Nepatvirtinti rašto darbai
Sociologijos mokslo pradžia 18 a. pabaiga. Svarbiausią įtaką turėjo prancūzų sociologo A.Comte darbai. Jis pirmasis pavadino šį mokslą socialine fizika ir sociologijos mokslui suteikė mokslinės disciplinos statusą. A.Comte kaip ir daugelis...
SANTRAUKA Temos aktualumas. Senų žmonių pasaulyje kasmet daugėja. Kaip prognozuoja JTO, 2025m. senų žmonių pasaulyje bus daugiau kaip 1 milijardas ir jie sudarys apie 15 proc. visų planetos gyventojų (Gaigalienė D., 2002). Lietuvoje seno...
REFERATAS LIETUVOS MOTERŲ PADĖTIS XIX A.- XX A. PRADŽIOS ŠEIMOJE: ŠEIMOS PAPROČIUOSE IR SANTUOKOJE Senieji istoriniai šaltiniai liudija didelę lietuvių pagarbą moterims bei svarbią jos reikšmę jau senovės baltų šeimoje. Pavyzdžiui,...
Kontent - analizė
2010-10-25
Turinys Įvadas........................................................................................................................... 3 Kontent - analizės...
TURINYS ĮVADAS. 3 1. HUMANISTINĖS TEORIJOS TAIKYMAS 4 Poreikiai 5 Asmens charakteristika 6 Humanistas – socialinis darbuotojas 8 2. EGZISTENCINĖS TEORIJOS 9 Būti 9 Būti su 10 Ne - buvimas 10 ...
PREKIŲ KOKYBĖS VEIKSNIAI KOKYBĖS ĮVERTINIMAS Kokybės sąvoka, kokybės reikalavimai, jų grupavimas Kokybė - viena sudėtingiausių sąvokų, sutinkamų žmogaus veikloje. Kokybės sąvokos sudėtingumas reiškiasi tuo, kad ji turi daugelį tyrimo...
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS VERSLO ADMINISTRAVIMO KATEDRA NAUJŲ DARBUOTOJŲ ADAPTACIJOS SISTEMOS K ORGANIZACIJOJE...
Atvejo analizė 1. Pasirinkite vieną atvejį iš savo darbo praktikos ir trumpai jį aprašykite. Kristina, 14 metų paauglė, mokykloje kreipėsi į socialinį darbuotoją dėl šeimoje esančio girtuokliavimo bei su tuo susijusio smurto...
Įvadas Socialinio elgesio samprata Socialinių elgesį apibūdina ryšiai: santykiai su kitais žmonės, ryšius bei santykius lemiančios aplinkybės, tokios kaip nuostatos arba vertybinės orientacijos, ir ryšių , santykių rezultatas –...
Sociologijos paskaitų konspektai Įvadinės pastabos Bendriausia prasme galima pateikti tokį sociologijos apibrėžimą: tai mokslas, tiriantis visuomenę. Tačiau iki pat šio laiko, nuo sociologijos atsiradimo ir susiformavimo pradžios, nei...
TEMA: NVO situacijos Lietuvoje analizė: NVO veiklos ypatumai, problemos, jų sprendimo būdai bei...
KAUNO RYŠININKŲ MOKYKLA DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA REFERATAS KAUNAS 2005 TURINYS ĮVADAS 1. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA LIETUVOJE..........................................................4 1. 1. Pagrindiniai teisės...
A TURINYS Įvadas ……………………………………………………………….…………..2 Senatvės samprata ir požiūris į pagyvenusius žmones…………………….…... 4 Socialinė senėjimo samprata...
TURINYS ĮVADAS 4 1.TEORINIAI TYRIMO PAGRINDAI 7 1.1.VERSLO PLĖTRA 7 1.1.1.VERSLO PLĖTROS TIKSLAI 7 1.1.2. VERSLO PLĖTROS KLIŪTYS IR SUNKUMAI 8 1.2. STRATEGINIS PLANAVIMAS 9 1.2.1. STRATEGINIO PLANAVIMO ESMĖ IR REIKŠMĖ 9 1.2.2...
konfliktų priežastys ir strategijos KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS SOCIOLOGIJOS KATEDRA KONFLIKTŲ VALDYMAS ORGANIZACIJOJE Referatas Atliko: VN 9/8...
