Nepatvirtinti rašto darbai
zemes ukio masinos
2010-10-25
TURINYS 1. ŽEMĖS DIRBIMO MAŠINOS 3 2. SĖJAMOSIOS IR SODINIMO MAŠINOS 7 3. ŽOLINIŲ PAŠARŲ RUOŠIMO MAŠINOS 10 4. TRĘŠIAMOSIOS IR AUGALŲ APSAUGOS MAŠINOS 12 5. DERLIAUS DOROJIMO MAŠINOS 15 6. VALOMOSIOS IR...
EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS Kokia ekologinio ūkininkavimo esmė? Ekologinis žemės ūkis pagrįstas moderniomis, aplinkai palankiomis technologijomis. Jame naudojamos ne sintetinės cheminės medžiagos (trąšos, pesticidai, vaistai, augimo...
Ekologiniai lesalai
2010-10-25
Sutrumpinimai Apykaitos energijos (N-koreg.) – apykaitos energija, koreguota pagal azotą MJ – megadžiauliai SM – sausosios medžiagos Met – metioninas Cis –...
Turinys Santrauka 3 Įvadas 4 1. Benros žinios apie augalą ir jo agrotechniką 5 Veislės 5 Agrotechnika 6 Vieta sėjomainoje 6 Dirvos dirbimas 6 Tręšimas 7 Sėklos paruošimas ir dirbimas 8 Sėklos beicavimas ir apdorojimas...
1. Varpinių javų grūdų struktūra, cheminė sudėtis ir maistinė vertė. Javų grūdas yra sausas, uždaras vaisius. Skirstomi į tikruosius ir netikruosius vaisius. Tikrasis – sėklos susidaryme dalyvauja sėklapradis ir mezginė (kviečiai ir...
KAMBARINIŲ AUGALŲ SORTIMENTAS BALKONAMS 1. Gražiai žydintys augalai Dauguma gražiai žydinčių augalų yra kilę iš atogrąžų ir paatogrąžų. Žiedai suteikia šiems augalams nepakartojamą grožį. Vieni augalai žydi daug kartų...
Darbų sauga
2010-10-25
Darbų ir civilinės saugos pagrindai, tikslai, uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme (2000 m. spalio 17d.) darbuotojų sauga ir sveikata apibūdinama: visos prevencinės priemonės skirtos darbuotojų darbingumui,...
Vadybos samprata, esmė ir objektas Vadybos ir menedžmento supratimas. Šios dvi sąvokos yra tapačios. Vadyba – poveikio į valdomą objektą būdas, sistema. Poveikis reikalingas užtikrinti rezultato gavimą. Organizacija yra vadybos...
Braškių auginimas
2010-10-25
Įžanga Įsigilinant į rinkos ekonomika Lietuvoje,neišvengiamai intensyvės žemės ūkio gamyba,gilės specializacija.Patyrimas rodo,kad specializuoti ūkiai racionaliau ūkininkauja,žymiai lengviau perima intensyvias kultūrinių augalų auginimo...
Įvadas Augalininkystė - mokslas apie lauko augalus, jų biologines savybes, šiuolaikinius auginimo būdus gausiam ir pastoviam derliui gauti. Tai – svarbiausia žemės ūkio šaka, aprūpinanti gyventojus maistu, gyvulininkystę- pašarais,...
Žemdirbyste 2
2010-10-25
1.Žemės ūkio gamybos ypatumai 1) Žemės ūkio gamybai reikalinga didelė teritorija 2) Ž.ū. gamyba yra sezoninė. Sezoniškumas sąlygoja perkrovimus darbymečio metu, netolygų technikos panaudojimą. 3) Ž.ū. pagaminamas produkcijos kiekis...
VASARINIAI KVIEČIAI Reikšmė Vasariniai kviečiai – duoninė kultūra. Vasarinių kviečių grūdai baltymingesni už žieminių kviečių. Mūsų šalyje auginami vasariniai kviečiai botaniškai nesiskiria nuo žieminių. Tai tik dvi...
Vermikompostai
2010-10-25
Įvadas Vermikompostavimas - procesas, kurio metu sliekai organines medžiagas tokias kaip mėšlas, kanalizacijų dumblas, lapai ir maisto atliekas paverčia žemės pavidalui panašią medžiaga kuri vadinama biohumusu. Vermikompostavimas ir...
Vejos ir gėles
2010-10-25
VEJOS Vejos - neatskiriama želdyno dalis, paryškinanti kitus želdyno elementus - medžius, krūmus, gėles. Tai lyg žaliasis kilimo pagrindas, į kurį įaudžiami spalvingi augalų raštai. Tinkamas vejos įrengimas ir tolimesnis jos...
