Nepatvirtinti rašto darbai

Seseline ekonomika

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
ĮVADAS Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė ir priklauso nuo valstybės aktyvumo ir šalies ūkio sistemos. Per paskutiniuosius 20 metų atlikta daug šešėlinės ekonomikos tyrimų ir parašyta darbų, bet labai nedaug padaryta...
Aprašymas


ĮVADAS

Šešėlinės veiklos aktyvumas visais laikais priklausė ir priklauso nuo valstybės aktyvumo ir šalies ūkio sistemos. Per paskutiniuosius 20 metų atlikta daug šešėlinės ekonomikos tyrimų ir parašyta darbų, bet labai nedaug padaryta plėtojant metodologiją, skirtą apibrėžti ir sistemiškai įvertinti šešėlinę ekonomiką. Ekonominėje literatūroje aprašomas tam tikras skaičius veiklos sričių, kurios ir sudaro šešėlinės ekonomikos sąvoką, ir ekonomistai socialinės sferos mokslininkai ir kiti tyrinėtojai kartais šešėlinę ekonomiką vadina „paraleline ekonomika“, „neformaliu sektoriumi“, „paslėpta ekonomika“, „pogrindine ekonomika“, „prieštaraujančia įstatymams ekonomika“, „juodąja rinka“ ir t.t. Kol kas nėra efektyvių priemonių jai sustabdyti. Apie ją sunku gauti duomenų, nes šios ekonomikos dalyviai slepia savo veiklą. Nelegalioji ekonomika yra nežinoma mokesčių rinkėjams, bei vyriausybės statistinėms tarnyboms.
„Šešėlinė” ekonomika tampa ne tik kriminalistų, bet ir mokslo specialistų- ekonomistų, (daugiausia) teisininkų- tyrimo objektu. Jie tik tiria vadinamąją „kairiąją” prekių apyvartą, pogrindinių verslininkų veiklos mastus, analizuoja kokios mūsų valstybės ekonominės klaidos sudarė ir sudaro ligi šiol sąlygas jiems uždirbti milžiniškus pinigų kiekius.
Mes pasirinkome tema „Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir pasaulyje” kadangi manome, kad šis klausimas yra vienas iš labiausiai sprestinų problemų tiek mūsų šalyje, tiek pasaulyje, darantis didelę įtaką ekonomikai, valstybei bei kiekvienam iš mūsų. Taip pat pasirinkome šią tema, nes norime geriau suprasti šešėlinės ekonomikos poveikį mus supančios aplinkos.
Šiame kursiniame darbe mes išnagrinėsime šešėlinės ekonomikos atsiradimą ir priežastis, daromą žalą valstybei, šešėlinę ekonomiką lemiančius veiksnius bei padarinius, stengiamės surasti veiksnius, kurie padėtų įveikti šešėlinės ekonomikos daroma žalą valstybei bei mums, piliečiams.
Šį darbą mes rašėme keturiese. Indrė Mirauskaitė darė šešėlinės ekonomikos apžvalgą Lietuvoje, Lina Serulevičiūtė nagrinėjo šešėlinę ekonomiką pasaulyje ir beje jos indėlis šiame darbe buvo pats didžiausias, ji ne tik savo dalį parašė, bet ir viską perrašė Sandros Rimidytės. Marius Ramanauskas nagrinėjo šešėlinės ekonomikos apskaitą ir jos įvertinimus Lietuvoje.

1. ŠEŠĖLINĖS EKONOMIKOS APŽVALGA

1.1. Šešėlinės ekonomikos samprata ir apibrėžimas

Šešėlinė arba neapskaitoma ekonomika – tai ekonomika, apimanti įstatymams prieštaraujančią veiklą arba nusikalstamas veikas, kai vengiama mokėti mokesčius. Ji egzistuoja ir netgi plečiasi beveik kiekvienoje pasaulio šalyje. Tik vadinama dažnai skirtingai: pavyzdžiui, JAV – „subterranean”, arba „irregular”, Prancūzijoje – „fravail au noir“, Didžiojoje Britanijoje -,,fiddle“, Vokietijoje - ,,Schattenwirtschaft“. Ir kol kas nėra efektyvių priemonių jai sustabdyti. Apie ją sunku gauti duomenų, nes šios ekonomikos dalyviai slepia savo veiklą. Nelegalioji ekonomika
Kiti darbai