Turinys ĮVADAS 1 I. VAIKO GLOBOS SAMPRATA 3 II. VAIKŲ GLOBA IR RŪPYBA LIETUVOJE 6 III. VAIKŲ, NETEKUSIŲ TĖVŲ GLOBOS, PSICHOSOCIALINĖS PROBLEMOS 9 1. Emocijų ir sutrikusio elgesio problemos 9 1.1. Agresija kaip psichosocialinė...
Sociologijos paskaitų konspektai Įvadinės pastabos Bendriausia prasme galima pateikti tokį sociologijos apibrėžimą: tai mokslas, tiriantis visuomenę. Tačiau iki pat šio laiko, nuo ...
Skurdo atsiradimo priežastys ...
TURINYS Įvadas 3 1. Socializacijos sąvoka ir samprata įvairių autorių darbuose 4 2. Socializaciją įtakojantys faktoriai 9 3. Socializacija ugdymo procese 12 4. Socializacijos agentai ir institutai 15 4.1. Šeima socializacijos...
TURINYS Įvadas ……………………………………………………………………………………….……...3 I. Socialinio instituto samprata………………………………………………………………...….4 1...
Liberalių demokratijų, arba vadinamųjų kapitalistinių demokratinių visuomenių, sąlygomis ekonomikoje ir visuomenėje ryškiai skiriami du sektoriai – viešasis ir privatusis. Nėra kokio nors vieno būdo atskirti privačią ir viešąją sritis,...
ĮVADAS Organizacija - tai didelė socialinė grupė, sudaryta tam tikriems tikslams įgyvendinti (N. Smelser, 1994, p. 169).Kasdieniame gyvenime mes dažnai susiduriame su sąvoka "organizacija". Šios sąvokos turinys suprantamas...
TURINYS Įvadas 2 psl. Šeima, jos funkcijos ir socialinės rizikos šeimos apibrėžimas 3 psl. Statistiniai duomenys 4 psl. Socialinės rizikos šeima kaip socialinio darbo klientas 8 psl. Socialinio darbuotojo funkcijos ir tikslai...
Turinys Įvadas 2 1. Etinė atsakomybė socialiniame darbe. 3 2. Profesinė reikšmė pagalbos procese 4 3. Konfidencialumas klientui ...
TURINYS Įvadas 1. Paauglystės samprata 1.1 Paauglystės apibūdinimas 1.2 Paauglystės tarpsnio chronologinės ribos ir jų pabaiga. 2. Paauglio socialinės raidos ypatumai 2.1 Tapatybės formavimasis ...
TURINYS ĮVADAS 3 1. SOCIOKULTŪRINIS DARBAS BENDRUOMENĖJE 4 1. 1. Bendruomenės samprata ir jos įtaka individo socializacijai 4 1. 2. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje principai 5 1. 3. Sociokultūrinio darbo bendruomenėje...
3. REKREACINĖ VEIKLA IR TURIZMAS…………….......................................……………… 14 3.1. Rekreacijos esmė……………………………………………………………........................…14 3.2. Turizmo samprata...
Peter L.Berger „Sociologija“ 1. Sociologija kaip individualus žaidimas(3-27 p.) Kodėl sociologai nėra populiarūs, ar bent ne tiek, kiek psichologai? Sociologas turi pats, kaip ir visi kiti užkariauti aplinkinių dėmesį, -tai nėra...
,Pirminės sveikatos priežiūros finansavimas Lietuvoje ir kitose šalyse Šarūnas Mačinskas KMU Šeimos medicinos klinika Sveikatos priežiūros sistema yra efektyvi, jei už gana mažą kainą galima gauti reikiamo lygio veiksmingą ir...
Įvadas „Socialinio darbo Lietuvoje šaknys glūdi humanizmo filosofijoje, tikėjimo, demokratijos idealuose. Artimo meilė, artumas, atlaidumas, gera kaimynystė, bendrumo jausmas, susivaldymas, teisingumas, išmintis, tikėjimas ir viltis, uolumas,...