Nepatvirtinti rašto darbai
Tuo pačiu metu ir tuose pačiuose Atėnuose, kur klestėjo sofistika, atsirado mąstytojas, kuris, priešingai sofistų reliatyvizmui, stengėsi surasti visuotinius gyvenimo ir veiklos principus. GYVENIMAS. Sokratas (469-399) gimė Atėnuose ir...
Filosofija   
Laikas
2010-10-25
TURINYS • ĮVADAS • A – PRIORI • IMANUELIO KANTO LAIKAS • ŠV. AURELIJAUS AUGUSTINO LAIKAS • VOSYLIAUS SEZEMANO LAIKAS • IŠVADOS • LITERATŪROS SĄRAŠAS ĮVADAS Žmogaus pasaulyje nėra nieko...
Filosofija   
TURINYS Įvadas 3 1.Eutanazija – kas tai? ...
Filosofija   
Turinys: Įvadas ..................................................................................................................................................................2 Platono idėjų ir pažinimo teorija...
Filosofija   
TURINYS Įvadas - idealistinės filosofijos pradžia……………………………………………..3 Platono gyvenimas …………………………………………………………………..5 Platono...
Filosofija   
Turinys Įvadas……………………………………………………………………………………………… 1.Meilės reiškinys antikos filosofų akimis…..…………………………………………………… 2. Meilės...
Filosofija   
Filosofijos spera
2010-10-25
1. Filosofija ir išmintis. Kokius klausimus vadiname filosofiniais (kaip jie skiriasi nuo kasdieninių)? Filosofija – tai būdas mąstyti ir būti pasaulyje; noras tikrovėje įžvelgti jos ištakas; tai, kas sutelkia, tai kas padeda tapti pačiu...
Filosofija   
Literatūra : 1. Arno Anzenbacheris “Filosofijos įvadas” Vilnius; 1992 2. A.Plėšnys “filosofijos įvadas” Kaunas 1992 ...
Filosofija   
Moralė ir etika
2010-10-25
Moralė ir etika. Etikos objektas, problematika, tyrimo bodai, svarbiausios distinkcijos Etiška, neetiška, moralu, amoralu Kasdienėje kalboje sąvokos "etiška" ir "moralu" ("neetiška", "amoralu") dažniausiai yra vartojamos pakaitomis,...
Filosofija   
Dešimt Dievo įsakymų ir šiuolaikinė jų interpretacija Mūsų civilizacijai gresia prarasti humaniškumą dėl moralinių normų trūkumo. Ir ne vien tik krikščionys taip teigia, netgi literatūros veikėjai, kurie nėra...
Filosofija   
Karlas Marksas
2010-10-25
TURINYS ĮVADĖLĖ ........................................................………………………………………3 KARLO MARKSO ASMENYBĖ.......................................……………………….4 K. MARksO POŽIŪRIS Į FILOSOFIJĄ...
Filosofija   
Filosofai
2010-10-25
Filosofijos esmė 1 Senovės graikų filosofijos mokyklos 1 Pitagoro filosofijos mokykla 2 Demokrito atomistinis mokymas apie būtinumą ir atsitiktinumą 2 Platono dialogų problematika 2 Platono mokymas apie idėjas 2 Idealios valstybės...
Filosofija   
Scholastika
2010-10-25
ĮVADAS Po patristikos nuo I a. prasidėjo naujas laikotarpis, kuris paprastai vadinamas scholastika. Scholastika – tai dogminis filosofavimas, siekiant proto argumentais paaiškinti ir pagrįsti tikėjimo dogmas. Scholastikos sąvoka (iš...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS 3 1. BŪTIES SAMPRATA FILOSOFIJOS ISTORIJOJE 4 1.1 Būtis teorijos raida Graikijoje 4 1.2 Viduramžių būties teorijos 6 1.3 Naujųjų laikų būties teorijos 6 1.4 Naujausių laikų būties...
Filosofija   
Įvadas. Biografai pasakoja, kad didysis mąstytojas, ryškiausias vokiečių filosofas – George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831), gulėdamas mirties patale, su kartėliu prasitaręs, jog jo filosofijos nesupratęs niekas, išskyrus...
Filosofija   
Turinys 2 Įvadas 3 1 Platono pažinimo ir idėjų teorija 5 2 K. R. Popperio pasaulis 3 8 3 Panašumai ir skirtumai 13 3.1 Tiesa 13 3.2 Objektyvumas ir realizmas 13 3.3 Metodas 16 3.4 Žinojimo genezė 18 3.5 Sąvokos 20 4 Teorijų...
Filosofija   
Platonas. „Sokrato apologija“ 1.Kuo skiriasi žmogaus ir Dievo išmintis? Sokratas teigė, kad eidavo pas kiekvieną, kuris skelbdavosi išmintingu, kalbėdavo su juo apie įvairius dalykus ir vertindavo jo išmintį. Iš tiesų, šitaip...
Filosofija   
Vilnius, 2005 Turinys 1. K.Marxo...
Filosofija   
Turinys Įvadas……………………………………………………………………………..2 “Mirties istorija”………………………………………………………………….2 ...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS ......................................................................... 3 1. EGZISTENCIJOS FILOSOFIJA ARBA ŽMOGIŠKOJI EGZISTENCIJA...
Filosofija   
Turinys Įvadas.................................................................................................................3 Pasaulis kaip...
Filosofija   
Turinys 1. Įvadas....................................................................................................... 3 2. Žmogaus sąmonė....................................................................................4-5 3. Individuali...
Filosofija   
Semiotika
2010-10-25
Semiotika Logikos vieta mokslų sistemoje Logikos objektas ir apibrėžimas. Praktinė užduotis: suformuluoti apibrėžimą. Logikos objektas – mąstymas. Kokiu atžvilgiu? Mąstymo taisyklingumo atžvilgiu. Reikia skirti atradimo ir pagrindimo...
Filosofija   
1) Kas yra filosofija? Filosofijos disciplinos. Filosofija ir kultūra. Filosofija ir mokslas. Filosofija. Traktuojama kaip mąstančio žmogaus įgimto polinkio filosofuoti produktas. Filosofija atsirado, kai žmonėms ėmė nepakakti tradicinių...
Filosofija   
Krikščioniškoji Aurelijaus Augustino filosofija. Dievo ir pasaulio pažinimo ir savižinos, gėrio ir blogio, proto ir valios, valstybės ir bažnyčios santykių augustiniškoji interpretacija Referato tikslas – aptarti viduramžių...
Filosofija   
Į naujuosius amžius Europos filosofija įžengė jau turėdama ilgą istoriją, apėmusią apie šimtą teorijų ir doktrinų, sistemų ir mažiausiai dvejopą - antikinį ir viduramžišką - požiūrį į pasaulį. Vieni naujųjų...
Filosofija   
Senekos kūryba
2010-10-25
Turinys Įvadas ..................................................................................................... 3 Senekos kūryba ...................................................................................... 4 Turto ir laimingo...
Filosofija   
[pic] Kokia yra gyvenimo prasmė ? Ar yra pomirtinis gyvenimas ? Kaip turime gyventi ? Tai yra klausimai einantys iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Nebuvo dar žmonijos istorijoje tokios kultūros, kurios tarpe neatsirastų žmonių...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS…………………………………2 KANČIA KAIP GYVENIMO...
Filosofija   
Turinys: 1. Moralės ir etikos santykis..............................................................................................2 2. Moralės filosofijos...
Filosofija