Valdymo kusinis
2010-10-25
LŽŪU MIŠKOTVARKOS KATERDA IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS VALDYMO SISTEMOS PROJEKTAS Paruošė: Miškų fak. neak. sk. V k...
TURINYS ĮVADAS 2 1. DIRVOŽEMIO BŪKLĖ LIETUVOJE 3 2. DIRVOŽEMIO NUALINIMO PRIEŽASTYS 5 2.1 DIRVOŽEMIO TARŠA 5 2.2 DIRVOŽEMIO EROZIJA 8 2.3 DIRVOŽEMIO DRUSKĖJIMAS 10 2.4 DIRVOŽEMIO RŪGŠTĖJIMAS 11 3. DIRVOŽEMIO NUALINIMO...
Turinys Įvadas ..........................................................................................................................................................3psl. Pieno cheminė sudėtis ...
Diplominis darbas
2010-10-25
KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA MIŠKO ŪKIO SPECIALYBĖ Diplominis darbas V. Į. RIETAVO MIŠKŲ URĖDIJOS PAUŠKIŲ (AUKŠTOJO) TYRO TELMOLOGINIO DRAUSTINIO PAŽINTINIO TAKO ĮRENGIMO...
TURINYS ĮVADAS................................................................................................................................................4 1. EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO...
TURINYS ĮVADAS 3 1. GYVULININKYSTĖS VIETA IR REIKŠMĖ ŽEMĖS ŪKIO SISTEMOJE 4 1.1. Gyvulininkystės šakų ypatumai 4 1.2. Bendrosios gyvulininkystės produkcijos lyginamojo svorio ir struktūros pokyčiai .............8 2...
Turinys Įvadas 2 Šiltnamio įrengimo technologijos 3 Papildoma šiltnamio įranga 4 Pažangiausia augalų auginimo technologija 8 Šiltnamyje auginamos kultūros 11 Išvados 16 Naudota...
TURINYS Įvadas 1. Integruotos kaimo plėtros principai ……………………………………..…………. 4 1.1. Integruotos kaimo plėtros samprata ……………………………….………….. 4 1.2. Kaimo bendruomenės...
Turinys 1. Įvadas 3 2. Žemės ištekliai ir jų naudojimas 4 2.1. Civilizacijos raida ir Žemės ištekliai 2.2. Išteklių pasiskirstymas 2.3. Išteklių naudojimo didėjimas 3. Energijos ištekliai ir jų...
TURINYS Įvadas 1 1. Darbo metodikos reikšminiai žodžiai ir sąvokos 2 2. Projektuojamos sodybos charakteristika 3 2.1. Žinios apie objektą 3 2.2. Gamtinės, klimatinės ir ekologinės sąlygos 3 2.3. Informacija apie sodybą 5 3. Darbo...
Turinys Įvadas………………………………………………………………………..3 Augalų parinkimas………………………………………………………...4-8 Kenkėjai ir...
1. Herbologijos mokslo raida. Herbologija – mokslas apie piktžoles. Susiformavo penktame XX a. dešimtmetyje. Anksčiau buvo botanikos dalis. Pirmas Lietuvos augalijos tyrimus pradėjo prof. Žilibertas. Jis parašė 5 tomų veikalą „Lietuvos...
TURINYS Įvadas 3 1. Gyvulių gerovės reikalavimai 4 2. Aplinkos apsaugos reikalavimai gyvulininkystėje 6 3. Tvarto rekonstrukcijos technologija 10 3.1. Tvarto technologinė schema 10 3.2. Tvarto vidaus įranda 13 3.3. Gyvulių šėrimo...
Liga |Ligos požymiai, jos sukėlėjas |Apsaugos priemonės | | |Lauko kultūrų ligos | | Javų ligos | |Miežių...
Apsaugos priemonės
2010-10-25
Turinys Evakuacijos keliai 3 Įvairios saugos priemonės 4 Kolektyvinės apsaugos priemonės 4 Individualiosios apsaugos priemonės 4 Filtruojamosios individualiosios kvėpavimo organų apsaugos priemonės 5 Civilinės dujokaukės ...
Turinys 1. ALITINĖ DALIS 2 1.1Bendros žinios apie augalą ir jo agrotechniką 2 DIRVOS SĄLYGOS 2 VEISLĖS 3 VIETA SĖJOMAINOJE 3 KAIP ŽEMĖ MIEŽIAMS PARUOŠTI IR KUO PATRĘŠTI 4 SĖKLOS PARUOŠIMAS IR SĖJA 6 MIEŽIŲ LIGOS IR...