Nepatvirtinti rašto darbai
TEKSTO ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA Veiksmas vyksta uždaroje patalpoje, tikroviškoje,tačiau apgaulingoje erdvėje.Domininkonų požemiai – sunkūs žemi skliautai, karstai, geležinės durys.Tai archainė atributika, sukelianti slogų įspūdį...
Antanas Škėma
2010-10-25
ANTANAS ŠKĖMA (1911-1961) Biografija. Kūryba. Asmenybė 1 Kūrybos ypatybės 3 Romanas „Balta drobulė" 4 Įžanga. 4 Žanras. 5 Pavadinimas. 5 Moto svarba 5 Temos ir problemos 6 Kompozicija. 6 Laikas ir erdvė 8 Pasakotojas...
VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS (1882-1954) KŪRYBOS YPATYBĖS. 1 PERSONAŽŲ YPATYBĖS 2 „SKIRGAILA": ROMANTIŠKA LIETUVOS ISTORIJA 3 ISTORINIS KONTEKSTAS 4 ĮVADAS 5 DRAMOS SITUACIJA 5 PAGRINDINĖ KŪRINIO...
ĮVADAS Antanas Škėma (1910-1961), panašiai kaip ir jo patarėjas literatūriniais klausimais poetas H. Radauskas, yra miesto kultūros žmogus. Būsimasis rašytojas lankė dramos teatro studiją, 1936 m. tapo Kauno, paskui Vilniaus dramos teatrų...
ANTIKINĖ LITERATŪRA Egzamino klausimai 1. Teorijos, aiškinančios graikų kultūros stebuklą. Paaiškinti, kodėl Vakarų kultūra kilusi iš graikų kultūros. Esama įvairių teorijų, aiškinančių graikų stebuklą, kurias galima...
KALBOS KULTŪROS TAISYKLIŲ SĄVADAS ŽODŽIŲ DARYBOS KLAIDOS PRIESAGŲ VARTOJIMAS -ietis Reikšmė, vartojimas 1. Dažniausiai reiškia asmenų pavadinimus pagal gyvenamąją vietą. Yra tam tikras darybos dėsningumas: jeigu šalies ar krašto...
a) Homonimai Homonimai – tai žodžiai, turintys vienodą garsinę struktūrą, bet skirtingą leksinę reikšmę, pvz.: baras „lauko ruožas“ ir baras „nedidelis restoranas“, kasa „plaukų pynė“ ir kasa „pinigų saugojimo vieta“,...
Rašybos taisyklės
2010-10-25
Rašyba Raidžių rašymas Nosinių balsių rašymas žodžių šaknyse Prieš keletą metų nosinių raidžių rašymas žodžių šaknyse buvo viena opiausių rašybos problemų. Matyt, šiam dalykui mokyklose imta skirti daugiau dėmesio, nes...
biliunas lazda
2010-10-25
J.Biliūno novelės “Lazda” ištraukos analizė Novelės pavadinimas tarsi įprasmina patirtą tėvo skriaudą ir patyčią. Juk lazda- tai įrankis, su kuriuo niekas neglosto. O skliausteliuose esanti pastaba “ Mano draugo...
V. Mykolaitis-Putinas — iškiliausia figūra XX a. vid. lietuvių literatūroje. Romanas „Altorių šešėly” įėjo į lietuvių literatūros istoriją kaip pirmasis meniškai brandus psichologinis romanas, Liudo Vasario paveikslu atskleidžiantis...
Hamletas
2010-10-25
Idalgas, hidalgas (isp VILJAMAS ŠEKSPYRAS „HAMLETAS“ ANALIZĖ Viljamas...
Vytauto Mačernio „Rudens sonetai“ (21) analizė ir interpretacija Vytauto Mačernio „Rudens sonetai“ (21) analizė ir...
Kristijono Donelaičio poemos ,,Metai“ ištraukos iš ,,Rudens gėrybių“ analizė ir interpretacija Kristijonas Donelaitis – XVIII amžiaus lietuvių grožinės literatūros pradininkas, sukūręs pirmąjį meninį tekstą -...
Odisėja Kikonai ir lotofagai Odisėjas su savo vyrais atplaukė į kikonų žemę, užėmė Ismarą. Išžudė visus jo vyrus, moteris paemė į nelaisvę, o patį miestą sugriovė. Išlikę kikonai pasikvietė kitą kikonų gentį, kuri išvijo...
Analizė ir interpretacija iš Vinco Krėvės dramos ,,Skirgaila'' Vincas Krėvė- Mickevičius- XX amžiaus pradžios prozininkas ir dramaturgas, Lietuvos legendos kūrėjas, teikės stiprių impulsų lietuvių nacionalinės kultūros ir...
A.Baranausko poema "Anykščių šilelis". Antanas Baranauskas - žymiausias XIXa. vidurio lietuvių poetas,kalbininkas, klasikinės poemos "Anykščių šilelis" ir kitų eiliuotų kūrinių autorius. Kurti jis pradėjo dar vaikystėje...
