Nepatvirtinti rašto darbai
formulės
2010-09-03
Mechanika Kūno nueitas kelias yra ilgis trajektorijos, kuria juda kūnas. Kūno poslinkiu vadinama kryptinė tiesės atkarpa, jungianti pradinę kūno padėtį su jo galine padėtimi. Poslinkis yra vektorinis dydis, todėl remiantis poslinkiu...
Fizika   
Svyravimai arba virpesiai – tai daugybė pasikartojančių judesių. Svyruoklė – tai ant ilgo siūlio pakabintas rutuliukas. Periodiškai pasikartojantis kūno judėjimas ta pačia trajektorija pakaitomis į priešingas puses pusiausvyros padėties...
Fizika   
Turinys Įvadas………………………………………………………………………………….3 1. Elektra. Elektros srovė metaluose…………………………………………………..3 1.1 Energijos tvermės dėsnis elektros...
Fizika   
Fizikos testai
2010-09-03
Turinys: 1. TESTAI 2. MECHANIKA I var. 3. MECHANIKA II var. 4. MOLEKULINĖ FIZIKA I var 5. MOLEKULINĖ FIZIKA II VAR. 6. ELEKTRODINAMIKA I var. 7. ELEKTRODINAMIKA II var. 8. TESTAS SVYRAVIMAI IR BANGOS I var. 9. TESTAS SVYRAVIMAI IR BANGOS...
Fizika   
FIZIKA VALSTYBINIO EGZAMINO TEORIJA Rankraščio teisėmis Puslapį lankantiems, fizikos nepeikiantiems. PRATARMĖ Ši knygelė – ir ne žinynas, ir ne egzaminui parengtų atsakymų rinkinys. Medžiaga išdėstyta taip, kad jaunuoliui,...
Fizika   
TURINYS Mechaniniai svyravimai ..........................................................................................................................3 Laisvieji svyravimai...
Fizika   
6.4. MAGNETINIS LAUKAS. ELEKTROMAGNETINĖ INDUKCIJA □ Magnetinis laukas, jo prigimtis. □ Magnetinio lauko stipris. Magnetinė indukcija. Magnetinis srautas. Jų matavimo vienetai. □ Žemės magnetinis laukas, jo elementai...
Fizika   
Egzaminų klausymai
2010-09-03
1. draudžiama važiuoti per iešmus, kai: a) atvykimo ir išvykimo keliuose smailė ištrupėjusi 250 mm; b) smailė atsitraukusi nuo rėminio bėgio 5mm. c) a ir b atsakymai teisingi. 2. Kengė turi garantuoti smailės prigulimą prie rėminio...
Fizika   
KLAUSIMAI 1.Jau senovėje atsiradęs mokslas tiriantis gamtą? 2.Pirmą kartą fizikos terminą pavartojęs graikų filosofas ir mokslininkas? 3.Pavyzdinis matas, matavimo prietaisas, naudojamas matavimo vienetui atkurti, saugoti ir perduoti...
Fizika   
7.4. ŠVIESOS INTERFERENCIJA IR DIFRAKCIJA • Banginės šviesos savybės. Skersinių bangų ypatybės. • Šviesos interferencija ir superpozicijos principas. Jos taikymai • Šviesos difrakcija. Hiuigenso ir Frenelio...
Fizika   
TURINYS ĮVADAS 3 1. ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS SAMPRATA 4 2. NEJONIZUOJANTI SPINDULIUOTĖ 5 2.1. Pramoninio ir radijo dažnių elektromagnetinė spinduliuotė 5 2.2. Elektromagnetiniai laukai 7 2.2.1. Elektrosmogas ir jo poveikis...
Fizika   
1.PJOVIMO TEORIJOS PAGRINDAI: 1.1 Pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai Apdirbant metalą, užduotos formos ir matmenų detalės gaunamos nupjovus paruošiamo tam tikro metalo sluoksnį, kuris pašalinamas iš pjovimo zonos drožles pavidale. Taip...
Fizika   
1. Elektrostatinis laukas vakuume 1. 1.Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Ekspermentiškai buvo nustatyta kad tam tikromis sąlygomis kūnai įgyja tam tikras savybes kurios lemia sąveiką tarp...
Fizika   
KAS YRA GARSAS? Garsas yra tam tikra kinetinės energijos (judesio energijos) forma, kurią sukuria bet kuris virpantis objektas. Garso bangos perneša energiją, kurią galima panaudoti. Kalbą ir muziką galima perduoti daugybe būdų,...
