Nepatvirtinti rašto darbai
Tema: „Rėmimo komplekso reikšmė įmonės veiklai. Atskirų jo komponentų efektyvumas“ Įvadas 1. Komunikacinio proceso ir rėmimo politikos sampratos; 1.1 Reklama; 1.2 Asmeninis pardavimas; 1.3 Pardavimų skatinimas; 1.4 Ryšiai su...
Ekonomika   
TURINYS: ĮVADAS: 2 1. SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SAMPRATA 3 1.1. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai 3 1.2. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių rūšys 4 1.3. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai 5 1.4.Smulkiojo ir...
Ekonomika   
Turinys Paveikslų sąrašas 3 Lentelių sąrašas. ...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas……………………………………………………………………………...….…………………3 1 skyrius. Mokesčių reikšmė ir...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS......................................................................................................................3 1. MOKUMO IR LIKVIDUMO SĄVOKOS..................................................4 2. ĮMONĖS MOKUMO,...
Ekonomika   
MONETARINĖ POLITIKA TURINYS ĮVADAS 3 1. Monetarinė politika 4 2. Monetarinės politikos įgyvendinimas 7 3. Konfliktai tarp monetarinės politikos tikslų 9 4. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės 10 4.1 Atviros rinkos operacijos...
Ekonomika   
TURINYS 1 Uždavinys 3 1 lentelė 3 2 Uždavinys 5 2 lentelė 5 3 Uždavinys 7 3 lentelė 10 1 grafikas 11 4 Uždavinys 12 4 lentelė 12 2 grafikas 13 3 grafikas 13 5 Uždavinys 14 5 lentelė 14 4 grafikas 15 5 grafikas 15 6 grafikas 16 7...
Ekonomika   
Reklamos strategija
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 2 1. Reklaminės kampanijos esmė ir ypatumai. 3 2. Situacijos analizė 6 3. Reklaminės kampanijos tikslų nustatymas 7 4. Reklamos strategija ir priemonių parinkimas 9 5. Reklaminės kompanijos biudžeto...
Ekonomika   
VILNIAUS UNIVERSITETAS TARPTAUTINIO VERSLO MOKYKLA Ksenija Drozdova, Marius Andriūnas, Vytautas Vansavičius, 1BA2 studentai MONOPOLIJOS LIETUVOJE Mikroekonomikos...
Ekonomika   
Žemės ūkio augalų auginimo technologija Kontrolinio darbo klausimai 1. Cukrinių runkelių auginimo technologija be retinimo. 2. Bulvių derliaus nuėmimas. 3. Vasarinio rapso sėja ir priežiūra sėjai. 4. Pašarinių pupų biologinės...
Ekonomika   
TARPTAUTINĖS PREKYBOS SAMPRATA, PRIELAIDOS, KRYPTYS IR PRIEMONĖS Tarptautinė ekonomika – ekonomikos sritis, nagrinėjanti atskirų šalių ekonomikų tarpusavio santykius, traktuodama kiekvieną šalį kaip atskirą ekonominį...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS …………………………………………………………………………………...... 3 1. TURIZMO PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI………………............................... 4 1.1. Turizmo paslaugų samprata, esmė,...
Ekonomika   
MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO LYGINAMOSIOS ANALIZĖS KONSPEKTAS Kurso tikslai - supažindinti studentus su mokesčių administravimo samprata ir išnagrinėti konkrečias jo procedūras, tokias kaip mokesčių apskaičiavimas ir perskaičiavimas,...
Ekonomika   
UAB “Sūkurys” Turizmo agentūra Vilniaus g. 12 Zarasai 4780 Tel. 52346 Fax 55314 Veiklos pobūdis pažintinės ir poilsinės kelionės po...
Ekonomika   
Prognozavimas
2010-10-25
TURINYS 1. ĮVADAS. 3. 2. TEMOS DĖSTYMAS. 5. 2.1 Kokybiniai prognozavimo metodai. 6. 2.2 Kiekybiniai prognozavimo metodai. 8. 2.3 Finansinių išteklių ir prekių kainų prognozavimas. 12. 2.4 ...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 2 1. ĮVAIRAUS TIPO ĮMONIŲ STEIGIMO TVARKA 3 1.1 Įmonių rūšys 3 1.2 Įmonės steigimo organizavimas 4 1.3 Įmonių steigimo tvarka 7 1.4 Socialiniai įmonės tikslai...
