Nepatvirtinti rašto darbai
Inovacinė įmonė yra ne ta kuri įdiegė naują te Tyrimų etape inovaciniai projektai finansuojami nuosavomis lėšomis bei negrąžintinų dotacijų forma. Dotacijos gaunamos iš Valstybinio (viešojo) sektoriaus – vyriausybių,...
Ekonomika   
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VERSLO VADYBOS FAKULTETAS TARPTAUTINĖS EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDRA UAB “AUGTIS” MARKETINGO STRATEGIJA Baigiamasis bakalauro darbas ...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 1. PINIGAI 4 1.1 PINIGŲ PASIŪLA 4 1.2 PINIGŲ PASIŪLOS KONTROLĖ 7 1.3 PINIGŲ MULTIPLIKATORIUS 8 1.4 PINIGŲ POLITIKOS PRIEMONĖS 9 2. CENTRINIS BANKAS. PINIGŲ PASIŪLOS...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 1. DARBO RINKA 5 1.1. DARBO RINKOS SAMPRATA 5 1.2. SITUACIJA LIETUVOS DARBO RINKOJE. 5 1.3. NEDARBAS – PAGRINDINĖ LIETUVOS DARBO RINKOS PROBLEMA. 6 2.1. NEDARBO SĄVOKA 8 2.2. PAGRINDINIAI NEDARBO RODIKLIAI 10 2.3. NEDARBO...
Ekonomika   
TURINYS Referatas. Nedarbas ir gyventojų užimtumas 3 1. Darbo jėgos įvertinimas 3 2. Nedarbas ir teoriniai gyventojų užimtumo aspektai 4 Įvadas 10 I. Lietuvos gyventojų užimtumo ir nedarbo vystymosi 1990-1997 m. apžvalga 11 1. Darbo...
Ekonomika   
Turinys Turinys 1 Įvadas 2 1. Rinkos samprata ir skirstymas 3 2. Rinkos struktūros 4 3. Rinkos mechanizmo ribotumai ir problemos 7 4. Valstybės vaidmuo ekonomikoje 8 5. Fizinių asmenų pajamų mokestis ir socialinė apsauga 12 6...
Ekonomika   
Įmonių statistika
2010-10-25
TURINYS Pratarmė 3 1. Įmonių statistikos teoriniai pagrindai ir metodiniai principai 4 1. Mikroekonominė ir įmonių statistika 4 2. Įmonių statistikos metodai 4 3. Įmonė ir statistiniai skaičiavimai 5 2...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 3 1.Tarptautinės prekybos ribojimo tikslai ir priežastys 4 2. Muitų rūšys ir klasifikacija 4 3. Muitų esmė ir funkcijos 6 4. Muito tarifo nustatymas 7 5. Muitų įtaka vartotojams, kainai ir gamybos apimčiai 10 6...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 3 1.AKCIZŲ MOKESČIO SAMPRATA 4 1.1 Mokesčio apskaičiavimo reikalavimai 6 1.2 Mokesčio sumokėjimas 6 1.3 Mokesčio lengvatos 7 1.4 Kiti mokesčio administravimo ypatumai 7 2. RINKOS REGULIAVIMAS AKCIZAIS- APŽVALGA IR...
Ekonomika   
BVP Dinamika
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 4 1. VERSLO APLINKOS GERINIMAS IR KLIŪTYS LIETUVOJE 5 1. 1. Verslo integravimas į ES 6 1. 2. Lietuva pasaulinio verslo kontekste 9 1. 3. Verslas ES šalyse 11 1. 4. Europietiškas verlo organizavimo modelis Lietuvoje...
Ekonomika   
1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija Projektų valdymas- sistemos pokyčių, įgyvendinamų pagal iš anksto nustatytas taisykles, laikantis biudžeto ir laiko apribojimų, procesas; tai mąstymo būdas, apimantis ir specialiąsias, ir...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS 2 1. Įmonės aprašymas 3 1.1 Trumpa istorija 3 2. Įmonės konkurencinis pranašumas 3 3. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės 5 3.1 Rinkos patrauklumas 5 3.2 Konkurentų stiprybės ir silpnybės 7 3.2.1. Prekių...
Ekonomika   
SEB VILNIAUS BANKO RINKODAROS PLANAS Individualus savarankiškas darbas ...
