Nepatvirtinti rašto darbai

Pažinimo problema filosofijoje

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Pažinimo problema filosofijoje Tikslas: Apibūdinti pažinimo problemą filosofijoje. Uždaviniai: ➢ Paaiškinti kodėl filosofijoje ir apskritai gyvenime svarbus pažinimo klausimas ➢ Pagrįsti...
Aprašymas


Pažinimo problema filosofijoje

Tikslas:

Apibūdinti pažinimo problemą filosofijoje.

Uždaviniai:

➢ Paaiškinti kodėl filosofijoje ir apskritai gyvenime svarbus pažinimo
klausimas
➢ Pagrįsti pagrindines pažinimo teorijas
➢ Įvardyti žmogiškasias pažinimo galias
➢ Apibūdinti pažinimo problemą istorijos raidoje
➢ Nustatyti tiesos santykinumo, absoliutumo ir objektyvumo
priklausomybę
➢ Charakterizuoti klasikines ir neklasikinės tiesos teorijas

Literatūra

Anzenbacher A. Filosofijos įvadas.// Vilnius: Katalikų pasaulis, 1992., p
134-164
Jasmontas A. Pažinimo filosofijos metmenys .// Vilnius: Versus Aureus, 2003
Dapkus R.Filosofija.// Kaunas: Technologija, 2000., 70-80
Nekrašas E. Filosofijos įvadas.// Vilnius., p 76-93, 126-147
Hartmann N. Filosofijos įvadas // Vilnius: pradai, 2001
Marija Furst. Filosofija.// Vilnius, 1995.
Filosofijos chrestomatija. KTU, Kaunas, 1997.


Žodynėlis

Apriorizinas - filosofinė pažiūra, skelbianti, kad pažinimas
nepriklauso nuo patyrimo, kad žmogaus prote
jau iki patyrimo egzistuoja tam tikros
pažinimo formos.

Dedukcija - išvadų gavimas iš prielaidų pagal logikos dėsnius ir
taisykles.
Empirizmas - filosofinė srovė kuri patyrimą laiko pažinimo pagrindu.
Gnoseologija - pažinimo teorija.
Indukcija - loginis samprotavimas, kuriame nuo atskirų faktų, žinių
einama prie apibendrinimų.
Iracionalizmas - filosofijos kryptys, neigiančios proto svarbą pažinimui,
o pažinimo pagrindu laikančios valią,
intuiciją, apreiškimą, vaizduotę, pasąmonę.
Juslė - jutimo organas, jutimo galia.
Kognityvus - pažinus.
Koherentiškumas - sąryšis, susijęs tam tikrais ryšiais.
Konvencionalizmas - filosofijos ir mokslo metodologijos kryptis,
teigianti, kad mokslo sąvokos, dėsniai,
teorijos yra laisvi mokslininkų susitarimai,
pasirinkti patogumo, tikslingumo ir kitais
sumetimais.
Racionalizmas - filosofijos srovė, kuri protą laiko pažinimo pagrindu,
teigia, kad jis yra savarankiškas, galintis
pažinti tikrovę nepriklausomai nuo patyrimo.
Sensualizmas - filosofinė pažiūra, visą pažinimą kildinanti iš
jutiminio patyrimo.


Kas yra pažinimas?

Pažinimas yra visuomeninis - istorinis ir individualus žinių apie
tikrove gavimo procesas ir jo rezultatas. Žmonių pažintinę veiklą sudaro
įvairūs pažintiniai aktai (stebėjimai, bandymai, eksperimentai, teorine
veikla ir pan.) ir jų rezultatai teiginių, teorijų, kuriose pasakoma kažkas
apie konkretų tikrovės fragmentą, pavidale. Tai vieningas procesas, kuris
prasideda žmogaus nukreiptais pažintiniais aktais į kokį nors objektą ir
baigiasi gautų rezultatų formulavimu.
Žmogui pažinimas yra neišvengiamas dalykas, nes be pažinimo
Kiti darbai