Nepatvirtinti rašto darbai
TURINYS TURINYS.....................................................................................................2 1. Įvadas ....................................................................................................3 2. Globalizacijos...
Demokratijos tipai
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS ………………………………………………………………………………………….3 1. TIESIOGINĖ DEMOKRATIJA ……………………………………………………………….4 1.1. Klasikinė...
EUROPOS INTEGRACIJOS PROCESAI Paskaitų konspektas viešojo administravimo neakivaizdinio sk. studentams Parengė doc. A.Damulienė I tema. INTEGRACIJOS ESMĖ, PRINCIPAI, FORMOS Integracijos proceso samprata ir formos Integracija – tai...
Politika ir teisė
2010-10-25
(Paskaitų (1999) konspektas) d. H. Šinkūnas SENOVĖS GRAIKIJOS POLITINĖ IR TEISINĖ MINTIS 1. Ankstyvasis periodas. HOMERAS. HEZIODAS. SOLONAS. PITAGORAS. HERAKLITAS IŠ EFESO. 2. Senovės Graikijos politinės ir teisinės minties...
LEIDŽIAMA GINTI Katedros vedėja DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS UAB ,,ALKESTA“ DIPLOMINIS...
POLITOLOGIJOS TERMINAI Absoliutizmas – neribotos valstybės valdžios forma: visa valdžia priklauso vienam valdovui. Administracija – valdininkai ir tarnautojai, vykdantys valstybės politikų priimtus sprendimus ir nutarimus. Agresija –...
Politikos įgyvendinimo svarba – ne nauja tema demokratinėse Vakarų valstybėse. Dėmesys politikos įgyvendinimui ir sėkmingo įgyvendinimo prielaidų analizei viešosios politikos studijose išaugo XX a. aštuntajame dešimtmetyje JAV, o...
TURINYS ĮVADAS 1. ANTHONY D. SMITH NACIONALIZMO TYRINĖJIMAI IR IDEOLOGIJA 2. A. D. SMITH NACIONALIZMO SAMPRATA 3. FAŠIZMO (NACIZMO) IŠŠŪKIS NACIONALIZMUI 3.1. Nacionalizmo ir fašizmo išskirtiniai bruožai 3.2. Nacionalizmo ir...
TURINYS ĮVADAS I.SOCIALINĖS APSAUGOS SAMPRATA IR JOS VAIDMUO SOCIALINĖJE POLITIKOJE II.SOCIALINĖS POLITIKOS MODELIAI III.SOCIALINĖS APSAUGOS STRUKTŪRA IV.LIETUVOS SOCIALINĖS APSAUGOS SISTEMOS STRUKTŪRA: 4.1.Privalomas socialinis...
Jungtinių tautų organizacija - tai pasaulinė tarptautinė organizacija, įkurta po Antrojo pasaulinio karo kovojusių prieš hitlerinę Vokietiją sąjungininkų, JT chartiją parengė 51 valstybės atstovai, kurie ją pasirašė 1945.07.25...
Įvadas Demokratinio valdymo principas priklauso tautai, kuri savo valią įgyvendina ne tiesiogiai, o per renkamus atstovus. Taigi, norint tinkamai įgyvendinti demokratiją, demokratinėse (ir kaikuriose nedemokratinėse) šalyse yra...
Turinys TURINYS 2 VIEŠOSIOS POLITIKOS ANALIZĖ 3 ESTETINIAI POLITIKOS ELEMENTAI 5 KASDIENYBĖS POLITIZACIJA: (NE)POLITIŠKUMO EFEKTAS LIETUVOS POLITIKOJE 6 Viešosios...
Turinys Įvadas......................................................................................2 1. Autoritarizmo ideologija..........................................................3 2. Valstybinio vadovavimo stiliai ir...
TURINYS ĮVADAS 3 PARTINĖS SISTEMOS IR JŲ TIPAI PAGAL MAURICE DUVERGER 3 GIOVANNI SARTORI PARTINIŲ SISTEMŲ IR JŲ TIPOLOGIJOS AIŠKINIMAS 8 TRUMPA PAGRINDINIŲ PARTINĖS SISTEMOS TIPŲ APŽVALGA, JŲ PRANAŠUMAI, TRŪKUMAI 15 Daugiapartinė...
Globalizacija
2010-10-25
Turinys 1. Įvadas 2 2. Globalizacijos esmė 2 3. Globalizacijos plėtra 4 4. Globalizacija: už ir prieš 4 5. Globalizacija ir Lietuva 9 6. Išvados 10 7. Literatūra 11 ĮVADAS Pasaulyje vis labiau reiškiasi globalizacijos procesai...
