Nepatvirtinti rašto darbai

mikroekonomikos uzduotys ir ju sprendimai

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
„TURINYS“ 1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas – 1 (3-4 pusl.) 2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas – 2 (4-5 pusl.) 3 uždavinys. Sadorio kaštai – (6 pusl.) 4 uždavinys. Rinkos (visuminė) paklausa (7-8 pusl.) 5 uždavinys. Rinkos...
Aprašymas


„TURINYS“

1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas – 1 (3-4 pusl.)
2 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas – 2 (4-5 pusl.)
3 uždavinys. Sadorio kaštai – (6 pusl.)
4 uždavinys. Rinkos (visuminė) paklausa (7-8 pusl.)
5 uždavinys. Rinkos pusiausvyra (8-9 pusl.)
6 uždavinys. Elastingumo koeficientas taške ir intervale (9-10 pusl.)
7 uždavinys. Ribinė pakeitimo norma (11 pusl.)
8 uždavinys. Gamybos efektyvumas (12 pusl.)
9 uždavinys. Gamybos produktyvumas trumpuoju laikotarpiu (12-13 pusl.)
10 uždavinys. Gamybos kaštų minimizavimas trumpuoju laikotarpiu (13-14 pusl.)
„Literatūra“ (15 pusl.)

1 uždavinys. Ribotumas ir pasirinkimas - 1

Duota: Prekių X ir Y gamybą šalyje apibūdina duomenys:

X 0 8 13 18 23 28
Y 33 31 27 21 13 0

Rasti:
1. Naudodami pateiktus duomenis, nubraižykite gamybos galimybių kreivę.
2. Kokie yra 5 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina (8)x ir (31)y prekių vienetus.
3. Kokie yra 15 papildomų X prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama (13)x ir (27)y prekių vienetai?
4. Kaip keičiasi kiekvieno papildomo X prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 28?
5. Kokie yra 8 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai šalis gamina (23)x ir (13)y prekių vienetų?
6. Kokie yra 2 papildomų Y prekės vienetų alternatyvieji kaštai, kai gaminama (8)x ir (31)y prekių vienetai?
7. Kaip keičiasi kiekvieno papildomo Y prekės vieneto alternatyvieji kaštai, kai y prekės gamybos apimtis didėja nuo 0 iki 33 vienetų.
Sprendimas:
1.
2. 31 - 27= 4Y prekės vienetai

Atsakymas: 4Y prekės vnt.

Kai x prekės pagaminam 8 vienetus, y prekes pagaminam 31 vnt. Jeigu norim pagaminti daugiau x prekių, dali gamybos veiksnių iš y prekes turim perkelti į x prekės gamybą. Kadangi ištekliai yra riboti, gamindami y prekę, turėsime mažiau išteklių. Dėl šios priežasties galėsime pagaminti mažiau y prekių. Taigi, jeigu gaminsime 13x prekes vnt, mūsų y prekių gamybos apimtis sumažės nuo 31 iki 27. Taigi, šiuo atveju, norėdami pagaminti papildomus 5 vnt. x prekės turėsime atsisakyti 4 y prekės vnt.

3. 27 – 0 = 27Y prekės vnt.

Atsakymas: 27Y prekės vnt.

Kai gaminam 13 X prekė vienetus, y prekės galime pagaminti 27 vnt. Jei padidinsime X prekės gamybą iki 28 vnt, Y prekės pagaminsime 0 (tai matome iš lentelės arba grafiko). Vadinasi papildomai pagamindami 15 x prekės vienetų, turime atsisakyti gaminti 27 y prekės vnt.

4. Atsakymas: Gaminant kiekvieną papildomą X prekės vienetą alternatyvieji kaštai didėja. Tai reiškia, kad kaskart padidinus X prekės gamybą reikia atsisakyti vis daugiau Y prekės.

5. 23 – 18 = 5 X prekės vnt.

Atsakymas: a) 5 X prekės vnt.

Kai gaminam 13 y prekės vnt. X prekės
Kiti darbai