Nepatvirtinti rašto darbai
Lietuva turi tankų upių tinklą – 1 km teritorijos tenka apie 0,4 km upių vagų. Iš daugiau kaip 11000 įvairaus ilgio Lietuvos upių – tik 722 upės ir upeliai yra ilgesni kaip 10 km. Įvairūs autoriai nurodo skirtingą upių...
Geologija   
Baltijos jūra
2010-09-03
Baltijos jūra Vidinė šiaurės Europos jūra priklausanti Atlanro vandenyno baseinui, kurią nuo Šiaurės jūros, o kartu ir nuo Atlanto vandenyno skiria Zundo, Mažojo ir Didžiojo Belto, Kategato ir...
Geologija   
Geologija – vienas iš seniausių gamtos mokslų. Jos istorijoje skiriami trys svarbiausi periodai: I – pradinių geologinių žinių kaupimo etapas II – pirmųjų geologinių apibendrinimo etapas III – mokslinės geologijos atsiradimo ir...
Geologija   
Geografija
2010-09-03
GEOGRAFIJA Dalyko tikslai ir uždaviniai Geografija aiškina pasaulio teritorijų įvairovę, gyventojų, įvykių ir reiškinių procesus Žemės gelmėse ir paviršiuje. Ji siejama su žmogaus ir aplinkos ryšiais, jų išsidėstymu tam tikroje...
Geologija   
Geochemija
2010-09-03
Kurso tikslas ir uždaviniai Kurso tikslas – įsisavinti cheminių elementų paplitimą žemėje, jų pasiskirstymą ir migracijos teorinius pagrindus. Kurso uždaviniai: įsisavinti: Cheminių elementų pasiskirstymą įvairiose geosferose...
Geologija   
TURINYS Įvadas ...............................................................................2 Gamtos ištekliai................................................................2 Gamtos išteklių...
Geologija   
Staciatikiai
2010-09-03
TURINYS • Stačiatikių tikėjimo atsiradimo istorija............................1psl • Žemėlapis........................................................................2psl • Pagrindiniai Stačiatikių tikėjimo...
Geologija   
Lietuvos geografija
2010-09-03
TURINYS 1. Įvadas........................................................................... 2. Lietuva žemėlapiuose.................................................. 3. Lietuvos vardo...
Geologija   
TURINYS ĮVADAS..................................................................................................................................2 UPIŲ...
Geologija   
Ekologinė katastrofa – kertame šaką ant kurios sėdime. Nežiūrint visų bandymų jį užmaskuoti ar pristabdyti laikinomis priemonėmis, vienas faktas lieka nepaneigiamas – gamtos naikinimas vyksta didžiuliais mąstais. Mes galime gyventi...
Geologija   
TURINYS Įvadas..............................................................................................................................3 Aukštaitijos nacionalinis...
Geologija   
MAKSIMALAUS PROJEKTINIO VANDENS DEBITO SKAIČIAVIMAS TURINT ILGALAIKIUS HIDROLOGINIŲ STEBĖJIMŲ DUOMENIS Projektuojamas hidrotechnikos statinys yra II klasės. Maksimalių debitų tikimybės pagal statybos normas ir taisykles SN ir T 2.06.01...
Geologija   
Turkija
2010-09-03
TURKIJOS RESPUBLIKA 1. ÐALIES GEOGRAFINË PADËTIS Turkija, oficialiai Turkijos respublika (turkiðkai Türkiye Cumhuriyeti), yra pietryèiø Europoje ir pietvakariø Azijoje. Ðiaurës vakaruose ji ribojasi su Bulgarija ir Graikija, ðiaurëje su...
Geologija   
Žemės sandara Žemės ir Saulės sistemos atsiradimas nuo senų laiku domina žmoniją. Tai sudėtingas ir labai svarbus gamtos pažinimo klausimas. Tyrinėjant žemėje vykstančius seisminius reiškinius, Žemės masę ir tankį, buvo nustatyta,...
Geologija   
Paleozojus ir Mezozojaus laikotarpiai, beje, ilgiausiai trukę ir daugiausia permainų Žemės paviršiuje atnešę laikotarpiai, kurių metu vyko intensyvūs tektoniniai judesiai, įtakoję įvairių reljefo darinių atsiradimą. Savo darbe...
