Nepatvirtinti rašto darbai

NAMŲ ŪKIO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ ANALIZĖ

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
LITERATŪROS APŽVALGA NAMŲ ŪKIO PAJAMOS IR JŲ PASKIRSTYMAS Namų ūkio pajamų samprata ir šaltiniai Ekonomikos moksle, ūkinių subjektų praktinės veiklos apskaitoje bei kasdieninėje kalboje vartojami labai įvairūs pajamas...
Aprašymas


LITERATŪROS APŽVALGA

NAMŲ ŪKIO PAJAMOS IR JŲ PASKIRSTYMAS

Namų ūkio pajamų samprata ir šaltiniai

Ekonomikos moksle, ūkinių subjektų praktinės veiklos apskaitoje bei kasdieninėje kalboje vartojami labai įvairūs pajamas apibūdinantys terminai, pavyzdžiui: bendrosios pajamos, grynosios pajamos, darbo pajamos, disponuojamosios pajamos, piniginės pajamos, realiosios pajamos ir t.t. Šį pajamas apibūdinančių sąvokų sąrašą galima būtų tęsti.Kodėl vartojama tiek daug terminų?
Studijuojantiems ekonomiką ir besimokantiems namų ūkio ekonomikos dažnai kyla klausimas, kokius terminus kada ir kur reikia vartoti.
Pajamų dydis gali būti įvairiai vertinamas. Pajamos namų ūkio ekonomiką labiausiai domina kaip gerovės išraiška. Pavyzdžiui, kiek ir kokių daiktų bei paslaugų, reikalingų poreikiams tenkinti, gali nusipirkti šeima už gautus pinigus.
Be to, pajamos namų ūkyje gali būti vertinamos kaip atlygis už produkcijos gamybą bei paslaugas. Kad namų ūkiuose gali būti gaminama prekinė produkcija ir teikiamos paslaugos, jau sužinojome. Pajamos bus vertinamos kaip namų ūkių ekonominės gerovės sąlyga, t.y. kaip pragyvenimo šaltinis.

Namų ūkio pajamų esmė

Pajamomis paprastai laikoma per tam tikrą laiką uždirbtų (arba gautų) pinigų suma. Pavyzdžiui, per mėnesį uždirbtas darbo užmokestis, gauta pensija, stipendija ir pan. Piniginės pajamos sudaro didžiausią daugelio (bet ne visų) namų ūkių pajamų dalį. Šeimos ar asmens piniginės pajamos yra vienas iš svarbiausių gyvenimo lygį lemiančių veiksnių, nes materialinių gėrybių pasiskirstymas tarp gyventojų ar jų grupių iš esmės priklauso nuo to, kokia pinigų suma šeima ar asmuo disponuoja.
Kalbant apie asmeninį vartojimą, t.y. asmeninių poreikių tenkinimą, pajamų sąvoka namų ūkio ekonomikoje vartojama išplėstine reikšme. Be uždirbtų (gautų) piniginių pajamų, šeimos ar asmenys naudojasi nepiniginėmis pajamomis, pavyzdžiui: namų ūkyje pagaminta produkcija, nemokamu narių darbu, nemokamomis ar pigesnėmis socialinėmis paslaugomis ir t.t. Šios pajamos skirstomos į dvi grupes: natūrines (arba produkcijos) ir „pasleptąsias“ (arba numanomąsias, priskirtines) pajamas.
Natūrinėmis (produkcijos) pajamomis yra laikoma pagaminta produkcija ar paslaugos, kurios skirtos ne rinkai, o namų ūkio vidaus reikmėms. Pavyzdžiui, namų ūkyje išauginta ir vartoti skirta įvairi žemės ūkio produkcija, namuose šeimos nariams pasiūti arba numegzti drabužiai, įvairūs rankdarbiai, iš surinktų miško gėrybių paruoštos maisto atsargos, šeimos nariams dovanoti daiktai ir t.t. Skaičiuojant namų ūkio biudžeto balansą šios materialinės gėrybės ar paslaugos vertinamos rinkos kainomis.
„Paslėptosios“ (arba priskirtinės, numanomosios) pajamos gali būti kelių rūšių:
• pajamos, atsirandančios dėl vartotojų (kaip rinkos dalyvių) ekonomijos. Vartotojas sutaupo, kai rinkoje susitaria su pardavėju dėl galimos palankiausios kainos priklausomai nuo prekių ar paslaugų kokybės
Kiti darbai