Nepatvirtinti rašto darbai
Vandenilio halogenidai (HX) Svarbiausi yra HCl, kurio vandeninis tirpalas, t.y. druskos rūgštis, yra pagrindinis chemikalassinteze , o taip pat ir HF. Bevandenis HF gau-namas veikiant konc. H2SO4 fluoro špatą CaF2+H2SO4аCaSO4+2HF HCl gaunamas...
Chemija   
1.Medžiagos sandara: 1.1 Atomo sandara. Atomas susideda iš:elektronų, protonų,neutronų,pozitronų, dalelių, arba iš teigiamo krūvio branduolio ir aplink jį skriejančių neigiamo krūvio elektronų. Kadangi atomas neutralus, tai suminis neigiamas...
Chemija   
1. SILICIS IR JO JUNGINIAI Silicis Silicis gamtoje. Silicis yra vienas iš labiausiai paplitusių elementų žemės plutoje (po deguonies) ir sudaro apie 28 ( jos masės. Jis taip pat įeina į ...
Chemija   
Įvadas ALIUMINIS – vienas iš labiausia paplitusių žemės plutos elementų: trečias po deguonies ir silicio ir pirmas iš metalų. Jis yra vienas iš gausiausių žemės plutos elementų ir sudaro 7,9% jos masės. Aliuminis gerai praleidžia...
Chemija   
Savybės. Gryna sieros rūgštis — bespalvis sunkus aliejingas skystis, 10,5°C temp. virstąs kristalais. Parduodamoje koncentruotoje sieros rūgštyje yra apie 96% H2SO4, jos tankis 1,84. Gryna 100% sieros rūgštis (monohidritas) verda 339°C...
Chemija   
RŪGŠTYS Rūgštys – tai sudėtinės medžiagos, sudarytos iš vandenilio jonų H ir rūgščių liekanų. Rūgštys yra medžiagos, kurios vandeniniuose tirpaluose atskelia H (aq) jonus, padidina vandenilio jonų koncentraciją...
Chemija   
BIOCHEMIJOS EGZAMINŲ ATSAKYMAI .1 Ląstelių sandara ir cheminė sudėtis. Organiniai polimerai ir monomerai. Ląstelės sudarytos iš subląstelinių struktūrinių darinių (branduolių, mitochondrijų, membranų, ribosomų, lizosomų, vakuolių,...
Chemija   
Chemijos konspektai
2010-09-03
Chemijos 1kolis 1.Medžiagos sandara:1.1Atomo sandara. Atomas susideda iš:elektronų, protonų,neutronų,pozitronų,(,(,( dalelių, arba iš teigiamo krūvio branduolio ir aplink jį skriejančių ...
Chemija   
Turinys 1. Atomo sudėtis. Cheminės jungtys ir kompleksiniai junginiai: 1.1. Atomo branduolio sudėtis, 1.2. Elektronai, 1.3. Protonai, 1.4. Neutronai, 1.5. Izotopai, 1.6. Cheminės jungtys, 1.7. Joninė jungtis, 1.8. Kovalentinė...
Chemija   
1. Chemija – mokslas apie medžiagas ir vienų medžiagų virtimą kitomis. 2. Tyrinėjant medžiagas ieškoma panašių arba skirtingų savybių. 3. Molekulės – tai daugelio medžiagų mažiausios dalelės, turinčios visas tos medžiagos chemines...
Chemija   
Eukariotiniai ir prokariotiniai antibiotikai Referatas Vilnius 2005-06-05 Antibiotikai Antibiotikai (gr. Anti – prieš, bios – gyvybė) – tai chemoterapinės mikroorganizmų gaminamos arba...
Chemija   
Laikas (Gobelenas)
2010-09-03
TURINYS ĮVADAS 4 AUDIMO BŪDAI 7 1.1. AUDIMO TRADICIJOS 7 1.2. GOBELENO ISRORIJA 9 1.3. DAILININKAI TEKSTILININKAI ĮTAKOJĘ KŪRYBINĮ PROCESĄ 14 2. AUDIMO STAKLĖMIS TECHNOLOGIJOS 17 2.1. SIŪLŲ APMETIMAS...
Chemija   
Pasaulyje valgomuosius ledus atrado kinai Iki mūsų dienų išlikusiose kinų sieninėse freskose, taip pat rašytiniuose šaltiniuose, poezijoje randama, kad kinų virėjai juos gamino daugiau nei prieš 3000 metų. Tais laikais...
Chemija   
5A grupė
2010-09-03
5A grupė Azoto grupė 5A grupėje dar ryškesnis nei 6A grupėje nemetališkųjų savybių silpnėjimas ir metališkųjų savybių stiprėjimas. Elementų elektronų konfigūracija ne daug ką sako apie konkrečių grupės elementų metališkąją...
