Nepatvirtinti rašto darbai

Dalykinės komunikacijos su Ispanija ypatumai

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS ĮVADAS 2 1. ŠALIES BENDROJI EKONOMINĖ IR POLITINĖ SITUACIJA 3 1.1. POLITINĖ SITUACIJA 3 1.2. EKONOMINĖ SITUACIJA 3 1.3. TEISINIS VERSLO REGULIAVIMAS 4 1.4. BANKAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS ISPANIJOJE 4 1.5. KAI KURIE VERSLO KAŠTAI...
Aprašymas


TURINYS
ĮVADAS 2
1. ŠALIES BENDROJI EKONOMINĖ IR POLITINĖ SITUACIJA 3
1.1. POLITINĖ SITUACIJA 3
1.2. EKONOMINĖ SITUACIJA 3
1.3. TEISINIS VERSLO REGULIAVIMAS 4
1.4. BANKAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS ISPANIJOJE 4
1.5. KAI KURIE VERSLO KAŠTAI ISPANIJOJE 5
1.6. LOGISTIKA 6
2. ISPANIJOS ŠALIES DALYKINĖS KOMUNIKACIJOS 7
IR VERSLO ETIKA 7
2.1. DARBO APLINKA 7
2.2. E – VERSLAS, INTERNETAS 8
2.3. MOTERYS IR VERSLAS 9
2.4. KOMERCINIŲ RYŠIŲ UŽMEZGIMAS 9
2.5. SĖKMĖS STRATEGIJA 10
2.6. LAIKAS 11
2.7. DALYKINIAI SUSITIKIMAI 12
2.8. VERSLO KELIONĖS 13
2.9. DERYBOS SU ISPANAIS 14
2.10. VARDAI IR PAVARDĖS. KREIPIMASIS 17
2.11. BENDRAVIMO BŪDAS 18
2.12. PAPROČIAI 18
2.13. DRABUŽIAI IR IŠVAIZDA 19
2.14. KAIP SUPRASTI ISPANUS 19
2.15. VAIŠĖS, TRADICINIS MAISTAS, PIETŲ ETIKETAS 20
2.16. NEOFICIALUS BENDRAVIMAS 22
2.17. SUSIRAŠINĖJIMAS 23
IŠVADOS 25
LITERATŪROS SĄRAŠAS 26

ĮVADAS
Senovės graikai tą kraštą vadino Vakarų Žvaigždės šalimi - Hesperia, o Romos imperijos laikais visas Pirėnų pusiasalis buvo vadinamas Hispania. Iš to kildinamas Ispanijos (Espana) pavadinimas.Pirmieji duomenys apie Pirėnų pusiasalio gyventojus pateikiami antikos autorių, kurie mini 1 tūkst. pr. Kr. ten gyvenusias iberų gentis. Vėliau į pusiasalį atsikėlė keltai, o dar vėliau jį buvo užkariavę kartaginiečiai, romėnai, vestgotai. Jau VI a. krikščionybė virto valstybine religija. VIII a. pradžioje visą Pirėnų pusiasalį užkariavo arabai ir berberai, vietinių gyventojų praminti maurais. Beveik aštuonis amžius jie valdė Pirėnus. Tik 1492 m. ispanams pavyko išsivaduoti ir sujungti visas žemes. Tada prasidėjęs laikotarpis materialinės ir dvasinės kultūros laimėjimais įėjo į Europos ir visos civilizacijos istoriją.Didžiausios Ispanijos etninės grupės tais laikais buvo andalūzai, aragonai, astūrai, kastilai. Šalies šiaurėje susiformavo tautos, turinčios savo kalbą,- katalonai, galisai, baskai.Baskų vaidmenį krašto istorijai galima būtų palyginti su žemaičiu reikšme Lietuvos istorijai. Baskai ir šiandien didžiuojasi, kad kažkada nepasidavė romėnu, o vėliau ir arabų, įtakai, sugebėjo išsaugoti nepriklausomybę, savitą kalbą ir kultūrą. Galisai savo kilme ir kultūra artimesni portugalams. Katalonai labai trumpai buvo arabų įtakoje, glaudesnius ir ilgesnius ryšius jie palaikė su frankais.Susijungusi Ispanija XV a. pabaigoje ir XVI a. pradžioje troško užkariauti naujų žemių. Genujietis Kolumbas, vadovaujantis ispanų laivams, atrado Ameriką. Ispanai užkariavo Meksiką, Centrinę Ameriką, dalį Pietų Amerikos žemiu ir Afriką. Ispanija pasidarė galingiausia pasaulio valstybė. Tačiau XVI a. pabaigoje jos galia ėmė silpti, ir ji po truputį prarado dalį savo kolonijų. Pagaliau 1808 m. Ispaniją užgrobė Napoleonas. Dramatiškasis XIX a.- penkių Ispanijos revoliucijų šimtmetis. Pirmajame pasauliniame kare Ispanija nedalyvavo,
Kiti darbai