Nuo XII a. pr. Kr. Viduržemio jūros pakrantėse ėmė formuotis svarbus estetikos ir meno židinys - antikinės Graikijos ir Romos kultūros, vėliau nulėmusios visą Vakarų estetinės minties raidą. Keletą šimtmečių jauna graikų...
Filosofija   
Pažinimo problema filosofijoje Tikslas: Apibūdinti pažinimo problemą filosofijoje. Uždaviniai: ➢ Paaiškinti kodėl filosofijoje ir apskritai gyvenime svarbus pažinimo klausimas ➢ Pagrįsti...
Filosofija   
Filosofija painimo kultūros sistemoje Filosofijos ir filosofavimo sąvokos Filosofavimas – tai minčių apie tai, kas žmogų stebina, jaudina, kas jam kelia nerimą, kankina ir t. t. raiška kasdieniniame gyvenime, o filosofija, tai ką...
Filosofija   
1. ĮVADAS Laisvės vykdymas yra santykis. Mūsų kaip asmenų laisvė esmiškai skiriasi nuo būtinumo. Todėl toliau natūralu atskirai aptarti dvi laisvės vykdymo erdves – būtinumo erdvę ir laisvės erdvę. Erdvė, kurioje mes vykdome savo...
Filosofija   
KLAUSIMAI 1. FILOSOFIJOS KILMĖ, JOS ŠALTINIAI 2. FILOSOFIJOS VAIDMUO KULTŪROJE 3. FILOSOFIJOS IR KITŲ MOKSLŲ SANTYKIS 4. SENOVĖS GRAIKŲ NATŪRFILOSOFIJA 5. SOKRATAS IR SOFISTAI 6. PLATONAS 7. ARISTOTELIS 8. HELENIZMO IR ROMĖNŲ EPOCHOS...
Filosofija   
Pragmatizmas
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS.................................................................................................................3 1. Kas yra pragmatizmas.......................................................................................4 2. Kai...
Filosofija   
Planas 1. Senovės filosofų pažiūros į sielą 3 2. Sielos samprata pagal Aristotelį 4 2.1. Trys sielos pakopos 5 2.2. Sielos ir proto santykis 5 2.3. Sielos apibrėžtumas 6 3. Proto...
Filosofija   
I DALIS FILOSOFIJOS FEMONEMO SAMPRATA 1. Filosofijos kilmė ir jos dalyko genezė Filosofija ir filosofavimas yra vienas iš niekuo kitu nepakeičiamų pažinimo...
Filosofija   
PLATONO “VALSTYBĖ“ DORYBĖ YRA ŽINOJIMAS Valstybė – tai knyga, nepasiduodanti kvalifikacijai. Joje paliesti ar išplėtoti bemaž visi Platono filosofijos aspektai, o jos temos ribos tokios, jog galima teigti, kad ji aprėpia visą žmogaus...
Filosofija   
Filosofijos kursas
2010-10-25
I. Žmogaus susiorentavimas gyvenime. Filosofijos studijų prasmė. Žmonės praeina tam tikrus gyvenimo periodus t.y. kūdikystė, vaikystė, paauglystė, jaunystė, branda, senatvė. Kiekvienas iš šių gyvenimo periodų atspindi ir tam tikrą...
Filosofija   
Laimės ir draugystes vertybės pagal Aristotelį ir Platoną. Kiekviena žmonijos dvasinės kultūros sritis, kuri yra įleidusi šaknis istorijoje ir kuri savo raidoje remiasi įgyjamų vertybių perėmimu, yra iškėlusi didžių asmenybių, su...
Filosofija   
Įvadas Šią temą pasirinkau, nes bandysiu apžvelgti, kaip idealizmas pasireiškia ugdyme. Idealizmas, ko gero, yra pati seniausia Vakarų kultūroje filosofijos tradicija, prasidėjusi dar antikoje nuo Platono. Žinoma, filosofijos ir filosofų...
Filosofija   
Įvadas Laisvė tokia žmogaus galia , kurią jis vykdo kaip savo paties valią savo atsakomybe. Laisvė visada susijusi su atsakomybe , jos viena be kitos neegzistuoja.Laisvei svarbu tai , ką žmogus daro , t.y. veiksmo tikslas ir...
Filosofija   
ABSURDAS ALBERTO KAMIU ESĖJE „SIZIFO MITAS“ PROBLEMA Filosofinis esė — „Sizifo mitas"—vienas iš svarbiausių A. Kamiu kūrinių. Jis parašytas 1940—1941 metais ir atspindi nepatenkintos esama padėtimi, smulkiaburžuazinės...
Filosofija   
Turinys : 1. Apie autorių Antaną Maceiną……………………………. 3 2. Įvadas…………………………………………………….. 4 3. Jobas – kievienas iš mūsų.……………………………….. ...
Filosofija   
Įvadas Mano šio referato tikslas yra palyginti dviejų, skirtingų epochų veikėjų – filosofų – Tomo Akviniečio(viduramžiai) ir Aristotelio(antika) dorybių teorijas, kokias dorybes jie laikė svarbiausiomis, kaip vienas ar kitas iš jų...
Filosofija   
1. Egzistencializmo etikos sąvokos ir požiūriai 2. Trijų egzistencijos stadijų apibūdinimas pagal S. Kierkegaard’ ą 2.1 Estetinė stadija; 2.2 Etinė stadija; 2.3 Religinė...
Filosofija   
Antikos mitologija
2010-10-25
Gimimas Dzeusas Kronas prarydavo savo vaikus po jų gimimo, bijodamas kad jie gali atimti iš jo valdžią, kaip tai jis padarė sukildamas prieš savo tėvą. Dėl to Dzeusą Rėja pagimdė pasislėpusi kalno oloje Kretoje. Kronui praryti ji...
Filosofija   
Egzistencializmas- žmogaus egzistencijos, jos prasmės ir galimybių apmąstymas Egzistencializmas- žmogaus egzistencijos, jos prasmės ir galimybių apmąstymas. Tai filosofinė kryptis, kurios...
Filosofija