Chemija   
Alkoholiniuose gėrimuose esantis etanolis gerai maišosi su vandeniu ir tirpsta riebaluose, todėl nesunkiai prasiskverbia pro biologines membranas. Kraujas etanolį pradeda įsiurbti jau burnoje, apie 20 % jo įsiurbiama skrandyje, o kitas - plonoje...
Chemija   
TURINYS ĮVADAS 3 VARŠKĖS IR VARŠKĖS GAMINIŲ ASORTIMENTAS, KLASIFIKAVIMAS 4 VARŠKĖS IR VARŠKĖS GAMINIŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA 5 VARŠKĖS IR VARŠKĖS GAMINIŲ ĮPAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS 6 VARŠKĖS IR VARŠKĖS GAMINIŲ...
Chemija   
TURINYS ĮVADAS....................................................................................................................................................6 1. DARBO TIKSLAS IR...
Chemija   
1) Sieros rūgšties reakcija su metalais (praskiestos) a) į dešinę pusę nuo vandenilio Cu0 + H2SO4 → b) į kairę pusę nuo vandenilio Fe0 + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ Išvada:Sieros rūgštis reaguoja tik su metalais į kairę nuo...
Chemija   
Turinys I. Įvadas. Kas yra toksinai? 3 II. Bakterinių toksinų klasifikacija: 3 a. Pagal cheminę sudėtį 3 b. Pagal veikimo mechanizmą 3 c. Pagal formavimosi ląstelėje būdą 3 III. Bakterinių toksinų ypatybės...
Chemija   
ĮVADAS Higienos instituto. Darbo medicinos centras (toliau DMC) – nacionalinė profesinės sveikatos institucija, įsteigta 1992 m. spalio mėn. 12 d. Pagrindinė DMC veikla – moksliniai tyrimai ir mokslinės bei techninės produkcijos kūrimas...
Chemija   
Natris
2010-09-03
ISTORIJA Pagal paplitimą mūsų planetoje natris užima šeštąją vietą tarp visų elementų. Todėl nė kiek nenuostabu, kad su natrio junginiais mūsų protėviai susipažino labai seniai. Pitekantropui natrio chloridas buvo būtinas lygiai tiek...
Chemija   
LD1 Elektrolitinė disociacija. Mainų reakcijos. Reakcijų požymiai Literatūra Petrucci, Harwood, Bendroji chemija, p. 134-145, p162-167 (nereikia su oksidacija-redukcija susijusių klausimų). McMurry, Fay, Chemistry, IV skyriaus 4.1 – 4.5...
Chemija   
Deguonis
2010-09-03
6A grupė Deguonies grupė Deguonis ir siera yra tipiški nemetalai. Bet nemetalinės savybės grupėje iš viršaus į apačią palaipsniui silpnėja, todėl telūrui ir poloniui būdingos kai kurios metalų savybės. Remdamiesi elektronine...
Chemija   
Fermentai yra svarbūs ląstelės komponentai, labai glaudžiai susiję su jos gyvybinėmis funkcijomis. Fermentai - tai biologiniai katalizatoriai. Fermentų katalizuojamų biocheminių reakcijų suma sudaro medžiagų apykaitos pagrindą, visų...
Chemija   
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS CHEMINĖS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS NEORGANINĖ CHEMIJA ALIUMINIS IR JO REIKŠMĖ ŽMOGAUS VEIKLOJE Darbo vadovas: R. Ivanauskas ...
Chemija   
Vanduo ir organizmas Vanduo Vanduo - labiausiai paplitęs Žemėje junginys. Žemės vandeninis apvalkalas - hidrosfera - sudaro 71 % Žemės paviršiaus. Sujungto vandens yra Žemės plutoje. Žinoma, kad, sulydant 1 km³ granito, galima gauti 26...
Chemija   
Bordo mišinys
2010-09-03
Turinys 1. Įvadas 3 psl. 2. Darbo tikslai ir uždaviniai 4 psl. 3. Tyrimų medžiaga ir metodika 5 psl. 4. Darbo rezultatai ir jų analizė a) Kalkių gesinimas 6 psl. b) BORDO skysčio gavimas 6 ...
Chemija   
TURINYS: AMINAI 3 Aminų klasifikacija 3 Nomenklatūra 3 Aminų molekulinė struktūra 4 Fizikinės aminų savybės 4 Aminų bazinės ir rūgštinės savybės 5 Sintezės būdai 5 Cheminės savybės ...
Chemija   
Eteriniai aliejai
2010-09-03
ETERINIAI ALIEJAI Natūralios aromatinės medžiagos, augalinės arba retkarčiais gyvulinės kilmės, sudaro svarbią grupę, kuri plačiai naudojama kasdieniniame gyvenime kaip maistiniai priedai (prieskoniai), vaistai bei kosmetika. Pagrindinis...
Chemija   
Alkanus galima laboratorijoje tik sudeginti Alkenai, alkinai, alkadieniai dalyvauja prisijungimo reakcijose visi iðblukina bromo vandená ir kalio parmanganatà be katalizator. Benzenas reaguoja su bromu tik su...
Chemija