Nepatvirtinti rašto darbai

PINIGAI IR ŠIUOLAIKINIAI BANKAI

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
PINIGAI IR ŠIUOLAIKINIAI BANKAI 1. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai- tai teisė į prekes, materialines (kultūrines) gėrybes. Šiandien nerasime nė vienos žmogaus veiklos srities, kur būtų galima apseiti be...
Aprašymas


Namų darbas
PINIGAI IR ŠIUOLAIKINIAI BANKAI

PINIGŲ FUNKCIJOS IR ISTORINĖ PINIGŲ RAIDA

Pinigų funkcijos.

Istorinė patirtis rodo, kad pinigai yra visa, kas konkrečioje visuomenėje naudojama kaip mainų priemonė arba visuotinis ekvivalentas.
Visuotinis vertės ekvivalentas (general equivalent) – tai prekė, į kurią mainomos kitos prekės.
Pinigai atsiranda plėtojantis mainams, kai tam tikra prekė pradeda atlikti visuotinio ekvivalento vaidmenį.
Pinigai (M-money) – visuotinis vertės ekvivalentas, atliekantis mainų, prekių apskaitos vieneto, taupymo ir mokėjimo priemonės funkcijas.
Pinigai atlieka šias funkcijas: prekių pirkimo, kainos nustatymo, mokėjimo priemonės ir taupymo funkciją.
Pinigai yra tarpininkas tarp pirkėjo ir pardavėjo. Pinigai ekonomikoje reikalingi ne patys savaime, bet kaip priemonė, atliekant įvairius sandėrius: prekėms įsigyti ar parduoti. Jų dėka įvyksta pirkimo-pardavimo aktas. Viena vertus, darbuotojai darbo paslaugas maino į pinigus. Kita vertus, gamintojai ir vartotojai perka bei parduoda už pinigus prekes. Pinigus, kaip mainų priemonę, galima išreikšti taip: Pr – P – Pr. Čia Pr – prekė parduodama už pinigus, o pastarieji yra priemonė nusipirkti reikalingą kitą prekę ar paslaugą Pr. Pinigai supaprastina ir palengvina prekių pirkimą. Galima įsivaizduoti, kad pinigų nėra ir prekių savininkai maino betarpiškai prekę i prekę. Tokie prekių mainai yra vadinami barteriniais mainais. Barterinė ekonomika – tai ekonomika, kai nėra vienos, visuotinai pripažintos mainų priemonės, ir prekės mainomos viena į kitą. Pinigai yra prekių mainų produktas. Barterinių mainų prasmė yra ta, kad prekių savininkas nenaudingą arba mažai naudingą jam prekę maino į naudingesnę prekę. Pvz., audinių savininkui naudingiau juos iškeisti į grūdus. Barteriniai mainai gali įvykti tik tuo atveju, jei atsiras grūdų savininkas, kuriam reikalingi audiniai.kitu atveju, atsiranda prekių mainų sunkumai. Šiandien iš viso neįmanoma įsivaizduoti, kad galėtų įvykti barteriniai mainai, tarkime, tarp miesto autobusų parko ir keleivių, kuriuos jie aptarnauja. Dabartinėmis sąlygomis prie barterinių mainų grįžtama tuomet, kai pinigai negali gerai atlikti mainų funkcijos:
- kai už turimus pinigus negalima nusipirkti norimos prekės;
- kai yra aukštos kainos, t.y. infliacija.
Padėtis iš esmės keičiasi, kai atsiranda pinigai kaip prekių mainų tarpininkas. Esant pinigams, prekių mainai suskyla į du santykinai vietos ir laiko atžvilgiu savarankiškus aktus: pardavimą ir pirkimą. Pardavus prekė už gautus pinigus nesunku nusipirkti bet kurią kitą prekę. Svarbu turėti reikiamą pinigų sumą. Taip pinigai taupo prekių gamintojų ir pirkėjų laiką, palengvina mainus. Šiuo požiūriu pinigai vertinami kaip visuomenės pažangos rodiklis. Vienos mainų priemonės naudojimas prekių mainų procesą padaro efektyvesnį. Šiuolaikinės ekonomikos funkcionavimas be visuotinai pripažintos mainų priemonės neįmanomas.
Kiti darbai