Nepatvirtinti rašto darbai
TURINYS Įvadas………………………………………………………………………………………2 1. Lizingo atsiradimo istorija...................................................................................6 2. Lizingo...
Ekonomika   
KREDITAS IR PALŪKANOS 1. KREDITO ESMĖ. KREDITO VAIDMUO IR ŠALTINIAI Kreditas arba paskola, tai sandoris, kurio metu nuosavybės savininkas (skolintojas) leidžia kitai šaliai (skolininkui) naudotis savo nuosavybe. Pinigų skolinimas yra viena...
Ekonomika   
LIETUVSO ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS APSKAITOS IR FINANSŲ KATEDRA Regimantas SRIEBALIUS Ž.ū.buhalterinės apskaitos ir finansų specialybės neakivaizdinių studijų 4 kurso 3 gr. studentas,...
Ekonomika   
1. BENDROJI TRANSPORTO SISTEMOS EKONOMIKA 1.1. Infrastruktūra Infrastruktūra – tai gamybinių ir negamybinių ūkio šakų, dalyvau-jančių reprodukcijos procese ir sudarančių sąlygas šiam procesui vyk-ti, kompleksas. Infrastruktūrą...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 3 1.Įmonės tikslai ir uždaviniai 5 1.1 Trumpa charakteristika. Įmonės tikslai, uždaviniai. 5 Pagrindiniai įmonės tikslai ir uždaviniai: 7 1.2 Įmonės potencialo įvertinimas: konkurencinė analizė 8 1.3...
Ekonomika   
Turinys Santrauka 1 Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai 2 Įvadas 4 I. „N“ įmonės esamos situacijos analizė 6 I.1.„N“ įmonės charakteristika 6 I.2.„N“įmonės marketingo komplekso elementų...
Ekonomika   
Bostono matrica
2010-10-25
Bostono matrica Aptariant strateginio verslo vieneto (SVV) pozicijà rinkoje, jo padëtá, lyginant su kitais konkuruojanèiais SVV, naudojamas Bostono matricos modelis. Ðá modelá sudarë Bostono ...
Ekonomika   
ĮVADAS Programinis biudžetas – tai biudžeto planavimo sistema, apjungianti resursus su nauda, kuri bus gauta panaudojus tuos resursus, tokiu būdu gaunant socialinį-ekonominį efektą. Savivaldybių biudžetai rengiami laikantis nustatytų...
Ekonomika   
Įvadas Šiandien vis dažniau tenka išgirsti, jog daugelis žmonių dažnai patiria stresą darbe, vyrauja įtempti tarpusavio santykiai tiek su bendradarbiais, tiek su įmonės vadovu. Pasirinkau būtent šią temą: „ Tarpusavio santykiai, jų...
Ekonomika   
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS EKONOMIKOS IR TARPTAUTINĖS PREKYBOS KATEDRA EKONOMIKOS TEORIJŲ KURSINIS DARBAS TARPUKARIO LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS ANALIZĖ LIETUVOS EKONOMISTŲ RAŠTUOSE...
Ekonomika   
VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS Informatikos katedra Savarankiško darbo tema: Darbo užmokesčio apskaita Darbą atliko: IV-6 grupės studentai Aušra...
Ekonomika   
ĮVADAS Gamyba tai procesas, kurio metu vyksta prekių ir paslaugų kūrimas. Taip gamyba aprašoma ekonomikos teorijoje. Šiame kursiniame darbe nagrinėsime konkrečios įmonės ( t.y.AB “Kėdainių grūdai”) gamybos proceso organizavimo...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 2 FINANSŲ RINKA 3 TARPTAUTINĖ FINANSŲ SISTEMA 5 TARPTAUTINĖ FINANSŲ RINKA 5 TARPTAUTINĖS RINKOS DALYVIAI 7 TARPTAUTINĖS FINANSŲ RINKOS STRUKTŪRA 8 Tarptautinės vertybinių popierių rinkos. 9 Tarptautinės...
