Nepatvirtinti rašto darbai
40 000 m. pr. Kr. Europoje atsiranda tiesioginis europidinės rasės protėvis – kromanjonietis. 18 000 m. pr. Kr. Pagrindinis kromanjoniečio užsiėmimas yra rankiojimas, papildomi – medžioklė ietimi su titnaginiu antgaliu ir žvejyba...
Istorija   
Vyduramziai
2010-10-25
BIZANTIJA Rytų Romos imperija po tautų kraustymosi 395 m. Romos imperija suskilo į dvi dalis: Vakarų Romos imperiją ir Rytų Romos imperiją. Rytų Romos imperija apėmė Balkanų, Mažosios Azijos pusiasalius, Siriją ir Egiptą. Ši galinga...
Istorija   
Lnarovis 5 Linų šukavimas 7 Linmarkos 8 Linų kūimas 9 Linų džiovinimas 11 Linų mynimas 13 Linų braukimas 19 Kiti tekstiliniai pluoštai 21 Dirbtiniai pluoštai 21 Natūraliniai pluoštai 22 Verpimas 24 Audimas 26 Audinio...
Istorija   
TURINYS Įvadas……………………………………………………………………….……………3 psl. 1. Pastovios ir kilnojamos šventės, lygiadieniai……………………………………………4 psl. 2. Kalėdos ir...
Istorija   
TURINYS ĮVADAS.........................................................................................................................................3 1. Senovės lietuvių laidojimo...
Istorija   
REFORMACIJA Bažnyčia turėjo didelę valdžią to meto visuomenei ir valdonams. Vyskupai turtais varžydavosi su kunigaikščiais XVI a. pr. Kilo judėjimas už katalikų bažnyčios pertvarkymą. Jis vadinamas reformacija. Reformacija kilo...
Istorija   
SENOVĖS CIVILIZACIJŲ ISTORIJA Pagal Evaldą Bakonį ir kitus autorius Turinys: • Įvadas į senovės civilizacijų istoriją 1 psl. • Egipto civilizacija 7 psl. • Šumero – Akado...
Istorija   
LIETUVOS ISTORIJA IKI 1795 METŲ Pagal Zigmantą Kiaupą, Jūratę Kiaupienę, Albiną Kuncevičių ir kt. TURINYS LIETUVOS PROISTORĖ I. PIRMINIS KRAŠTO APGYVENDINIMAS 1. Gamtinės sąlygos 2. Mezolitas II. PIRMIEJI SĖSLŪS LIETUVOS...
Istorija   
LIETUVOS-LENKIJOS VALSTYBĖS RAIDA XVI-XVIII a. I. LDK teritorija ir sienos po Liublino unijos Žygimantas Augustas Liublino unijos išvakarėse atplėšė nuo LDK Palenkę, Volynę, Kijevą ir Podolę. Tačiau net ir tada LDK teritorija siekė...
Istorija   
ISTORIJA VISKAS, KO REIKIA EGZAMINUI Konspektai I dalis I TEMA. SENOSIOS CIVILIZACIJOS. A. Didžiųjų upių civilizacijos: Egiptas, Tarpupis(Mesopotamija), Indija, Kinija. IV tūkstantmetis pr.Kr. – I a...
Istorija   
graiku dievai
2010-10-25
Afroditė – meilės deivė, jos vardas reiškia „gimusi iš putų“, tačiau ji galėjo būti ir žiauri Artemidė – medžioklės deivė, taip pat globojo gyvūnus Apolonas – šviesos, menų, medicinos ir muzikos dievas. Gyveno ant parnaso...
Istorija   
PIRMAS PASAULINIS KARAS PIRMOJO PASAULINIO KARO PRADŽIA Karo priežastys: 1. Susivienijo stiprios Italijos ir Vokietijos valstybės 2. Prancūzija siekė revanšo po 1870 pralaimėjimo Vokietijai. 3. Austrijos-Vengrijos ir Rusijos konfliktai...
Istorija   
ATR POLITINIS SMUKIMAS IR ŽLUGIMAS XVII-XVIII a. Valstybės silpnumo priežastys Ūkinės: • Kapitalistinių santykių plitimas Vakarų Europos šalyse vis labiau siejo Lietuvos žemės ūkį su pasauline rinka. Vis daugiau pardavinėjant ir...
Istorija   
Partizaninis judėjimas Lietuvoje 1945 – 1953 m. Pirmasis partizaninio karo etapas: 1944 07-1946 05 Raudonoji armija vėl okupuoja Lietuvą.Atkuriami sovietiniai represiniai organai (NKVD,NKGB…), formuojamas valdžios aparatas. Lietuvoje dislokuoti...