Fizika   
Edukologija
2010-09-03
1. EDUKOLOGIJA - ŽMOGAUS UGDYMO MOKSLAS. PAGRINDINĖS EDUKOLOGIJOS SĄVOKOS. UGDYMO SAMPRATA, APIBRĖŽTIS IR FUNKCIJOS. EDUKOLOGIJOS RYŠYS SU KITAIS MOKSLAIS. Pradedant edukologijos studijas pirmiausia reikia suvokti sąvokas, objektą, ryšį su...
Fizika   
tranzistoriai
2010-09-03
1.Lauko tranzistoriai Lauko tranzistoriai valdomi elektriniu lauku.Lau-ko tranzistoriuose išėjimo srovė teka kanalu,kuris gali būti N arba P tipo.Kadangi srovės srautas su-sideda iš vienos rūšies krūvininkų – elektronų N kanalo tipo...
Fizika   
"Medžiagų mokslo įvado" Egzamino kontroliniai klausimai 2007 01 17 d. 1. Pagrindinės medžiagų elektrinės savybės. Elektros sroves stipris, varza, elektrinis laidumas. 2. Kas yra elektrono judris ir kaip jis susijęs su medžiagos...
Fizika   
Elektromagnetinių bangų savybės Elektromagnetinis laukas yra ypatinga forma judančios materijos, kuriai būdinga masė ir energija. Elektromagnetinio lauko energijos egzistavimą įrodo jau tai, kas ją priima radijo imtuvai. Elektromagnetinių...
Fizika   
Turinys Įvadas................................................................................................................................................4 1. Dydžiai, charakterizuojantys...
Fizika   
1.Laukas ir medžiaga – dvi pagrindinės materijos formos. Yra dvi pagrindinės materijos rūšys: laukas ir medžiaga. Medžiaga – sutankinta materija, laukas – išsklaidyta materija. Abi formos ...
Fizika   
Fizikos kursas
2010-09-03
1. Elektrostatinis laukas vakuume 1. 1.Elektros krūvis. Krūvio diskretiškumas(kvantavimas). Krūvio tvermės dėsnis. Ekspermentiškai buvo nustatyta kad tam tikromis sąlygomis kūnai įgyja tam tikras savybes kurios lemia sąveiką tarp tų...
Fizika   
Mechanikos špera
2010-09-03
Materialiojo taško ir kietojo kūno slenkamojo judėjimo kinematika. Mechanika. Mechaninis judėjimas – tai kūnų ar jų dalių tarpusavio padėties kitimas erdvėje ir laike.Mechanika – yra fizikos šaka, tirianti materialiųjų...
Fizika   
TURINYS 1. Šviesos supratimas senaisiais laikais……………………………………………1 2. Tikrasis šviesos aiškinimas...................................................................................1 3. Gamtiniai (natūralūs)...
Fizika   
FIZIKA VALSTYBINIO EGZAMINO TEORIJA Rankraščio teisėmis Puslapį lankantiems, fizikos nepeikiantiems. PRATARMĖ Ši knygelė – ir ne žinynas, ir ne egzaminui parengtų atsakymų rinkinys. Medžiaga išdėstyta taip, kad jaunuoliui,...
Fizika   
Šiaulių universitetas Fizikos ir matematikos fakultetas Fizikos katedra Referatas Aktyvieji mokymo metodai ...
Fizika   
Fizikos konspektas
2010-09-03
1.Magn. laukas ir jo reiškimasis.Magnetinė indukcija. Kūnai kurie traukia plieninius daiktus, pasisuka šiaurės pietų kryptimi vadiname magnetais.Jo savybes magnetizmu.Magnetizmas susijęs su elektriniais reiškiniais.Nuolatiniai magnetai vienas su...
Fizika   
Darbo užduotis. Patikrinti sukamojo judejimo dinamikos pagrindinį dėsnį ir nustatyti kūnų sistemos inercos momentą. Teorinė dalis. Kūnas, kuris gali suktis apie nejudamą ašį, yra veikiamas išorinių jėgu,...
Fizika   
ŽYMIAUSI FIZIKAI
2010-09-03
KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS GAMTOS IR MATEMATIKOS MOKSLŲ FAKULTETAS INFORMATIKOS KATEDRA REFERATAS 1900-1993 METŲ ŽYMIAUSI LIETUVOS FIZIKAI ...
Fizika   
Fizikos konspektai
2010-09-03
1. Gauso teorema ir jos taikymas: bendruoju atveju vektoriaus E srautas per bet kokį uždarąjį paviršių vakuume yra lygus to paviršiaus viduje esančių elektros krūvių algebrinei sumai padalintai iš ε0. Tai yra Gauso teorema...
Fizika   
TURINYS 1.ĮVADAS……………………………………………………………….2 pusl. 2.KAS TIE PUSLAIDININKIAI………………………………………2 pusl. 3.PUSLAIDININKIŲ...
Fizika