Nepatvirtinti rašto darbai

INFLIACIJA: PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS ĮVADAS 3 1. INFLIACIJA, JOS FORMOS IR TEMPAI 4 1.1. Infliacijos formos 5 1.2. Infliacijos matavimo būdai 5 2. INFLIACIJOS PRIEŽASTYS 6 2.1. Bendrosios paklausos sukelta infliacija 6 2.1.1. Pinigų pasiūlos ypatybės 7 2.1.2...
Aprašymas
TURINYS

ĮVADAS 3
1. INFLIACIJA, JOS FORMOS IR TEMPAI 4
1.1. Infliacijos formos 5
1.2. Infliacijos matavimo būdai 5
2. INFLIACIJOS PRIEŽASTYS 6
2.1. Bendrosios paklausos sukelta infliacija 6
2.1.1. Pinigų pasiūlos ypatybės 7
2.1.2. Valstybės biudžeto deficitas ir infliacija 8
2.1.3. Infliacinis mokestis ir senjoražas 8
2.2. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija 9
2.2.1. Pasiūlos sutrikimai ir infliacija 10
2.2.2. Darbo užmokestis ir kaštų infliacija 11
2.2.3. Infliacijos lūkesčiai 12
3. INFLIACIJOS PASEKMĖS............................................................................................................12
3.1. Infliacijos mažinimo keliai......................................................................................................13
IŠVADOS.....................................................................................................................................................................15
LITERATŪRA 16


ĮVADAS

Infliacija yra viena opiausių ir sudėtingiausių šiuolaikinių makroekonominių problemų.
Infliacija vadinamas bendrojo kainų lygio kilimas, dėl kurio krinta piniginio vieneto perkamoji galia. Ji paprastai matuojama vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso padidėjimu per metus. Infliacinių procesų pagrindinės priežastys yra kainų politikos klaidos, neracionali nacionalinių pajamų paskirstymo sistema, proporcijų tarp gamybos ir paslaugų sferos bei prekių ir pinigų srautų apyvartos sferos pažeidimas. Krašto ekonomikoje yra daug įvairių ekonominių objektų, turinčių vertę bei kainą. Tai nekilnojamas turtas, žaliavos, veiklos produktas bei vartojamosios prekės ir kiti objektai. Bendras kainų kilimas šalies viduje ir piniginio vieneto perkamosios galios sumažėjimas yra ne tik teorinis, bet ir labai svarbus praktinis klausimas.
Infliacija griauna ekonomiką tiek makro, tiek mikro lygyje, skurdina žmones ir tuo sparčiau, kuo didesni infliacijos tempai.
Infliacijos įvertinimas ekonominiuose skaičiavimuose yra tiesiog būtinas, nes neįvertinę infliacijos poveikio, negalėsime teisingai nustatyti nei uždirbančiosios, nei perkamosios pinigų galios.
Šiame darbe pabandysime aptarti infliacijos formas ir tempus. Papasakosi apie infliacijos matavimo būdus. Stengsimės panagrinėti infliacijos priežastis (bendrosios paklausos sukelta infliacija, bendrosios pasiūlos sukelta infliacija), jos pasekmes ir ar yra galimybės išvengti infliacijos.

1. INFLIACIJA, JOS FORMOS IR TEMPAI


Infliacija – pinigų nuvertėjimas, kuris pasireiškia prekių ir paslaugų kainų kilimu.
Infliacija – tai ne bet koks kainų kilimas, tai nėra tam tikrų prekių ir paslaugų kainų lygis. Be to, tai ne vienkartinis kainų pakilimas, o nuolatos besitęsiantis reiškinys, trunkantis gana ilgai. Kai kurių prekių kainos net ir infliacijos sąlygomis gali išlikti nepakitusios (arba gali
Kiti darbai