Nepatvirtinti rašto darbai

Apie narkotikus

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-09-03
Trumpas aprašymas
NARKOTIKAI IR NARKOMANIJA Turbūt nėra Lietuvoje moksleivio ar mokytojo, kuris nebūtų girdėjęs apie narkotikus. Galima apie tai išgirsti ne tik mokykloje, gatvėje, bet ir per radiją, televiziją ar...
Aprašymas


NARKOTIKAI IR NARKOMANIJA


Turbūt nėra Lietuvoje moksleivio ar mokytojo, kuris nebūtų girdėjęs apie narkotikus. Galima apie tai išgirsti ne tik mokykloje, gatvėje, bet ir per radiją, televiziją ar perskaityti laikraštyje, žurnale. Taigi,
kiekvienas apie tai žinomo ir jau net susiformavo savo požiūrį į narkotikus bei jų vartojimą. Deja, tas požiūris retai paremtas tikrais faktais, medicininėmis, psihologinėmis žiniomis. Dauguma informacijos apie narkotikus perduodama iš lūpų į lūpas, remiantis kažkieno pasakojimais ar patyrimu.
Statistika rodo, kad 1995 metais Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruoti 1264 asmenys, sergantys narkomanija. Dauguma jų jauni žmonės - iki 35 metų amžiaus. Tik 30 asmenų yra virš 35 metų amžiaus. Statiskika liudija, kad per paskutinius 5 metus narkomanų skaičius išaugo 10 kartų. Be abejo, statistika atspindi tik tuos asmenis, kurie kreipėsi pagalbos ar buvo atsiųsti gydytis į medicinines įstaigas. Pokalbiai su besigydančiais narkomanais rodo, kad dauguma jų pradėjo vartoti narkotikus jau paauglystėje. 1995 m. Pedagogikos institutas dalyvavo Europos mokyklų projekte, tiriant rūkimo, alkoholio ir narkotikų vartojimo paplitimą moksleivių tarpe. Tyrime dalyvavo 3196
15-16 metų moksleiviai. Nustatyta, kad nelegalius narkotikus vartojo 3,2 moksleivių. Daugiausia moksleivių tarpe paplitęs marihuanos rūkimas, tačiau moksleiviai jau bandę amfetaminą, ecstasy, LSD ir kitus narkotikus.
Kodėl jauni žmonės, kaip ir kai kurie suaugusieji, vartoja narkotikus? Priežasčių nurodoma labai daug. Tačiau visas jas galime suvesti į tris pagrindines grupes.
1.Pagrindinis narkotikų madžiagų vartojimo motyvas – įtampos sumažinimas, streso įveikimas. Narkotikai vartojami siekiant užsimiršti, pašalinti įtampą, nemalonias emocijas, atsipalaiduoti.
2. Čia pagrindinis motyvas – patirti narkotikų sukeliamą efektą. Narkotikai vartojami siekiant išbandyti jų veikimą – patirti malonumą, pakitusią sąmonės būseną ir pan.
3. Pagrindinis motyvas – bendraamžių įtaka. Vartojama, nes norima neatsilikti nuo draugų, kartu praleisti laiką ar tiesiog negalint atsispirti draugų spaudimui.
Taigi, priežasčių ratas labai platus. O kaip su pasekmėmis? Būtent apie jas vartotojai net negalvoja. Vieni mano, kad jie tik pabandys, “pažais”, o paskui nebevartos. “Nuo vieno ar net kelių kartų tikrai nieko neatsitiks”- aiškina paaugliai. Kiti mano, kad narkotikų vartojimas, ypač sipnų, nėra žalingas ir nesukels jokių pasekmių. Jaunimo tarpe paplitęs mitas, kad narkotikų vartojimas yra mažiau pavojingas už alkoholio. O ūsuaugusieji draudžia vartoti bei gąsdina pasekmėmis tik todėl, kad “jie viską jaunimui draudžia – gerti, rūkyti, mylėtis… Tam jie ir suaugę, kad mus auklėtų”.
Narkotikų poveikis kiekvienam asmeniui individualus. Skirtingi narkotikai veikia labai skirtingai. Bet apie skirtingus narkotikus – vėliau. Jeigu, asmuo dėl vienų ar kitų anksčiau minėtų priežasčių pabandė
Kiti darbai