Nepatvirtinti rašto darbai

DARBO UŽMOKESČIO STATISTINIS TYRIMAS

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
DARBO UŽMOKESČIO STATISTINIS TYRIMAS Turinys Įvadas 3 I. Darbo užmokesčio tyrimo rodiklių teorinis pagrindimas 4 1.1. Darbo užmokesčio statistikos reikšmė vadybos mokslui . 4 1.2. Darbo užmokesčio tyrimui naudotini...
Aprašymas


DARBO UŽMOKESČIO STATISTINIS TYRIMAS

Turinys


Įvadas 3
I. Darbo užmokesčio tyrimo rodiklių teorinis pagrindimas 4
1.1. Darbo užmokesčio statistikos reikšmė vadybos mokslui . 4
1.2. Darbo užmokesčio tyrimui naudotini statistikos rodikliai
ir priemonės 6
1.3. Statistinės lentelės 6
1.4. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas 6
1.5. Santykiniai dydžiai 7
1.6. Vidutiniai dydžiai 8
1.7. Statistinės informacijos variacijos rodikliai 8
1.8. Dinamikos eilučių rodikliai 9
1.9. Dinamikos eilučių prognozavimas 11
1.9.1. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija 11
1.9.2. Tarpusavio ryšio analizė 11
II. Darbo užmokesčio statistinis tyrimas 12
2.1. Santykinių dydžių apskaičiavimas 13
2.2. Vidutinių rodiklių apskaičiavimas 15
2.3. Variacijos matavimas 15
2.4. Dinamikos eilučių rodiklių apskaičiavimas 16
2.4.1.Analitinių rodiklių apskaičiavimas 16
2.4.2. Vidutinių dinamikos rodiklių apskaičiavimas 17
2.5. Dinamikos eilučių ekstrapoliacija 17
2.5.1. Prognozavimas naudojant trendą 18
2.5.2. Tarpusavio ryšio analizė 19
Išvados 21
Naudota literatūra 22
Priedai. 23


ĮVADAS


Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir jo socialinės padėties, visavertiškumo ir pasitenkinimo savimi pagrindas. Ekonominiu požiūriu darbas – tai ribotų išteklių panaudojimas gaminant prekes bei teikiant paslaugas. Todėl tiek atskiras asmuo tiek visa visuomenė laimi, kai visi galintys ir norintys dirba.
Vien šiemet Vyriausybė minimalų darbo atlyginimą padidino nuo 450 Lt iki 500 Lt, o nuo gegužės 1-osios beveik 10 procentų padidės atlyginimai mokytojams, gydytojams. Įstojus į Europos Sąjungą atlyginimai augs dar sparčiau. Kylant šalies ekonomikai didės ir darbo užmokestis, kol jis pasieks Europos šalių vidurkį. Kadangi Lietuva tampa vieningos Europos darbo rinkos dalimi, darbdaviai turės mokėti didesnius atlyginimus savo darbuotojams, kad jie neišvyktų svetur.
Europos Sąjunga sudarys galimybes Lietuvai tapti ta šalimi, kurioje žmonės galės dirbti ir užsidirbti, kur bus sukurta daugiau darbo vietų, padidės darbo užmokestis, kur vystomas švietimas ir mokslas, kur pensininkams garantuojama aprūpinta senatvė, kur augs žemės ūkio darbuotojų pajamos.
Darbo užmokesčio statistinio tyrimo referatas susideda iš trijų dalių: 1-oje dalyje – darbo užmokesčio tyrimo rodiklių teorinis pagrindimas; 2-oje dalyje – darbo užmokesčio tyrimui naudotini statistikos rodikliai; 3-oje dalyje – darbo užmokesčio statistinio tyrimo hipotetinis modelis (praktinė dalis). Išvadose apibendrinta tyrimo metu surinkta informacija ir pateiktos analizės metu padarytos išvados. Tyrimui naudota medžiaga iš: Lietuvos statistikos metraščių; “ Lietuvos apskritys-2003” ir ankstesnių metų.

I . DARBO UŽMOKESČIO TYRIMO RODIKLIŲ TEORINIS PAGRINDIMAS

Atliekant metinį darbo apmokėjimo
Kiti darbai