Nepatvirtinti rašto darbai

Filosofijos pagrindai

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
KLAUSIMAI 1. FILOSOFIJOS KILMĖ, JOS ŠALTINIAI 2. FILOSOFIJOS VAIDMUO KULTŪROJE 3. FILOSOFIJOS IR KITŲ MOKSLŲ SANTYKIS 4. SENOVĖS GRAIKŲ NATŪRFILOSOFIJA 5. SOKRATAS IR SOFISTAI 6. PLATONAS 7. ARISTOTELIS 8. HELENIZMO IR ROMĖNŲ EPOCHOS...
Aprašymas


KLAUSIMAI


1. FILOSOFIJOS KILMĖ, JOS ŠALTINIAI
2. FILOSOFIJOS VAIDMUO KULTŪROJE
3. FILOSOFIJOS IR KITŲ MOKSLŲ SANTYKIS
4. SENOVĖS GRAIKŲ NATŪRFILOSOFIJA
5. SOKRATAS IR SOFISTAI
6. PLATONAS
7. ARISTOTELIS
8. HELENIZMO IR ROMĖNŲ EPOCHOS FILOSOFIJA
9. VIDURAMŽIŲ FILOSOFIJA
10. RENESANSO EPOCHA IR JOS FILOSOFIJA
11. NAUJŲJŲ LAIKŲ FILOSOFIJA: R.DEKARTAS, T.HOBSAS
12. NAUJŲJŲ LAIKŲ FILOSOFIJA: DŽ.LOKAS, DŽ.BERKLIS
13. I.KANTAS
14. HEGELIO FILOSOFINĖS SISETOMS APIBŪDINIMAS
15. K.MARKSAS: ISTORINIS MATERIALIZMAS
16. ŠIUOLAIKINĖ FILOSOFIJA: EGZISTENCIALIZMAS
17. TIESOS PROBLEMA
18. LIBERALIZMAS, KONSERATIZMAS, SOCIALIZMAS, LAISVĖ IR LYGYBĖ
19. ŽMOGUS

ATSAKYMAI


1. FILOSOFIJOS KILMĖ, JOS ŠALTINIAI

Kas yra būtis? Kas yra pažinimas? Kokia yra žmogaus būties esmė? Filosofinis mąstymas – yra klausiamasis mąstymas. Kiekvienas atsakymas filosofijoje vėl virsta klausimu. Atsakymas niekada nebūna galutinis. Filosofija – tai nesibaigiantis dialogas. Filosofijoje reikia mąstyti kritiškai ir tolerantiškai. Filosofija prasideda tada, kai mūsų pasaulis tampa problema. Filosofija paliečia kiekvieną žmogų.
Filosofijos šaltiniai:
• Patyrimas – mūsų kasdieninis, juslinis suvokiamas patyrimas. Tai žmogaus buvimas pasaulyje.
• Nuostaba – žmogaus nuostaba kuris myli tiesą. Kai žmogus supranta pasaulį nuostabos jausmu. Kai patyrimą pasaulyje išgyvena nuostaba.
• Abejonė – jei žmogus abejoja – tai jis kažko nežino. Jis neleidžia apsnūsti, verčia ieškoti atsakymo.
• Ribinės situacijos – anot filos. Jasperso,- tai tokios situacijos, kai žmogus patenka į sunkią ribinę situaciją: (kaltė, artimųjų netektis, sunki liga, kančia, artimųjų išdavystė). Kuomet žmogus yra priverstas pažiūrėti į būti kitaip.
Filosofija susiformavo Graikijoje 7a.pr.Kr., manoma, jog pirmas filosofijos sąvoką pavartojo Pitagoras. Filosofija – tai išminties meilė. Pradžioje neturėjo prasmės, žodis reiškė „išminties meilę“ apskritai. Aristotelis, Platonas pavertė kažkuo daugiau.
Filosofinė dirva – mitologiniai pasakojimai. Mitas – buvo pirmasis bandymas suvokti pasaulį, pradžia pasaulėvaizdžio forma sukurta iš chaoso. Mitai turėjo ypatybes:
1. Veikė paprasto žmogaus likimą ( dievai, herojai, deivės). Verpė žmogaus apverpimo siūlą.
2. Naudojami įvaizdžiai.
3. Mitas yra pasakojimas apie stambius įvykius.
4. Rėmėsi tradicija (t.y.kultūros formų perdavimas, iš kartos į kartą). Homero mintis.
1. Dievus ir herojus keičia beprasmės jėgos (stichijos) (beprasmės formos) vietoj poseidono – vanduo vartojamas.
2. Vartojami ne poetiniai įvardžiai, o tikslios sąvokos (atomas, patyrimas).
3. Laisvą pasakojimą keičia loginiais ryšiais susieta reiškinių visuma.
4. Teorija remiasi jau ne tradicija, o proto argumentais, įrodymu. Toks buvo perėjimas nuo mitologinio prie
Kiti darbai