Nepatvirtinti rašto darbai
Personalo vadyba gali būti traktuojama kaip į bendrą sistemą integruotas informacinis procesas: informacija renkama, jos lygis užtikrina valdymo sistemos veiksmingumą. Valdymo darbų bei su jais susijusios informacijos (dokumentų) apimtį lemia...
Vadyba   
Valdymo sprendimų modeliai Modelį galima apibrėžti kaip supaprastintą realios sistemos vaizdą, struktūriškai ją atitinkantį (panašų) ir tikslingai bei vienareikšmiškai išreiškiantį realius sistemos elementų santykius. Kalbėdami apie...
Vadyba   
OVS tipai
2010-10-25
TURINYS Įvadas 3 1. Organizacijos samprata 4 2. Organizavimas, jo esmė 5 3. Organizacinės valdymo struktūros (OVS) samprata 5 4. Organizacijų valdymo struktūrų tipai 6 4.1 Tradicinė valdymo struktūra 6 4.1.1. Patriarchalinė...
Vadyba   
VERSLO VIENETO STRATEGIJA Verslo vieneto strategija (dar vadinama verslo linijos strategija) susijusi su atskiro verslo valdymu. Ji aprėpia šiuos klausimus: Ø Kaip verslas konkuruos savoje rinkoje ? Ø Kokius gaminius ar paslaugas jis...
Vadyba   
Vadovo funkcijos
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 3 1. Vadovo formavimosi prielaidos 4 2. Vadovo funkcijos 5 2.1. Planavimas 6 2.2. Organizavimas 7 2.3. Vadovavimas 8 2.4. Kontrolė 8 3. Reikalavimai vadovui 10 4. Vadovo etiketas 12 5. Konfliktai...
Vadyba   
1.ORGANIZACIJA – SOCIALINĖ SISTEMA Pagrindinės organizacijų teorijos: 1) Klasikinės biurokratinės organizacijų teorijos. Ryškiausi jos atstovai ir jų koncepcijos: • F. Taylor (1947), “Mokslinis menedžmentas”; • Fayol (1949),...
Vadyba   
sprendimo priemimas
2010-10-25
TURINYS ĮVADAS 2 1. Valdymo sprendimo priėmimo samprata 3 2. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai 4 3. Sprendimo priėmimo procesas 6 IŠVADOS 8 LITERATŪRA 9 ...
Vadyba   
TURINYS 1. Centrinio banko ypatumai. 2 2. Rusijos Federacijos Centrinis Bankas. 6 2.1. Istorija ir vystymasis. 6 2.2. Vaidmuo ir monetarinė politika. 6 3. Išvados. 12 NAUDOTA...
Vadyba   
Lukesčių teorija
2010-10-25
Įvadas Visuotinės kokybės vadybos koncepcija reikalauja, kad procese dalyvautų visi organizacijos elementai, t.y. galutinio produkto kokybė priklauso nuo kiekvieno, dalyvaujančio gamybos procese žmogaus, neatsižvelgiant į jo padėtį to...
Vadyba   
TURINYS Įvadas………………………………………………………………………………………………... 3 1. KAINOS SAMPRATA IR RŪŠYS……………………………………………………………… 4 2. VEIKSNIAI,...
Vadyba   
VERSLO PLANO SANTRAUKA UAB "Džinsai Tau" bus įregistruota 2004 m. Gruodžio mėn.. Parduotuvė prekiaus džinsiniais drabužiais. Įdėja kurti šį verslą kilo išanalizavus viršutinių drabužių rinką. Džinsai turi didelę paklausą jaunų bei...
Vadyba   
VERSLO EKONOMIKA Klaidos vadybiškai struktūrizuojant statybos organizacijas Vilnius 2007 TURINYS ĮVADAS 2 ĮMONĖS ORGANIZACINĖ VALDYMO...
Vadyba   
Komunikacija
2010-10-25
ĮVADAS Bendraudamas su kitais buk švelnus ir geras. Kalbėdamas su kitais nemeluok. ...
Vadyba   
Turinys Įvadas 6 1 Europos Sąjungos apžvalga 8 2 Struktūrinių fondų atsiradimas 11 2.1 ES struktūrinių fondų naudojimo reglamentavimas 12 2.2 Struktūrinių fondų principai. 12 2.3 SF veiklos tipai 13 2.4 Biudžeto...
Vadyba   
vadyba ir valdymas
2010-10-25
1. Vadybos samprata ir esmė Tik gimęs žmogus iš karto patenka į organizaciją – šeimą. Toliau – visas žmogaus gyvenimas – kelionė per įvairiausias organizacijas: vaikų darželio grupė, mokyklos klasė, sporto ar kito laisvalaikio...
