Nepatvirtinti rašto darbai

planavimo kursinis darbas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS VADYBOS KATEDRA Audronė Apalainienė, Lucija Jasūdienė ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS Kursinio darbo metodiniai nurodymai Kaunas Technologija...
Aprašymas


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
VADYBOS KATEDRA

Audronė Apalainienė, Lucija Jasūdienė


ĮMONĖS VEIKLOS PLANAVIMAS


Kursinio darbo metodiniai nurodymai

Kaunas Technologija 2006

TURINYS

ĮVADAS 4

1.BENDRI KLAUSIMAI 5

2.NURODYMAI ATSKIROMS DARBO DALIMS ATLIKTI 6

2.1.ĮMONĖS EKONOMINIŲ RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS 6
2.1.1.Produkcijos gamybos programos apskaičiavimas 6
2.1.2.Materialinių ir energetinių išteklių poreikio ir išlaidų nustatymas 7
2.1.3.Personalo poreikio ir darbo kaštų apskaičiavimas 14
2.1.4.Parduodamos produkcijos gamybos kaštų apskaičiavimas 18
2.1.5.Veiklos sąnaudų apskaičiavimas 23
2.1.6.Įmonės pajamų ir pelno apskaičiavimas 24
2.1.7.Pinigų srautų nustatymas 25
2.1.8.Balanso sudarymas 29

2.2. ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 30
2.2.1. Produkcijos asortimento ir gamybos kaštų struktūros analizė 30
2.2.2. Lūžio taško apskaičiavimas ir analizė.............................................32
2.2.3. Padengimo sumos apskaičiavimas ir analizė 33

2.3.ĮMONĖS METINIO PLANO SUDARYMAS 35
2.3.1. Organizacinių - techninių priemonių planas...................................36
2.3.2. Pastovių planinių išlaidų apskaičiavimas........................................36
2.3.3. Produkcijos asortimento planas......................................................40
2.3.4. Išteklių sąnaudų normos ir normatyvai...........................................40
2.3.5. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas.........................41
2.3.6. Produkcijos pardavimo ir gamybos planas....................................42
2.3.7. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planas ....................45
2.3.8. Personalo ir darbo užmokesčio planas...........................................45
2.3.9. Gamybos kaštų planas 47
2.3.10. Įmonės finansinis planas 51

2.4.IŠVADOS 55
LITERATŪRA 56
ĮVADAS


Įmonės veiklos planavimo kursinio darbo tikslas – susisteminti ir pagilinti studentų žinias, išvystyti sugebėjimą sukauptą teorinę ir praktinę patirtį taikyti įmonės veiklos planavimui.
Šiais metodiniais nurodymais gali naudotis KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei inžinerinių fakultetų studentai.
Metodiniuose nurodymuose kiekvienam klausimui pateikiamos metodinės rekomendacijos, formulės, dalis normatyvų, kuriais vadovaujantis galima apskaičiuoti konkrečius rodiklius. Manoma, jog šie metodiniai nurodymai padės studentams savarankiškai atlikti kursinį darbą.

1.BENDRI KLAUSIMAI

1.1. Kursinio darbo tikslas ir uždaviniai:
• susisteminti ir pagilinti žinias, įgytas klausant planavimo disciplinos teorinį kursą;
• išmokyti šias žinias taikyti, sprendžiant praktinius klausimus ir grindžiant priimtus sprendimus;
Kiti darbai