Nepatvirtinti rašto darbai

Pensijų sistemos reforma ir jos vykdymas Lietuvoje

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS ĮVADAS............................................................................................................................3 1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SISTEMA...
Aprašymas


TURINYS


ĮVADAS............................................................................................................................3
1. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SISTEMA LIETUVOJE...............................................................................................................6
1.1. Pensijų sistemos kūrimo aplinkybės ir teisinė bazė..............................................6
1.2. Pagrindiniai pensijų sistemos bruožai...................................................................8
1.3. Pensijų sistemos principai.....................................................................................9
1.4. Pensijų rūšys........................................................................................................12
1.5. Pensijos nustatymo principai...............................................................................16
1.6. Savanoriškas pensinis draudimas........................................................................19
2. VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SISTEMOS TRŪKUMAI IR PROBLEMOS.............................................................................22
2.1. Ribotos finansavimo galimybės.........................................................................22
2.2. Nepakankamas pensijų dydis.............................................................................29
3. PENSIJŲ SISTEMOS REFORMA LIETUVOJE................................................34
3.1. Pensijų sistemos reformos tikslai ir uždaviniai...................................................34
3.2. Pensijų sistemos reformavimo prielaidos............................................................35
3.2.1. Finansinės pensijų sistemos reformavimo prielaidos.................................39
3.3. Siūlomos pensijų sistemos reformos kryptys......................................................42
3.3.1. Savanoriško pensinio kaupimo įvertinimas................................................48
4. KAUPIAMŲJŲ PENSIJŲ FONDŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA LIETUVOJE.....51
4.1. Kaupiamųjų pensijų fondų kūrimo tikslai...........................................................51
4.2. Kaupiamųjų pensijų fondų steigimo kliūtys........................................................52
5. REFORMOS RYTŲ IR CENTRINĖS EUROPOS ŠALYSE..............................57
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI.........................................................................................61
SUMMARY.....................................................................................................................66
LITERATŪROS SĄRAŠAS..........................................................................................67
PRIEDAI..........................................................................................................................71


ĮVADAS
Kiti darbai