Nepatvirtinti rašto darbai
TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 KAINODAROS ORGANIZAVIMO TEORIJA 3 Kainos samprata ir reikšmė 3 Kainų politika ir jos rūšys 4 Prekės gyvavimo ciklo kainų politika 8 Kainodaros...
Rinkodara   
TURINYS 1. Įvadas 2. Marketingo aplinkos apibūdinimas 2.1. Mokslinė – technologinė aplinka 2.2. Gamtinės aplinkos ypatumai 2.3. Ekonominė aplinka 2.4. Demografinė aplinka 2.5. Socialinė kultūrinė aplinka 2.6. Teisinė...
Rinkodara   
Turinys Įvadas………………………………………………………………………………………………..2 Santrauka…………………………………………………………………………………………….4 Summar...
Rinkodara   
UNIVERSITETAS EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS MARKETINGO KATEDRA Integruotos marketingo komunikacijos Referatas Kaunas,...
Rinkodara   
TURINYS ĮVADAS 2 1. KAS YRA RINKODARA 4 1.1. RINKODAROS SAMPRATA 4 1.2. “ KETURIŲ P ” RINKODAROS PROGRAMA 5 1.3. RINKOS IR RINKODARO TYRIMAI 8 1.4. RINKODAROS VADYBA 10 2. RINKODARA AB “ŽEMAITIJOS PIENAS” 12 2.1. ĮMONĖS...
Rinkodara   
Turinys Įvadas 2 Pozicionavimas 3 Pasiūlos pozicionavimas 5 Pozicionavimas rinkoje 5 Prekių pozicionavimas 6 Pozicionavimas pagal vertę 7 Prekių ženklas 7 Fokusavimas 9 Prekinio ženklo galia 10 Ar prekės vardas gali padėti...
Rinkodara   
Turinys 1. Įvadas 1 2. Prekės identifikavimo samprata 1 3. Prekės ženklas 1 4. Prekės markė 3 5. Prekės vardas 5 6. Logotipas 6 7. Prekės simbolis 6 8. Lietuviški prekės ženklai 6 9. Prekių identifikavimo strategijos 7 10. Prekių...
Rinkodara   
1 užduotis Pateikti 4 autorių požiūrius į rinkos ir tikslinės rinkos sampratas. Pateikti savo nuomonę. 1 lentelė. Rinkos ir tikslinės rinkos sampratos. Rinka Tikslinė rinka J.Vileikis (2003, 23-24 psl.) Ekonomikos pažiūriu - Tai...
Rinkodara   
TURINYS Turinys………………………………..……………………………………………………… 2 psl. I. Įvadas………………………………..……………………………………………………... 3 psl. II...
Rinkodara   
Rėmimo politika
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 3 1. RĖMIMO TEORINIAI MODELIAI 6 1.1. Marketingo strategija ir valdymas 6 1.1.1 Marketingo strateginis planavimas 6 1.1.2 Marketingo komplekso vieta marketingo valdyme 11 1.2. Rėmimo strategijos formavimas 16 1.2.1...
Rinkodara   
Konkuravimo strategijos Turinys Įvadas.................................................................................................................................................3 1. Konkurencinės strategijos...
Rinkodara   
DEMOGRAFINĖS APLINKOS POKYČIŲ TENDENCIJOS LIETUVOJE – JŲ ĮTAKA VERSLO ĮMONĖMS KURSINIS DARBAS UTENA 2006 Turinys Įvadas...
Rinkodara   
Turinys Įvadas 1. UAB “TEZ TOUR“ VEIKLOS IR INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA 2. ĮMONĖS MARKETINGO VEIKLOS VERTINIMO PRINCIPAI 2.1. Įmonės marketingo makroaplinka 2.2. Įmonės marketingo mikroaplinka 2.3. Rinkos segmentavimas ir...
Rinkodara   
TURINYS Įvadas..................................................................................................................................................3 I. Reklaminės veiklos reglamentavimo...
Rinkodara   
Konkurencija
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 3 1.. KONKURENCIJOS SAMPRATA 4 1.1.Tobula konkurencija. 4 1.2.Netobula konkurencija 6 1.3. Konkurencijos vaidmuo rinkoje 6 2. KONKURENCIJOS ĮSTATYMAS 8 2.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas 8 2.2. Konkurencijos...
Rinkodara   
Marketingo samprata
2010-10-25
1. Marketingo samprata Marketingas – tai poreikių išsiaiškinimo ir jų tenkinimui reikalingų sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo procesas, padedantis siekti žmogaus ar organizacijos tikslų. Marketingas yra plačiai paplitęs kasdieniniame...
