Nepatvirtinti rašto darbai

Filosofijos kurso konspektai

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
FILOSOFIJOS ĮVADAS (KONSPEKTAS STUDENTAMS NEAKIVAIZDININKAMS) Parengė: dėst.ekspertė V.Marcinkevičienė 2004 KAS YRA...
Aprašymas

FILOSOFIJOS ĮVADAS

(KONSPEKTAS STUDENTAMS NEAKIVAIZDININKAMS)


Parengė: dėst.ekspertė V.Marcinkevičienė

2004
KAS YRA FILOSOFIJA?

• - TEMOS TIKSLAS
Įrodyti, kad filosofija yra neišvengiama kiekvieno išsilavinusio žmogaus gyvenimo dalis.


- LITERATŪRA
Apie filosofijos esmę, jos atsiradimą, funkcijas bei struktūrą Jūs galite pasiskaityti šiuose leidiniuose:
Anzenbacher A.Filosofijos įvadas. Vilnius: Katalikų pasaulis,1992, p.15-21.
Jaspersas K Filosofijos įvadas. Vilnius: Mintis,1989, p.25-46.
Jasmontas A. Filosofavimo pamatai ir pavyzdžiai. Vilnius: Litimo,1999, p.8-11,21-50.
Furst M., Trinksas J. Filosofija. Vilnius: Lumen,1995, p.10-16.
Filosofija /Mokomoji knyga /parengė R. Dabkus. Kaunas: Technologija, 2000, p.4-8.
Lietuvos filosofinė mintis. Chrestomatija/ sud. G. Mikelaitis. Vilnius,1996, p.29-51.
Nekrašas E. Filosofijos įvadas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla,1993, p.1-5.
Plėšnys A. Filosofijos įvadas. Vilnius: Taura,1996, p.11-18.
Raeper W.,Smith L. Po idėjų pasaulį. Vilnius: Alma Littera,1996, p.11-27.
Šalkauskis S. Filosofijos įvadas. /Rinktiniai raštai. T.I. Vilnius: Mintis,1990, p.29-41.


Ž - SPECIALYBĖS TERMINŲ ŽODYNĖLIS


Išmintis – - tai savybė, leidžianti žmogui orientuotis gamtos ir gyvenimo visumoje, neturint daug specialiųjų ar įprastinių žinių.
Filosofija – (gr.phileo -mylėti, sophia - išmintis ) žodis, reiškiantis išminties meilę, vienas iš pasaulio pažinimo ir aiškinimo būdų.
Filosofas – filosofijos specialistas, mąstytojas.
Mitas - (gr. mythos) pasakojimas, perteikiantis senovės tautų pažiūras apie pasaulio ir gamtos reiškinių kilmę, dievus ir legendinius herojus.
Mitologija – susisteminta mitų visuma.
Okultizmas – įsitikinimas, kad tikrovėje, gamtoje ir pačiame žmoguje slypi mokslui neprieinamos jėgos, kurios gali suteikti pageidautinų žinių.
Okultizmo apraiškos: astrologija, spiritizmas, ufonautika, magija, mistika, antroposofija, teosofija.
Teorija - tikrovės reiškinių aiškinimas abstrakčia, logine forma arba kurios nors srities tiriamąjį dalyką aiškinančių mokslinių teiginių visuma.

Žodžio filosofija kilmė.

Filosofiją kiekvienas supranta savaip. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad filosofija – tai bendros kultūros sudėtinė dalis, pažiūrų bendriausiais būties bei pasaulio pažinimo klausimais sistema. Kas yra filosofija ir ko ji verta – ginčytinas klausimas. Dažniausiai filosofija vadinama tai, kas surašyta begalėje knygų, tai, ką filosofai dėsto universitetuose, tai, kam suteiktas universalizuotas pobūdis ir ką galima studijuoti. Jei šitaip žiūrime į filosofiją, tai matome tik jos susvetimėjusį pavidalą. Tokia filosofija iš tikrųjų gali būti tik atitrūkusi nuo pasaulio ir skirta tik elitui. Tačiau tikroji filosofijos prasmė yra kita.
Kiti darbai