Nepatvirtinti rašto darbai
ĮVADAS Specialioji moralinė teologija nagrinėja žmogaus elgesį įvairiose gyvenimo srityse ir situacijose. Ji vadovaujasi bendrosios moralinės teologijos principais, kuriuos pritaiko atskiroms žmogaus veiksmų sritims. Todėl ši knyga...
Teologija   
Religijos vaidmens problema visuomenėje Daugelis mūsų laikų mąstytojų, filosofų, sociologų sprendžia religijos vietą šiuolaikinėje visuomenėje: vieniems iškyla klausimas, ar yra religija šiandieniniame pasaulyje, o kiti skelbia, kad yra...
Teologija   
Kristologija KBK-422-682 I dalis.Išganytojo asmuo I.Dvi Kristaus prigimtys ir jų susivienijimas. 1.Kristaus dieviškumas (Kristus-Dievas) Tezė.Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir realus Dievo sūnus (dogma). Neigėjei Arijonai-mokė,kad Žodis...
Teologija   
MAGIJOS TIPAIAntropologai išskiria tris magijos praktikavimo tipus: Natūrali magija, arba mažas galių naudojimas, kad paveikti norimą visumą. Jaučianti magija , kurioje simboliniai veiksmai (pvz.: adatų smaigstymas į lėlę) paveikia objektą, su...
Teologija   
Krikščionybės atsiradimas ir kryžiaus žygiai Referatas 2008 Krikščionybė Atsirado I amžiuje Palestinoje. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio – Christos, kuris reiškia...
Teologija   
Žmogaus prigimtis
2010-10-25
„Žmogus žmogui – vilkas“ „Mylėkite vieni kitus, kaip Aš jus mylėjau“ (Jėzus Kristus) Niekam ne paslaptis, kad žmogaus prigimtis yra dvilypė – viena kitai priešinga, viena kitą papildanti, bet tikrai ne ideali, nes idealų...
Teologija   
Adventas – ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atėjimo į šį pasaulį šventei – Kalėdoms (žodis adventus lotyniškai reiškia atėjimą, artėjimą). Kupinas paslaptingumo, Lietuvos kaime tai maldos, vilties ir...
Teologija   
Įvadas Į kultūros istoriją galima skverbtis įvairiai. Apskritai kultūra susideda iš reikšmių, vienam ar kitam žmogui ne asmeniškai ką nors reiškiančių, bet tokių, kuriomis jis dalijasi su kitais...
Teologija   
TURINYS ĮVADAS I. VISUOMENĖS KAITA IR NAUJASIS RELIGINGUMAS 1. Naujojo religingumo samprata 2. Sektos sąvoka ir jos vartojimas 3. Religinių judėjimų klasifikacija 4. Naujasis religingumas Lietuvoje II. KRIKŠČIONIŠKOJI TRADICIJA IR...
Teologija   
Indėnų mitologija
2010-10-25
Indenu mitologija Šiaures Amerikos indenu mitologija formavosi giminines bendruomenes ir jos irimo salygomis, genciu vienijimosi ir karines demokratijos periodu. Ji atspindejo ryškius Amerikos gamtos kontrastus, sudetingus migracijos, sesliuju ir...
Teologija   
Karaimai
2010-10-25
Viena iš ryškiausių karaimų literatūrinio palikimo dalių Lietuvoje yra autorinė pasaulietinė poezija karaimų kalba. 1989 m. išleistoje karaimų poezijos rinktinėje "Karaj jyrlary" ("Karaimų dainos") buvo paskelbti senosios karaimų...
Teologija   
“Susivienijimo Bažnyčia” - Sun Myung Moon “Susivienijimo Bažnyčios” įkūrėjas. Sun Myung Moon gimė 1920, vasario 25 dieną, Šiaurės Korėjoje, Pyungan Buk-Do provincijoje. “Naujasis Mesijas” buvo penktasis vaikas, tuo metu...
Teologija   
1.ST raštų apžvalga Šv.Raštas-Dievo žodis.Pas žydus skirstomos: Tora (įstatymas,Mozės kn,) Nebiim(pranašai),Ketubim(raštai).-Tanakas.Dievo žodis įsikūnija žmogaus žodyje.Žmogaus vaidmuo labai svarbus.Kalbėjimas ir veiksmas-žmogaus...
Teologija   
Induizmas
2010-10-25
Turinys 1.Turinys 1 2.Įvadas 2 3.Induizmo raida Indijoje 3 3.1.Induizmo įtaka žmonių gyvenimui 3 3.2.Induizmo formatavimasis Indijoje 3 4.Reinkarnacija ir karma 4 5.Luomai ir kastų visuma Indijoje 5 5.1.Socialiniai papročiai...
Teologija   
Džainizmas
2010-10-25
Pagarba visoms gyvybės apraiškoms: džainizmas Džainizmas turi tik tris milijonus išpažinėjų ir beveik visi jie gyvena Indijoje (apie du milijonus). Kaip palyginti taip ribotai paplitusi ir tiek nedaug pasekėjų turinti religija įgijo tokią...