Parlamentinės Respublikos bruožai: Lietuvos Respublikos atveju Turinys Įvadas 2 1. Parlamentas 3 1.1. Lietuvos Respublikos Seimas 5 1.1.1. Seimo struktūra ir tvarka 5 1.1.2. Seimo įsigaliojimai ir pagrindinės funkcijos 5 1.1.3. Seimo...
LYGINAMOJI POLITIKA LYDINAMOSIOS POLITIKOS OBJEKTAS – POLITIKA, O METODAS – LYGINIMAS. Lyginamoji politika, kaip politologijos mokslo šaka, lyginamosios analizės būdu lygina konstitucijas, vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios valdžios,...
Turinys 1. įvadas.................................... 2 2.Politikos formavimas............4 3. Sprendimų priėmimas..............6 4. Inkrementinis sprendimo modelis...........8 5. Inkrementinio sprendimų priėmimo...
KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJA TEISĖS KATEDRA STUDIJŲ PROGRAMA TEISĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUTAS Kursinis darbas 2T KURSO studentas Ainius Stasytis ...
TURINYS 1. Valdžios suskirstymo teorija 2. Valstybių valdymo formos 3. Prezidentinis ir parlamentinis valdymas 4. Absoliutinė ir parlamentinė monarchijos 5. Parlamento vaidmuo visuomenėje 6. Prezidentinė respublika 7. Parlamentinė...
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS TARPTAUTINĖS TEISĖS IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS Prof. Alg. Prazauskas Rankraščio teisėmis POLITOLOGIJOS ĮVADAS PASKAITŲ...
EUROPOS SĄJUNGOS ISTORIJA TRUMPAI · 1950 m. gegužės 9 d. paskelbtas Šumano planas. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas pasiūlė Vokietijos Federacinei Respublikai sujungti abiejų valstybių anglių gavybą ir plieno gamybą...
TURINYS 1) Įvadas. 2) Vietos savivalda. Kas tai? 3) Savivaldybės samprata. 4) Savivaldybių funkcijos. 5) Vietos savivaldos sistema Lietuvoje. 6) Išvados. 7) Literatūros...
NAUJOJI VIEŠOJI VADYBA – ŽINIŲ VISUOMENĖS VADYBA TURINYS Įvadas: Nauji iššūkiai valstybei Du viešojo sektoriaus valdymo modeliai: biurokratinis ir vadybinis Naujosios viešosios vadybos plitimas pasaulyje Naujosios viešosios vadybos...
Konferencija
2010-10-25
TURINYS 1. Įvadas 2. Reformacijos ištakos 3. Reformacijos eiga 4. Kontrreformacija 4.1. Kontrreformacija Anglijoje 4.2. Kontrreformacija Prancūzijoje 4.3. Kontrreformacija Nyderlanduose 4.4. Kontrreformacija nuo Augsburgo religinės taikos...
Paskutiniajame XX amžiaus dešimtmetyje Amerikos po¬zicija pasaulyje yra paradoksali. Viena vertus, Jungtinės Vals¬tijos stūkso iškilusios pasaulio viršūnėje. Niekas neprilygsta jos visa apimančiai galiai, - galiai, kuri turi keturias...
TURINYS ĮVADAS 2 Kas yra demokratija ir demokratizacija ? 3 Demokratizacijos prielaidos ir priežastys 4 Demokratizacijos bangos 8 Dėsningumai 11 Savitumai 13 IŠVADOS 14 LITERATŪRA 15 INTERNETAS 15 ...
EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMAS DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ, VAŽINĖJANČIŲ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS, DARBO (AETR) 1. Kokie reikalavimai keliami vairuotojui, vežančiam krovinius ir kokie – vežančiam keleivius? Krovinius vežančio...
TURINYS ĮŽANGA 2 INTEGRACIJOS SAMPRATA 3 EUROPOS INTEGRACIJOS PRIEŽASTYS 3 EUROPOS BENDRIJŲ SUSIKŪRIMAS IR EVOLIUCIJA Į EUROPOS SĄJUNGĄ 4 SUVESTINIS EUROPOS AKTAS 8 IŠVADOS 10 LITERATŪROS...
TURINYS Įvadas 3 1. Totalitarizmo samprata ir pagrindiniai bruožai 4 2. Totalitarizmo ištakos 6 3. Totalitarizmo ištakos: H. Arendt interpretacija 8 3.1 Totalitariniai sąjūdžiai 8 3.2 Masinis teroras 10 33 Izoliacija ir...