Ekonomika   
1. Vertybinių popierinių rinkos ištakos. Pirmaisiais vertybiniais popieriais galima laikyti Babilono molines lenteles, kai, sumokėjęs įnašą, žmogus gaudavo lentelę su užrašu, kuriuo būdavo patvirtinama, kad lentelės turėtojas sumokėjo...
Ekonomika   
ĮVADAS Mokesčiai yra ūkio subjektų ir gyventojų privalomieji mokėjimai valstybei. Jie atsirado, kai tik susikūrė valstybė. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme pateiktas toks mokesčio apibrėžimas: “Mokestis-mokesčio...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 1.SVARBIAUSIŲ LIETUVOS IR KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ MOKESČIŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 5 1.1. Mokesčių sąvokos samprata ir Lietuvos mokesčių sistemos ypatumai 5 1.2. Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai Lietuvoje...
Ekonomika   
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR PREKYBOS KATEDRA INFLIACIJA IR JOS PASEKMIŲ LIETUVOJE ANALIZĖ Makroekonomikos kursinis darbas Mokslinis vadovas: dėst...
Ekonomika   
EKONOMETRIJOS VAIDMUO 2 APRAŠOMOJI STATISTIKA 3 ATSITIKTINIAI DYDŽIAI IR JŲ TIKIMYBIŲ PASISKIRSTYMO F-JOS 3 MATEMATINĖ VILTIS, DISPERSIJA, KOVARIACIJA, KORELIACIJA 4 NORMALUSIS, STANDARTINIS NORMALUSIS, Χ2, STJUDENTO IR F...
Ekonomika   
Turinys Įvadas 3 1. Horizontali AB “Žemaitijos pienas” balanso analizė 5 2. Horizontali AB “Žemaitijos pienas” pelno (nuostolio) ataskaitos analizė 12 3. AB “Žemaitijos pienas” balanso vertikali analizė 15 4. AB “Žemaitijos...
Ekonomika   
ĮVADAS Dabartinėmis sąlygomis išsivysčiusios rinkos šalyse daug dėmesio skiriama darbo apmokėjimo priklausomybei nuo šalies ekonomikos plėtoties veiksnių, darbo turinio kitimo, darbuotojų kvalifikacijos, darbo sąlygų, pamainingumo,...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 2 1. Užsienio prekybos nauda 3 2. Požiūriai į tarptautinę prekybą lemianėius veiksnius 4 3. Užsienio prekybos įtaka ekonominiams rodikliams 7 4. Tarptautinės prekybos suvaržymų priežastys 10 5. Muitų...
Ekonomika   
ĮVADAS Verslininkai kiekvieną dieną priima sprendimus, kurie siejasi su kainodaros klausimais: sudarinėja kainoraščius, dalyvauja derybose dėl palankesnių kainų, prekybai skatinti taiko nuolaidas ir pan. Tačiau paminėti veiksmai neretai...
Ekonomika   
1.Apskaitos reglamentavimas Kiekvienos valstybės apskaitos vystimosi aplinkybės yra savitos, tačiau kiekvienos šalies apskaita turi užtikrinti bendrai susiklosčiusią rinkos ekonomikos šalyse apskaitos tvarką. Tarptautiniu mastu turi būti...
Ekonomika   
TURINYS LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 4 ĮVADAS 5 1. MOKESČIŲ SISTEMOS PRINCIPAI IR VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ 8 1.1 Apmokestinimo principai 9 1.2 Apmokestinimo riba 13 2. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ VAIDMUO LIETUVOJE 15 2.1...
Ekonomika   
SANTRAUKA Kredito unijų plėtra Lietuvoje ir vystymosi kryptis Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare Bakalauro darbas Mokslinis vadovas: KTU, Finansų katedra.- Kaunas, 2005- 51 p. XX a. 9-10 dešimtmetyje finansų sektoriuje atsiradę...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 3 1. Tarptautinė logistika ...
Ekonomika