Istorija   
Rusijos istorijos konspektas I. Gentys iki 862 m. 1. Iki 862 m. Kaukazo kalnuose siautėja vėjas – Borėjas, o už kalnų šalis – Hiperborėja. VI – VII a. Persijoje, Persepolyje knyga – Avesta (12 t. Karvių odos pergamentas), kurioje...
Istorija   
seniausi laikai
2010-10-25
Vertimas 11-13 Pirmas skyrius Seniausi laikai (apie 3000 metus prieš Kristų) Patys seniausi žmonės, apie kuriuos daug rašyta, gamino darbo įrankius ir jais naudojosi...
Istorija   
Ciceronas
2010-10-25
Cicerono gyvenimas: Markas Tulijus Ciceronas (Marcus Tullius Cicero) gimė 106 m. pr. Kr. sausio 3 d. Arpino kaime (apie 150 km nuo Romos). “Cicer” lotynai vadina žirnį, o Cicerono prosenis, matyt, ant nosies galo turėjo randą kaip žirnio...
Istorija   
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS ISTORIJOS FAKULTETAS ISTORIJOS DIDAKTIKOS KATEDRA XXX ...
Istorija   
1. Lietuvos valstybės susidarymas Akmens a. organizacinis lietuvių visuomenės vienetas buvo giminė, kuriai vadovavo jos renkamas seniūnas. Giminystė buvo nustatoma pagal motinos liniją(matriarchatas).Giminės narius jungė kraujo ryšys, bendri...
Istorija   
DIDŽIOJI PRANCŪZIJOS REVOLIUCIJA (1789-1794 m.) Revoliucijos priežastys: • Prancūzija, JAV Nepriklausomybės kare stojusi amerikiečių pusėn, patyrė stiprų čia realiai įgyvendintų švietėjų idėjų poveikį. • Prancūzijoje...
Istorija   
KRIKŠČIONYBĖS ATSIRADIMAS IR PLITIMAS I TŪKSTANTMETYJE 1. Kas lėmė krikščionybės atsiradima? Krikščionybės atsiradimą lėmė: • Religinių sistemų vystymasisir vienintelio dievo pripažinimas • Jėzaus Kristaus(manoma, kad tai...
Istorija   
MESOPOTAMIJA ŠUMERAI – dabartinis Irakas ( 3500 – 2300 m. pr. Kr. ) Civilizacija skirstoma į 4 laikotarpius: • Miestų ir valstybių kūrimasis (3500 – 2800 m. pr. Kr.) • Uruko...
Istorija   
Feodalinis susiskaldymas 5 Senjorai ir vasalai 5 Karolio Didžiojo užkariavimai 5 Karolio imperijos paskelbimas 6 Feodalinis dvaras IX–XI a. 6 Feodalų buitis IX–XI a. 6 Feodalinis...
Istorija   
Klausimai: 1. Kokios dvi valstybės laimėjo Pirmąjį pasaulinį karą? a) Didžioji Britanija ir Prancūzija ; b) Prancūzija ir Vokietija ; c) Didžioji Britanija ir Vokietija; 2...
Istorija   
DEMOKRATIJOS IR DIKTATŪROS 1919-1939 m. Diktatūrų įsigalėjimo Europoje priežastys: • Naujasis Europos politinis žemėlapis ne visai atitiko tautų apsisprendimo principą, daugelyje šalių liko tautinių mažumų. Didžiosios valstybės...
Istorija   
sentikiai
2010-10-25
SENTIKIŲ ATSIKĖLIMAS Į LIETUVĄ (XVII a. vidurys) Lietuvoje gyvenančios tautinių mažumų bendruomenės neabejotinai daro teigiamą įtaką lietuvių tautos evoliucijai. Pirmiausia jos žadina tautos gyvybingumą, stiprina tautinę savimonę,...
Istorija   
1655 m. Kėdainių sutartis – išbandymas LDK ir Lenkijos unijai? TURINYS ĮVADAS 3 1. Kėdainių sutarties sudarymas 4 1.1. Kėdainių sutarties sudarymo priešistorė 4 1.2. Priešinimasis pasirašyti Švedijos ir Lietuvos...
Istorija   
TURINYS Įvadas..........................................................................................................................3 I. Istorijos dėstymas pradinėse mokyklose: 1.1 Istorijos...
Istorija   
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės susidarymas Lietuvos karinės galios išaugimą apie 1183 m. galima paaiškinti tuo, kad į Lietuvos įtaką patekusios kunigaikštystės galutinai susijungė į vieną valstybę. Santykinis Rusios...
Istorija   
1.(1939 m. rugsėjis - 1941 m. birželis) Agresija prieš Lenkiją 1939 rugpjūčio 23 d. sudaryta SSRS ir Vokietijos nepuolimo sutartis, Hitleriui leido nebebijoti karo dviem frontais. 1939 m. rugsėjo 1 - osios rytą Vokietijos armija įsiveržė i...
Istorija