Rinkodara   
Verslo orientacijos
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS. Verslo koncepcijos ir verslo orientacijos apibūdinimas………………………. 2 GAMYBOS ORIENTACIJA……………………………………………………………….. 2 PREKĖS ORIENTACIJA...
Rinkodara   
TURINYS Įvadas 2 Santrauka 4 Summary 5 Marketingo reikšmė UAB „Septynios sferos“ veiklai 6 1.1 Paslaugų marketingo samprata ir reikšmė 6 1.2 UAB „Septynios sferos“ marketingo tikslai, uždaviniai ir funkcijos 8 2 UAB...
Rinkodara   
TURINYS Įvadas..............................................................................................................................................2 UAB „Tele2“...
Rinkodara   
Marketingo tyrimas
2010-10-25
TURINYS 1. SANTRAUKA 2 2. ĮVADAS 4 2.1. PROBLEMOS IDENTIFIKAVIMAS 4 2.2. TYRIMO HIPOTEZĖS 4 2.3. TYRIMO TIKSLAI 4 3. PAGRINDINĖ DALIS 5 3.1. TYRIMO METODOLOGIJA 5 3.2. RINKODAROS TYRIMO REZULTATAI 6 3.3. TYRIMO RIBOJIMAI 15 IŠVADOS IR...
Rinkodara   
1. TARPTAUTINIO VERSLO IR EKSPORTO SAMPRATA Kiekviena šalis ir jos ūkio subjektai yra suinteresuoti, kad šalies ekonomika būtų kuo labiau išvystyta ir subalansuota. Svarbią šalies ekonomikos struktūros dalį sudaro jos ūkio tarptautiniai...
Rinkodara   
TURINYS ĮVADAS 3 1. REKLAMOS SAMPRATA, ESMĖ IR RYŠYS SU KITAIS MOKSLAIS 4 2. REKLAMOS RAIDA 6 2. 1. Reklamos užuomazgos antikiniame pasaulyje 6 2. 2. Reklama viduramžiais 6 2. 3. Naujųjų laikų reklama Vakarų Europoje ir JAV 7 2. 4...
Rinkodara   
Turinys Įvadas 3 1. Marketingo samprata 4 2. Tarptautinis marketingas 5 3. Tarptautinio marketingo uždaviniai 6 4. Svarbiausieji tarptautinio marketingo sprendimai 9 5. Tarptautinio marketingo ypatumai 11 Išvados ...
Rinkodara   
Turinys ĮVADAS 2 1. PASLAUGŲ MARKETINGO PROBLEMATIKA 3 1.1 PASLAUGOS SAMPRATA IR PASLAUGOS SAVYBĖS 4 1.2 PASLAUGŲ MARKETINGAS 6 2. PASLAUGŲ ĮMONIŲ REKLAMA 8 2.1 PAGRINDINĖS REKLAMOS FORMOS 8 2.1.1...
Rinkodara   
TURINYS ĮVADAS 1.STRATEGINIO RINKODAROS PLANO TEORINĖ ANALIZĖ............................................4 1.1 Įmonės misija, tikslai, rinkodaros...
Rinkodara   
Turinys Įvadas 3 1.Apie įmonę 4 2. AB „Lietuvos geležinkeliai“valdymo struktūra 5 3. AB „Lietuvos geležinkeliai“ryšių su visuomene ir reklamos skyrius 7 4. AB „Lietuvos geležinkeliai“ ryšių su visuomene ir reklamos...
Rinkodara   
PREKIŲ ŽENKLŲ MARKETINGAS Marketingo kursinis darbas TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS 3 1. TEORINIS PAGRINDIMAS 5 1.1. PREKINIO ŽENKLO SAMPRATOS PRISTATYMAS 5 1.2. PREKIŲ ŽENKLŲ ATSIRADIMO ISTORIJA 8 2.1. PREKIŲ...
Rinkodara   
PRAKTINIS DARBAS NR – 1 Pardavimų skatinimas Darbo tikslas –...
Rinkodara   
Turinys .................................................................................................... 2 1.Įvadas ................................................................................................... 3 2.Reklamos esmė ... Turinys: Turinys: Turinys .................................................................................................... 2 1.Įvadas ................................................................................................... 3 2.Reklamos esmė ...
Rinkodara   
ANOTACIJA Rasa Rimkienė UAB ”Trikotažas” rinkodaros veiklos analizė. Baigiamasis darbas. Baigiamąjame darbe yra suformuluotos UAB ,,Trikotažas“ rinkodaros veiklos problemos. Įvertinta UAB ,,Trikotažas“ rinkodaros veikla,...
Rinkodara