ANTANAS ŠKĖMA (1911-1961) Biografija. Kūryba. Asmenybė 1 Kūrybos ypatybės 3 Romanas „Balta drobulė" 4 Įžanga. 4 Žanras. 5 Pavadinimas. 5 Moto svarba 5 Temos ir problemos 6 Kompozicija. 6 Laikas ir erdvė 8 Pasakotojas. Pasakojimo...
TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1. SINTAKSĖS KLAIDOS 5 1.1 PRIELINKSNIŲ VARTOJIMO KLAIDOS 5 1.2 PADALYVINIŲ, PUSDALYVINIŲ, DALYVINIŲ KONSTRUKCIJŲ VARTOJIMO KLAIDOS 6 2. MORFOLOGIJOS – LEKSIKOS – SINTAKSĖS KLAIDOS 7 3. ...
???Dievų miškas" - atsiminimų knyga, kurioje B.Sruoga aprašė ne tik skausmą ir pažeminimą. Jis sugebėjo aprašyti ir juoką sukeliančius įvykius bei charakterius. B.Sruoga - šakoto talento rašytojas. Knyga "Dievų miškas" - atsiminimai apie...
ASMENYBĖS IR DIFERENCIACINĖ PSICHOLOGIJA ĮVADAS G. Allport surado apie 50 asmenybės apibrėžimų, kuriuos suskirstė į keletą kategorijų: 1. biosocialiniai apibrėžimai – jie sutapatina asmenybę su „individo, kaip socialinio stimulo,...
Žodžio supratimas Kas yra žodis? Empiriškai (t. y. iš patyrimo) mes visi žinome, kas yra žodis, todėl kai kam gali rodytis keistas ar net juokingas šis klausimas. Kiekvienas iš mūsų turbūt nesumaišys žodžio su sakiniu, žodžių...
Įvadas Lietuvių literatūros klasikas Kristijonas Donelaitis gyveno ir kūrė XVII amžiuje Mažojoje Lietuvoje. Susilaukė savo kūryba daug dėmesio literatūros moksle ir kritikoje. Pirmasis mokslinį straipsnį, leisdamas „ Metus “ 1818...
Turinys Įvadas 1.Darbo dainos 1.1.Arimo dainos 1.2.Ganymo dainos Išvados Literatūra Priedai: Daina „ Genėralia, aš išginiau“ Įvadas Daina – viena iš labai senų kūrinių rūšių meno istorijoje. Dainos, būdavo...
Juozo Apučio kūryba * Nori sušildyti žmogų, išgirsti slapčiausius sielos virpesius, įsiklausyti į širdies plakimą * Tyrinėja žmogaus vidinį gyvenimą * Vengia dirbtinių situacijų * Gina vidinę...
„ Velnias lietuvių tautosakoje ir K. Borutos „Baltaragio malūne“ Darbo turinys: 1. Įžanginis žodis 2. Velnias lietuvių tautosakoje: a) Velnio išvaizda b) Nelabojo galios c) Buveinė d) Velnio...
ERIKAS LAICONAS LIETUVOS SPELEOLOGIJOS ISTORIJA SPELEO-INFO-CENTRAS Išlestakiai 2003 Mes valkatos, benamiai Išėjom...
Simbolizmas BENDRIEJI SIMBOLIZMO BRUOŽAI 1 LIETUVIŲ SIMBOLIZMAS 4 VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS 4 BIOGRAFIJA IR KŪRYBA 4 KŪRYBOS YPATYBĖS 5 „TARP DVIEJŲ AUŠRŲ" 5 TEKSTO ANALIZĖ. Tarp dviejų aušrų. 6 „VIRŠŪNĖS IR...
2. LIETUVIŲ KALBA IR LITERATŪRA 2.1 Fonetika 2.2 Morfologija 2.3 Leksika 2.4 Sintaksė 2.5 Kirčiavimas 2.6 Taisyklingai kalbėkime ir rašykime 2.7 Literatūros rūšys ir žanrai 2.8 Žymiausi užsienio rašytojai ir svarbiausi jų...
Moderniųjų lietuvių neoromantikų poetų karta Moderniųjų lietuvių neoromantikų poetų karta 1 KARTOS YPATYBĖS 1 JONAS AISTIS 2 ANTANAS MIŠKINIS 2 BERNARDAS BRAZDŽIONIS 3 SALOMĖJA NĖRIS 3 JAUNYSTĖS POEZIJA 3 „ANKSTI RYTĄ"...
Pagal kūrinių tematiką Romualdas Granauskas yra tradiciškiausias lietuvių kaimiškosios prozos kūrėjas, vaizduojantis žemdirbio pasaulį ir jo saulėlydį. Rašytojas sukūrė paminklą nykstančiam senajam kaimui, atskleidė agrarinės kultūros...