Ekonomika   
I. TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS ESMĖ IR SUBJEKTAI 1. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. TE nagrinėja tarptaut ekonominių santykių teorinius pagrindus, aktualiausias šiuolaikinės užsienio prekybos ir tarptaut finansų problemas, ek...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 4 1. Asortimento analizės pagrindai 5 2. Prekybinio antkainio kontrolė 6 3. Apie ”Panevėžio pienas” įmonę 7 4. „Panevėžio pienas“ apdovanojimai 8 5. Įmonės „Panevėžio pienas“...
Ekonomika   
Turinys 1. Įvadas.............................................................................................................4 2. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa.........................................5 3. Automobilių techninio...
Ekonomika   
BANKO RIZIKOS VALDYMAS KURSINIS DARBAS Klaipėda 2007 Turinys Turinys 2 Įvadas 3 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 4 1.1 Kapitalo pakankamumas 4 1.2 Maksimali...
Ekonomika   
Elektrinė
2010-10-25
1. ĮVADAS Petrašiūnų elektrinė buvo paleista 1930 metais. Jos galia buvo 6.4 MW. Prieškario metais galia padidėjo iki 16.4 MW. Tuo metu tai buvo galingiausia elektrinė Lietuvoje. Karo metu Petrašiūnų elektrinė buvo...
Ekonomika   
PPO ir GATT
2010-10-25
1.Tarpt prek (TP) prielaidos. Kiekvienos valstybės ūkis yra pasaulinio ūkio dalis ir yra suprantamas kaip technologinių, inform, ekonom ir kultūr ryšių visuma. Pasaul ūkis pradėjo formuotis TP dėka. Šalies tikslas – gauti ekonominę naudą...
Ekonomika   
TURINYS 1. REZIUME………....……………………………………………………………………...............2 2. ĮVADAS…………………………………………………………………………………....…......3 3. LITE...
Ekonomika   
VILNIAUS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS FAKULTETAS TARPTAUTINIO VERSLO PROJEKTAS ...
Ekonomika   
ĮŽANGA Baldų gamybos pramonė išsivystė iš stalystės amato. Šio amato patirtis ir...
Ekonomika   
ĮVADAS.....................................................................................................................................3 Veiklos riziką ribojančių normatyvų...
Ekonomika   
Turinys Įvadas…………………………………………………………………………………………………….3 1. Ekonominio augimo...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS ………………………………………………………………………………… 3 1. EKONOMINIO AUGIMO TEORIJA ……………………………………………….. 4 1.1. Ekonominio augimo teorijos esmė...
Ekonomika   
SANTRAUKA . Paskirstymo sistemos valdymas UAB’’Baltijos duona’’/Šiaulių universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Vadybos katedra.-Šiauliai, 2004.-40p. Prekių judėjimo nuo gamintojo iki vartotojo valdymas - vienas...
Ekonomika   
NEDARBO PRIEŽASTYS IR SOCIALINĖS PASEKMĖS Ekonomijos teorijos pagrindų referatas Turinys Įvadas 3 1. Nedarbo esmė 4 1.1 Pagrindiniai nedarbo rodikliai 5 1.2 Nedarbo formos 6 2. Nedarbo priežastys 8 2.1...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 BIUDŽETO SAMPRATA IR KILMĖ 4 BIUDŽETO RAIDA 4 LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIS BIUDŽETO SANDARA 7 VALSTYBĖS PAJAMŲ ŠALTINIAI 7 VYKDOMI ASIGNAVIMAI 10 ...
Ekonomika   
Lenkijos ekonomika
2010-10-25
Valstybinė kalba Lenkų Sostinė Varšuva Didžiausias miestas Varšuva Plotas - Iš viso - % vandens 312 685 km² (68) 2% Gyventojų - 2006 liepa (progn.) - Tankis 38 536 869 (32) 123,25 žm./km² (61) BVP -...
Ekonomika