Nepatvirtinti rašto darbai
TURINYS 1.Įvadas.....................................................................................................3 2. B.Spinozos gyvenimas..........................................................................4 3...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS 3 1. EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖ POLITIKA IR EUROPOS STRUKTŪRINIAI FONDAI 5 1.1. Regioninės politikos samprata, tikslai ir uždaviniai 5 1.2. Europos Sąjungos regioninė politika ir jos finansavimo šaltiniai 10 2...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS 2 ĮRODYMO STRUKTŪRA. ĮRODYMŲ KLASIFIKACIJA 4 ĮRODYMO TAISYKLĖS 7 PARALOGIZMAI IR SOFIZMAI 8 PARADOKSAI 10 IŠVADOS 14 LITERATŪROS SĄRAŠAS 15 INTERNETAS 15 ĮVADAS Žmogaus pažinimo tikslas yra tiesa. Ji yra...
Filosofija   
Determinizmas
2010-10-25
DARBO PLANAS 1. Įžanga. 2. Chaosas ir kosmosas. 3. Finalizmas ir kauzalizmas. 4. „Kosmoso sugriovimas". 5. Determinizmas ir indeterminizmas. 6. Socialinių reiškinių determinacijos problema. 7. Determinizmas ir žmogaus Iaisvė. 8...
Filosofija   
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS Referatas Platono idėjų teorija Darbą atliko: Priėmė: KAUNAS 2001 m. Planas Įvadas Platono mastysena. 1) jo...
Filosofija   
Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas Egzistencializmas siekė perprasti būtį kaip betarpišką subjekto ir objekto visuotinumą. Egzistencializmas būtį supranta kaip savosios būties išgyvenimą. Ji – būtis – duota žmogui kaip...
Filosofija   
-1- Filosofija –„išminties meilė“. Pasaulis yra įvairus, jis susideda iš daugelio sričių. Atskiras sritis tiria specialieji mosklai. Bet pasaulį tuo pačiu galima suvokti kaip visumą, nes jis vieningas. Būtent filosofija ir tiria ...
Filosofija   
Filosofijos įvadas
2010-10-25
Filosofijos atsiradimas Filosofija pradėjo atsirasti, kai žmogui nebepakako tradicinių mitologinių atsakymų į jį jaudinan-čius klausimus. Nors filosofija priešino save mitologijai,jai atsirasti pagrindą davė mitologinis pasaulio...
Filosofija   
TURINYS ĮVADAS 2 VALSTYBĖ 3 PILIEČIAI 4 LUOMAI 4 TEISĖS 6 VALDYMAS 7 IŠVADOS 9 NAUDOTA LITERATŪRA 10 ĮVADAS Atėnietis Platonas gyveno 80 metų, nuo 427 iki 347 m. Jo tikrasis vardas...
Filosofija   
TURINYS Įvadas.................................................................................1 Filosofija ir mokslas antikos laikotarpiu............................2 Filosofija ir mokslas...
Filosofija   
Teiginių logika
2010-10-25
Buvo manoma, kad visi ilgiai ir pločiai gali būti bendramačiai.Va.pr.Kr. atrasta, kad kvadrato įstrižainė neturi bendro mato su kraštine. Nebendramačiai dydžiai: apskritimo l ir d, kvadrato ir apskritimo, apie jį apibrėžto, plotai. Krizių...
Filosofija   
TURINYS 1.Įvadas..........................................................................................2 2.Moralės teorija.............................................................................3 3.Asmenybės...
Filosofija   
Imanuelis Kantas (1724-1804), lietuvių kilmės vokiečių filosofas, vienas iš didžiausių visų laikų mąstytojų, proto atžvilgiu buvo nusiteikęs labai kritiškai, tačiau niekada nepamiršo, kad būtent protas yra žmogaus žmogiškumo pamatas...
Filosofija   
IŽANGA Renesansas - pereinamoji epocha tarp viduramžių (feodalizmo) ir Naujųjų amžių (kapitalizmo).Renesansas tai kultūros ir meno suklestėjimas. Persiorientavimas iš dangiškumo į žemiškumą ir iš dieviškumo į žmoniškumą. Joje...
Filosofija   
Nagrinėdami tiek būties prigimties, tiek dėsningumo problemą, tiek aiškindami kitus klausimus filosofai formuluoja tam tikrus teiginius ir teorijas. Kadangi tikra filosofija, kurios mylėtojai ieško išminties, negali būti dogmatiška, tai tokie...