Teologija   
Sv.Kazimieras, Kovarniu diena 03.04 Kovarnių diena – sena lietuvių šventė, skirta pavasariui pašlovinti. Šiuo metu į Lietuvą parskrenda kovarniai, kovai. Senoliai šią dieną patardavo praverti tvartų duris, įleisti vidun saulės, kad...
Teologija   
TURINYS I. ĮVADAS………………………………………………………………………………………….3 II.DĖSTOMOJI DALIS 1. ANKSTYVASIS HOMOSEKSUALIZMAS………………………………………………….4 ...
Teologija   
Šeimos etika
2010-10-25
Vilniaus Universitetas Filosofijos fakultetas Bendrosios psichologijos katedra Šeimos etika, šeimos planavimas, rengimasis krikščioniškai šeimai. Postmoderni šeima ir jos...
Teologija   
Religija ir kultūra KŪRYBOS PRASMĖ Šiuolaikinė kultūra priartėjo prie didžiulės krizės, kurios pagrindą sudaro humanizmo žlugimas. Mūsų laikai daug kuo panašūs į antikinio pasaulio smukimo laikotarpį ir naujos religinės šviesos...
Teologija   
Dievų trejybė Baltų dievų trejybė tiek pagal horizontalią (kairėje Patrimpas, centre svarbiausiasis dievas Perkūnas, dešinėje Pikuolis), tiek pagal vertikalią padėtį, atitinka pasaulio erdvės modelį: viršus – vidurys - apačia, arba...
Teologija   
Tačiau velnias nenusileido. Jis vėl grįžo pas Dievą, vėl kartojo tas pačias abejones ir išsiderėjo iš Dievo sutikimą šį sykį sunaikinti Jobo kūną. Gavęs Viešpaties leidimą, velnias apleido Jobą bjauriausiomis votimis nuo kojų padų...
Teologija   
Vestuvės, įprasminančios žmogaus gyvenimą, yra kartu ir dvasinis tapsmas. Mūsų protėviams jos buvo virsmas – misterija, apimanti ir mirtį, ir gimimą, keičianti visą tolesnį žmogaus gyvenimą. Rengiantis vestuvėms, būtina ne tik...
Teologija   
Induizmas
2010-10-25
Religija turėjo be galo didelį poveikį įvairių pasaulio kultūrų plėtrai. Daugelyje kraštų religijos įtaka dar ir šiandien labai didelė, tarp jų ir Indijoje. Induizmas turi per 800 milijonų šalininkų. 85 proc. indusų gyvena Indijoje,...
Teologija   
Baltų religija ir mitologija Libertas Klimka Kokius dievus garbino tolimi lietuvių protėviai, kaip juos įsivaizduodavo, kokias aukas jiems atnašaudavo, kokios pagalbos iš jų tikėdavosi? Kitaip tariant, koks buvo dvasinis mūsų krašto...
Teologija   
Jėzaus teresė
2010-10-25
“TROKŠTU PER AMŽIUS GIEDOTI TAVO GAILESTINGUMĄ!” I. ŠV. JĖZAUS TERESĖS BIOGRAFIJA Šv. Jėzaus Teresė (Teresa de Ahumada y Cepeda) gimė 1515 metais kovo 28 dieną Ispanijos mieste Aviloje. Ji – trečias kūdikis iš antrosios Don...
Teologija   
caritas
2010-10-25
Tadeusz Kaminski   Mintys apie organizuotosios Caritas tapatybę šiandien   Įžanga Žmonėms, kurių sunki socialinė padėtis, šiandien padeda įvairūs subjektai. Bažnytinė Caritas organizacija tėra vienas iš jų. Teikti pagalbą...
Teologija   
Induizmas
2010-10-25
AMŽINASIS MOKYMAS: INDUIZMAS Religinė tendencija, kurią vadiname induizmu, formavosi ne mažiau kaip 5000 metų. Tačiau toks jo pavadinimas žinomas tik maždaug nuo 1200, kai užpuolikams musulmonams teko atskirti Indijos tautų tikėjimą nuo...
Teologija   
Induizmas
2010-10-25
Induizmas Žodis “hindu” kilo iš Indo upės pavadinimo, prie kurios krantų antrojo tūkstantmečio prieš Kristų viduryje įsikūrė senieji arijai. Nors tuomet Indo upės vardas buvo Sindhu, persai,...
Teologija   
Sikizmas
2010-10-25
SIKŲ RELIGIJA Sikizmo išpažintojai vadinami sikais, tai yra mokiniais. Sikų religija susiformavo 15 a. pabaigoje ( apie 1500 m.) Pakistane šiaurės ir vakarų Indijoje, vadinajame Pandžabe...
Teologija   
TURINYS TURINYS 2 ĮVADAS. ŠVENTASIS RAŠTAS 3 MORALINIS ĮSTATYMAS 4 PRIGIMTINIS DORINIS ĮSTATYMAS 5 SENASIS ĮSTATYMAS 6 NAUJASIS, ARBA EVANGELIJOS, ĮSTATYMAS 7 LITERATŪRA 10 ĮVADAS. ŠVENTASIS RAŠTAS Turbūt nė vienos knygos...
Teologija