Geologija   
Atakamos dykuma
2010-09-03
S O U T H E R N L A T I T U D E S T O U R S A T A C A M A D E S E R T The Atacama Desert in Northern Chile is a very special place. To start with it contains some of the driest places on earth. There are coastal areas where the residents can't...
Geologija   
Turinys Įvadas..........................................................................................................................................1 Teorija ir...
Geologija   
TURINYS ĮVADAS 3 1. ŽEIMENOS UPĖS 5% TIKIMYBĖS MAKSIMALAUS LIŪTIES POPLŪDŽIŲ DEBITO SKAIČIAVIMAS 4 1.1. Debito skaičiavimas pagal ilgalaikius stebėjimo duomenis 4 1.1.1. Statistinė eilė, vidutinis debitas ir į tikimybės...
Geologija   
Žemės gelmių teršimas naftos produktais - aktuali ekologinė problema Pasaulyje nėra nei vieno atvejo, kad naftos produktais užterštos žemės gelmės būtų visiškai išvalytos. Ilgą laiką buvo manoma, kad ekologines problemas galima...
Geologija   
Turinys 1. Įvadas ....................................................................................................................2 2...
Geologija   
italija
2010-09-03
Italija Pietų Europos valstybė. Sostinė- Roma. Italija yra išsidėsčiusi bato formos Apeninų pusiasalyje. Italijos krantus skalauja Viduržemio jūros sudedamosios dalys. Rytuose: Adrijos ir Jonijos juros, Venecijos, Triesto ir Taranto...
Geologija   
Krikščionių šventykla yra Bažnyčia, kartais koplyčia (koplyčia gali būti ir didelės bažnyčios dalis). Bažnyčios skiriasi dydžiu, architektūra, puošyba, puošnumu ir kt. Tačiau visos krikščionių bažnyčios yra kryžiaus formos...
Geologija   
[pic] [pic] Apie mažąsias Europos valstybes skaitome ir girdime išties nedaug. Dažnai pamiršta jas net pavaizduoti kontinento žemėlapyje, neretai juokia ir pažemina. O jos...
Geologija   
REZERVATAI
2010-09-03
Rezervatai tarp saugomų teritorijų užima svarbiausią vietą, jiems taikomi griežčiausi gamtosaugos reikalavimai. Jie steigiami norint išsaugoti natūralias tipiškas arba unikalias tam tikras kraštovaizdžio teritorijas...
Geologija   
San Marinas
2010-09-03
SAN MARINAS. Apeninų pusiasalio šiaurinėje dalyje, ant Titano kalno ir jo šlaituose, įsikūrusi viena mažiausių pasaulio valstybių ir seniausia jo respublika, įkurta V a. – San Marinas. Jai priklauso aštuoni miestai-pilys išsidėstę ant...
Geologija   
Islamo religija
2010-09-03
Islamas Islamas yra viena iš pagrindinių pasaulio religijų. Žodis “Islamas” reiškia “paklusnumą” arba “nuolankumą” Allaho valiai, kuris yra vienintelis Dievas. Musulmonai – tai ir yra tie pasišventę žmonės. Pagrindinis Islamo...
Geologija   
Karšti turtai žemės gelmėse Investuotojai, ketinantys vystyti savo verslą Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje, kuri neseniai buvo atidaryta veiklai, gali nesukti sau galvos dėl šildymo. LEZ'o kaimynystėje Lypkių kaime įsikūrusi...
Geologija   
Atmosferos struktūra ir oro sudėtis Atmosferos struktūra ir oro sudėtis, atskirų jo komponentų (deguonies, azoto, anglies monoksido, ozono) įvertinimas, kitimų priežastys ir įtaka sveikatai. Padidinto ir sumažinto atmosferos...
Geologija   
Vėjas – globališkai paplitęs reiškinys. Žemės rutulyje nėra vietų, kur nepūstų vėjai. Daugelyje vietų vyrauja stiprūs ir dažnai pastovios krypties vėjai: pasatai, musonai, brizai. Vandenyne vėjas sukelia stiprias bangas. Tačiau tai...
Geologija   
Lenkija
2010-09-03
Lenkija-mūsų pietvakarių kaimynė,su kuria turime 110km ilgio sieną.Lenkijos dalies gamta ir kraštovaizdis panašus į Lietuvos.Lenkijos plotas- 312 680 km2.Joje gyvena 37,9 mln.(121žm./km2) Kalba lenku kalba.Didžioji dalis-katalikai. ...
Geologija