Nepatvirtinti rašto darbai
TURINYS Įžanga 3 Pagrindinės sąvokos 5 1. Registracijos skyriaus veikla 7 1.1. Svečių registravimas ir registracijos skyriaus ataskaitos 9 1.2. Apskaita registracijos skyriuje 12 1.3. Svečio sąskaitos formavimas 13 1.4. Svečių...
Ekonomika   
Ribotumas ir pasirinkimas.Pagrindinė ekonomikos problema 1.Kuris iš išteklių mažiausiai ribotas? b)oras 2.Mikroekonomika nagrinėja: c)profesinių sąjungų įtaką darbuotojų atlyginimams 3.Kadangi riboti ištekliai gali būti naudojami...
Ekonomika   
TURINYS PRATARMĖ 4 VERSLAS IR JO APLINKA 5 Verslo samprata, tikslai ir funkcijos 5 Verslo rūšys 7 Pagrindinės verslo plėtros sąlygos 8 Verslo aplinka 9 Ekonominės informacijos...
Ekonomika   
LITERATŪROS APŽVALGA NAMŲ ŪKIO PAJAMOS IR JŲ PASKIRSTYMAS Namų ūkio pajamų samprata ir šaltiniai Ekonomikos moksle, ūkinių subjektų praktinės veiklos apskaitoje bei kasdieninėje kalboje vartojami labai įvairūs pajamas...
Ekonomika   
PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ APSKAITA KURSINIS DARBAS Klaipėda 2007 T U R I N Y S Įvadas 3 1. Informacijos šaltinių apžvalga 5 1.1 Pajamos, pajamų apskaita, grupavimas 5 1.1.1 Pardavimo...
Ekonomika   
Verslo vadybos studijų programos marketingo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinimas baigiamajame darbe 3 Santrauka 5 Summary 6 1. UAB „LIETUVA STATOIL“ IR INFORMACIJOS...
Ekonomika   
Makroekonomika ir jos problemos Makroekonomika ir jos problemos
Ekonomika   
Paslaugu ekonomika
2010-10-25
PASLAUGŲ EKONOMIKA PAGRINDINĖS PASLAUGŲ TEORIJOS BEI PASLAUGŲ VEIKLOS ESMĖ Klausimai: 1. Kokie yra išskiriami trys paslaugų ekonomikos raidos etapai ir jų esmė paslaugų teorijoje? 2. Kokia yra paslaugų esmė, pagrindinės paslaugų...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 1. INFLIACIJA, JOS FORMOS IR TEMPAI 4 1.1. Infliacijos formos 5 1.2. Infliacijos matavimo būdai 5 2. INFLIACIJOS PRIEŽASTYS 6 2.1. Bendrosios paklausos sukelta infliacija 6 2.1.1. Pinigų pasiūlos ypatybės 7 2.1.2...
Ekonomika   
TARPTAUTINIS VALIUTOS FONDAS IR JO VEIKIMO PRINCIPAI. FONDO VEIKLA LIETUVOJE. Įvadas 3 1. Tarptautinis valiutos fondas 4 1.1. Tarptautinio valiutos fondo...
Ekonomika   
TRANSPORTO EKONOMIKOS EGZAMINŲ KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 1. Lietuvos makroekonominės plėtros tendencijos. 2 2. Lietuvos ūkio plėtros strategija Bendrajame programavimo dokumente, struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos transporto sektoriuje...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 1 1. TARPTAUTINĖS PREKYBOS POLITIKA 2 1.1. Tarptautinės prekybos politikos formos 5 1.2. Tarptautinės prekybos politikos priemonės 6 1.3. Tarptautinės prekybos reikšmė 8 1.4. Lietuva užsienio prekyboje 9 2. TARPTAUTINIS...
Ekonomika   
Turinys Įvadas 2 1. Juridinio asmens sąvoka 3 2. Juridinių asmenų rūšys 4 2.1. Juridiniai asmenys ir jų steigimas 6 2.1.1. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės 6 2.1.2. Viešosios įstaigos 10 2.1.3. Labdaros ir paramos...
Ekonomika   
KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas Marketingo katedra STRATEGINIO MARKETINGO SAMPRATA. MARKETINGO STRATEGIJOS FORMAVIMO PROCESAI Referatas DT 3 gr. ...
