Nepatvirtinti rašto darbai

Aristotelis "Politika"

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS FILOSOFIJOS IR SOCIALOGIJOS KATEDRA ARISTOTELIS „POLITIKA“ Politikos teorijos referatas Darbą atliko: EK61 gr. studentės Renalda Tomkevičiūtė, Justina...
Aprašymas


VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS
FILOSOFIJOS IR SOCIALOGIJOS KATEDRA
ARISTOTELIS „POLITIKA“
Politikos teorijos referatas
Darbą atliko: EK61 gr. studentės
Renalda Tomkevičiūtė,
Justina Deveikytė
Darbą tikrino: as. A.Martinkus

KAUNAS
2006

TURINYS
ĮVADAS............................................................................................................3
Aristotelio biografija.........................................................................................4
Pirmoji knyga....................................................................................................6
Antroji knyga....................................................................................................9
Trečioji knyga..................................................................................................12
Ketvirtoji knyga...............................................................................................15
Išvados.............................................................................................................19

ĮVADAS

Aristotelio gyvenimas ir filosofinė kūryba (384-322 m. pr. m. e.) sutampa su tuo laikotarpiu, kai graikų valstybės – miestai pergyveno labai sunkią krizę: nepaliaujami tarpusavio karai, politinių partijų vidinės kovos, stiprėjo antagonizmas tarp vergvaldžių ir vergų. Savo filosofijoje Aristotelis svyravo tarp materializmo ir idealizmo. Aristotelis buvo vienas is tų filosofų, kuris suprato, kokia rimta yra ekonominė ir politinė krizė. Besirūpindamas savo tautos likimu, jis ėmėsi uždavinio: pasiūlyti tokias reformas, kurios galėtų įveikti krizę (veikalas “Politika”). Jis manė, jog esamas socialinio ir politinio gyvenimo blogybes galima pašalinti ir paliekant vergovinę santvarką. Aristotelis savo reformomis norėjo jai suteikti tik didesnį pastovumą bei atsparumą.
Tačiau ypatinga Aristotelio filosofijos reiksmė glūdi ne jo pažiūrose į ekonomius ir politinius klausimus. Ji iškyla pirmiausia tuose veikaluose, kuriuose Aristotelis atskleidžia pagrindinį savo mąstymo užmojį - sukurti, tokį universalų mokslą, kuris suvestų visus jo pirmtakų ieškojimus ir laimėjimus į sistemingą vienybę.
Šiame darbe pasirinkome panagrinėti vieną iš žymiausių Aristotelio veikalų „Politika“. „Politika“ buvo rašomas kaip paskaitų kursas. I knygoje aptariami ūkio klausimai, II samprotavimai apie geriausią valdymo būdą, III dėstoma valstybės teorija, IV, V, VI aptariamos įvairios santvarkos, VII aptariama geriausia santvarka, VIII skirta geriausios valstybės piliečių auklėjimui.


ARISTOTELIO BIOGRAFIJA

Aristotelis (384-322 m. pr. m. e.) - graikų filosofas, tyrinėtojas, laikomas vienu iš įtakingiausių mąstytojų Vakarų filosofijos istorijoje. Aristotelio filosofijos istorinė reikšmė itin ilgaamžė.
Aristotelis gimė Stageiroje,
Kiti darbai