Ekonomika   
Verslo planas Klaipeda 2006 Įndividuali Įmonė “Neries Baldai” Adresas Neries g. 25 Vilnius, 6879 Įmonės kodas : 4700 Įmonės direktorius : Vardernis...
Ekonomika   
1.1. Finansinės analizės esmė Terminas "analizė" (graikų k. "analysis" - išskaidymas) yra vienas iš objektų, procesų, reiškinių tyrimo būdų. Siekdami visapusiškai ištirti ir pažinti objektą, reiškinį ar procesą, neužtenka jį...
Ekonomika   
TURINYS 1. REZIUME………....……………………………………………………………………..........2 2. ĮVADAS…………………………………………………………………………………….....3 3. LITERATŪROS...
Ekonomika   
Kainodaros metodai
2010-10-25
ĮVADAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 1. KAINA, KAINŲ POLITIKOS ESMĖ IR...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 2 1. DARBO APMOKĖJIMO SAMPRATA 3 2. PAGRINDINIAI DARBO APMOKĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 3 3. PAGRINDINIAI DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS REIKALAVIMAI 4 4. PAGRINDINIAI APMOKĖJIMO UŽ DARBĄ ORGANIZAVIMO PRINCIPAI ŠIUOLAIKINĖMIS...
Ekonomika   
Turinys Įvadas 3 1. Žmogiškojo kapitalo turinys 4 1.1 Žmogiškojo kapitalo samprata 4 1.2 Žmogiškojo kapitalo matavimas 6 2. Investicijos į žmogiškąjį kapitalą 10 2.1 Investicijų į žmogiškąjį kapitalą reikšmė...
Ekonomika   
Turinys Santrauka ii 1 skyrius. Įžanga 2 2 skyrius. Įmonių apklausos rezultatai 2 3 skyrius: Lietuvos investicinis klimatas tarptautinėje perspektyvoje 2 A. Įmonių aplinka, konkurencingumas ir inovacijos 2 3.1 Lietuvos įmonių...
Ekonomika   
Įvadas Šiuolaikinėje rinkoje tikrai gausu įvairių prekių ir paslaugų. Bet augantis vartotojų apetitas, dideliu greičiu besivystanti technologinė pažanga ir auganti konkurencija vis sparčiau skatina įmones kurti naujus produktus bei...
Ekonomika   
TURINYS 1. BANKŲ ISTORIJOS APŽVALGA 3 1.1 Bankų kūrimasis 6 1.2 Pirmieji JAV bankai 9 1.3 Pirmasis bankas Lietuvoje 13 2. BANKŲ PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 16 2.1 Bankų klasifikavimas pagal nuosavybės formas 17 2.2 Bankų klasifikacija pagal...
Ekonomika   
4 1. LYČIŲ EKONOMIKOS KONCEPCIJA IR METODOLOGINIAI PAGRINDAI Lyčių...
Ekonomika   
TURINYS TURINYS 2 Įvadas 3 1. Pinigų politikos tikslai 4 2. Pinigų politikos institucijos ir teisinė aplinka 6 2.1. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba 6 2.2. Federalinis atvirosios rinkos komitetas...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas 3 1. Prekių ženklai 4 2. Prekių ženklo apsauga Lietuvoje 5 2.1. Plačiai žinomų prekių ženklų apsauga 6 2.2. Prekių ženklų registravimas 7 2.3. Mokesčiai 7 2.4. Ženklo registracijos galiojimas 9 2.5. Ženklo...
Ekonomika   
Rašto darbas AB „Lietuvos geležinkeliai“ valdymo analizė KLAIPĖDA, 2006m. Įžanga Pasaulis – tai didelis skruzdėlynas, kuriame kiekvieną dieną...
Ekonomika   
TURINYS Įvadas..............................................................................................................................................3 LR nacionalinio biudžeto...
Ekonomika   
TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 1. EKONOMIKOS SAMPRATA 3 1.1. Ekonomikos sąvoka 4 1.2. Ekonomikos mokslo ištakos 5 1.3. Ekonomikos mokslo objektas 6 2. EKONOMIKOS MOKSLO DALYKAS 10 2.1. Ekonomikos (ekonomikso) dėsniai 10 2.2. Ekonomikos...
Ekonomika   
TURINYS ĮVADAS................................................................................................................................................1 1. KODĖL GIRIA, BET NE...
Ekonomika   
NAMŲ DARBO UŽDUOTYS VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA KAUNO...
Ekonomika