Ekonomika   
Merkantilizmas
2010-10-25
TURINYS Įvadas...............................................................................................................3 1. Merkantilizmas......................................................................................4 2. Merkantilizma...
Ekonomika   
Valdymas, atstovaujantis darbo funkcijų pasidalijimo sistemą ir jų koordinaciją siekiant organizacijos tikslų, yra lemiamas kiekvienos ekonomikos šakos efektyvumo veiksnys, tačiau bankų sferoje, kur piniginių lėšų pritraukimo ir jų...
Ekonomika   
DARBO UŽMOKESČIO STATISTINIS TYRIMAS Turinys Įvadas 3 I. Darbo užmokesčio tyrimo rodiklių teorinis pagrindimas 4 1.1. Darbo užmokesčio statistikos reikšmė vadybos mokslui . 4 1.2. Darbo užmokesčio tyrimui naudotini...
Ekonomika   
TURINYS 1. Įvadas …………………………………………………………………………. 3 2. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės…………………………………….4 3. Tikslai ir principai...
Ekonomika   
Seseline ekonomika
2010-10-25
ĮVADAS Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė ir priklauso nuo valstybės aktyvumo ir šalies ūkio sistemos. Per paskutiniuosius 20 metų atlikta daug šešėlinės ekonomikos tyrimų ir parašyta darbų, bet labai nedaug padaryta...
Ekonomika   
„TURINYS“ 1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas – 1 (3-4 pusl.) 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas – 2 (4-5 pusl.) 3 uždavinys. Sadorio kaštai – (6 pusl.) 4 uždavinys. Rinkos (visuminė) paklausa (7-8 pusl.) 5 uždavinys. Rinkos...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS............................................................................................................................3 1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SISTEMA...
Ekonomika   
TURINYS 1 ĮVADAS 2 2 VALSTYBĖS PAJAMŲ ŠALTINIAI 3 3 MOKESČIŲ FUNKCIJOS IR SAVYBES 3 4 APMOKESTINIMO PRINCIPAI 5 5 LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMA 6 6 TIESIOGINIAI MOKESČIAI 8 6.1 Pelno mokestis. 8 6.2 Gyventojų pajamų...
Ekonomika   
PINIGAI IR ŠIUOLAIKINIAI BANKAI 1. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai- tai teisė į prekes, materialines (kultūrines) gėrybes. Šiandien nerasime nė vienos žmogaus veiklos srities, kur būtų galima apseiti be...
Ekonomika   
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS VADYBOS KATEDRA Audronė Apalainienė, Lucija Jasūdienė ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS Kursinio darbo metodiniai nurodymai Kaunas Technologija...
Ekonomika   
Turinys Įvadas.................................................................. .............................................................4 Trumpa...
Ekonomika   
ES kospektai
2010-10-25
Europos Sąjungos teisės struktūra Europos Sąjungos ramsčiai – neformalus, plačiai naudojamas skirtingai reglamentuojamų ES veiklos sričių pavadinimas. 1 ramstis – EAPB, EB, Euratomas 2 ramstis – Bendra užsienio ir saugumo politika...
Ekonomika   
Turinys ĮŽANGA 3 ŪKIO ŠAKINĖ STRUKTŪRA 5 Ūkio šakinės struktūros istorinė raida ir dėsningumai 7 LIETUVOS ŪKIO ŠAKINĖ STRUKTŪRA 8 Lietuvos ūkio retrospektyva 9 Lietuvos ūkio šakų pagrindinės proporcijos 11 Lietuvos ūkio...
Ekonomika   
Untitled MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR FINANSŲ VALDYMO FAKULTETAS EKONOMIKOS KATEDRA AUŠROS BAROLYTĖS STRATEGINIO VALDYMO...
Ekonomika   
TURINYS Pratarmė 3 1. Įmonių statistikos teoriniai pagrindai ir metodiniai principai 4 1.1 Mikroekonominė ir įmonių statistika 4 1.2 Įmonių statistikos metodai 4 1.3 Įmonė ir statistiniai skaičiavimai 5 2. Įmonių statistikos...
Ekonomika   
TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 I. TEORINĖ DALIS 4 ĮMONĖS ESMĖ, JOS EKONOMINIAI TIKSLAI 4 1.2 STRATEGIJOS SAMPRATA 5 Strategijos sampratų turinys 5 1.3 ĮMONĖS STRATEGINIS...
Ekonomika