Filosofija   
Turinys Turinys 2 Įvadas 3 Individo laisvė pagal T. Hobbes 5 Individo laisvė pagal J. Locke 7 T. Hobbes ir J. Locke individo laisvės palyginimas 9 Išvados 11 Literatūros...
Filosofija   
Antikos filosofija
2010-10-25
REFERATAS Antikos Filosofija ANTIKOS FILOSIFIJA . Antikinės filosofijos orientaciją į žmogų sąlygoja graikų filosofijos postuluotas antiteziškumas jau susiklosčiusiai grai¬kų mitologinei...
Filosofija   
TURINYS Įvadas 1. Platonas – žmogus filosofas 1.1 Platono biografija 5 1.2 Pasaulio dvylipiškumo esmė Platono akimis 7 1.3 Platono filosofinis požiūris į būtį 8 2. Platonas apie idealiąją valstybę 9 Išvados 14 ...
Filosofija   
2007 Turinys 1. Turinys 2 2. Įžanga 3 3. Kančios klausimo baimė 4 4. Kančia kaip žmogiškosios tobulybės...
Filosofija   
Menas - kas tai?
2010-10-25
Turinys 1. Meno kilmė................................................................................................................... 3 2. Meno...
Filosofija   
2.10 Islamo estetikos savitumas . Visus islamiškosios kultūros tyrinėtojus stebina staigus šios civilizacijos suklestėjimas . Atsirado VIIa. pr. ir greta Indijos ir Kinijos ėmė vyrauti pasaulinės kultūros istorijoje. Nedidelė arabų...
Filosofija   
LAISVĖS SAVOKA FILOSOFIJOJE. TURINYS 1. Įvadas ............................................................................................. 1 psl. 2. Išorinė ir vidinė laisvė 2.1. Išorinė laisvė...
Filosofija   
1. NUO DEMOKRATIJOS, SOCIALIZMO LINK......................................................3 2. APLEISTAS KELIAS...............................................................................................5 3. ASMENINĖ IR POLITINĖ...
Filosofija   
Įvadas Šis referatas remiasi mokslinės veiklos aspektais, per filosofijos prizmę. Jame bandysiu išsiaiškinti įvairius su mokslo klasifikacija, mokslinio metodo žinojimu ir kitais dalykais susijusius klausimus. Taip pat atskleisiu įdomiausius...
Filosofija   
Mokslo filosofija
2010-10-25
Mokslo filosofija Filosofijos referatas Atliko: Dėstytoja: 2002, Kaunas Turinys...
Filosofija   
Filosofijos įvadas
2010-10-25
Filosofija būna:1.gamtamokslinė{apie gamta} 2.humanistinė:{apie žmogų}.Atstovai:Platonas,Aristotelis,Sokratas.Kilmė.Filosof.mastymas pradejo bresti daugiau kaip pries 5 tukst.m.Atsakymo paieska jau ir yra filosofavimas,filosof.zmogus atsirado...
Filosofija   
Naujųjų Amžių Filosofija Džonas Lokas (1632 – 1704). Tai pirmas rimtas Dekarto oponentas iš empirikų. Jo pažiūros artimesnės 18 amžiui nei 17 amžiui. Jis Oksfordo universiteto auklėtinis, dėstytojas (tutorius). Užsiiminėjo...
Filosofija   
Fašizmo ideologija
2010-10-25
TURINYS I. Fašizmo atsiradimas Europoje. 2 1 intarpas. 2 2 intarpas. 3 II. Fašizmo lopšys – Italija. 3 3 intarpas. 3 III. Fašizmas Vokietijoje. Adolfas Hitleris. 3 4 intarpas. 4 IV. Fašizmo...
Filosofija   
Turinys Įžanga 3 Truputis egzistencializmo istorijos 4 Kas yra egzistencija ir egzistencializmas? 4 Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas 5 Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai 5 Egzistencializmo priešybės ir...
Filosofija   
Įvadas Kiekviena žmonijos dvasinės kultūros sritis, kuri yra įleidusi šaknis istorijoje ir kuri savo raidoje remiasi įgyjamų vertybių perėmimu, yra iškėlusi didžių asmenybių, su kuriomis paprastai asocijuojasi visa ši kultūrinės...
Filosofija