Vadyba   
Įvadas 1 Teorinis namų darbo pagrindas. 2 Gamybos proceso planavimas 2 Gamybos proceso organizavimas: 3 Gamybos proceso kontrolė: 4 Darbo skatinimas: 5 UAB“XXX” vidinės aplinkos... Turinys: Įvadas Tikslai: • Įmonės gamybos apžvalga • Įmonės gamybos procesų planavimas, organizavimas ir kontrolė • Gamybos/paslaugos teikimo technologija • Gamybos procesų išvadų apibendrinimas. Gamybos samprata. Gamyba –...
Vadyba   
Įvadas Organizavimas bendrąja prasme yra ko nors surengimas, sutvarkymas į vieną visumą ar griežtą sistemą, kieno nors sandaros ar struktūros projektavimas ar sudarymas. Vadybos prasme – tai vientisų sistemų ir žmonių, įrengimų ir...
Vadyba   
Gamyba ir Marketingas Atliko: Priėmė: Kėdainiai 1998 Turinys Gamyba 1psl. Žemė 2psl. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis 2psl. Darbas 3psl. Kapitalas 3psl. Marketingas...
Vadyba   
ĮVADAS Įvairiose šalyse bei kultūrinėse grupėse vadovavimo samprata skiriasi: nevienodai suvokiama, kas yra sėkmingas vadovavimas, skirtingai vertinami vieni ar kiti vadovų poelgiai, įtakos reiškimo būdai, iš vadovų ...
Vadyba   
Valdymas
2010-10-25
Įvadas Verslo įmonės, veikiančios tam tikroje aplinkoje ir siekiančios konkretaus tikslo (gauti pelną, įsitivrtinti rinkoje ir pan.), veikla turi būti valdoma, o tai reiškia, kad joje vykstantys procesai turi vykti tam tikra tvarka,...
Vadyba   
meniu tipai
2010-10-25
Meniu planavimas Meniu, ar valgiaraštis, tai reiškia komunikaciją, informavimas pirkėjo ką tiekėjas gali užsakyti. Kompiliavimas meniu yra vienas iš svarbiausių tiekėjo darbų-taip kaip restorano uždarbis taip pat priklauso nuo meniu. Meniu...
Vadyba   
INOVACINĖS VEIKLOS VALDYMAS – AKTUALI MOKSLINĖ IR PRAKTIKOS PROBLEMA Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata Inovacijos ir inovacinės veiklos sąvokos Nustatant bei įvardijant inovacinės veiklos plėtojimo problemas bei ieškant būdų joms...
Vadyba   
1. KLIENTŲ APTARNAVIMO STRATEGIJA Firmos pastangos gali būti neveiksmingos blogai suformulavus klientų aptarnavimo politiką. Klientų aptarnavimas yra dažnai užmirštamas marketingo komplekso komponentas. Klientų aptarnavimo lygis yra dažnai...
Vadyba   
TURINYS I. Įvadas..........................................................................................................................................2 II. Dėstymas...................................................................................
Vadyba   
Karjera – tai darbuotojo pareigybių ar darbo vietų raida įmonėje(-ėse); visos per žmogaus darbinį gyvenimą užimtos pareigybės. Dažniausiai karjera asocijuojasi su darbuotojo kilimu aukštyn, nors pastaruoju metu, “plokštėjant”...
Vadyba   
ĮVADAS Įvairiose šalyse bei kultūrinėse grupėse vadovavimo samprata skiriasi: nevienodai suvokiama, kas yra sėkmingas vadovavimas, skirtingai vertinami vieni ar kiti vadovų poelgiai, įtakos reiškimo būdai, iš vadovų ...
Vadyba   
ĮVADAS……………………………………………………………………....……...……........ ..3 1.ETIKA…………………………………………………………………………………..............4 2. ETIKOS...
Vadyba   
GAMYBOS PROCESO ESMĖ IR ORGANIZAVIMAS Gamybos proceso organizavimas erdvėje Šiuolaikinė įmonė, nepriklausomai nuo to, maža ji ar didelė- tai gamybinis ūkinis(o kartais ir mokslinis) kompleksas, kurį sudaro įvairūs sudėtingais ryšiais...
Vadyba   
TURINYS ĮVADAS..........................................................................................................................................2 1. ORGANIZACIJŲ ŽLUGIMO...
Vadyba   
Darbo skatinimas
2010-10-25
Turinys I. Įvadas..............................................................................................................4 II. „Darbo skatinimo“ temos pateikimo teorinėje dalyje skirtumai...............9 III. „Darbo skatinimo“ temos...
Vadyba