Nepatvirtinti rašto darbai

PAGRINDINĖS PIRMOSIOS PAGALBOS SUTEIKIMO TAISYKLĖS

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS 1. Įvadas …………………………………………………………………………. 3 2. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės…………………………………….4 3. Tikslai ir principai...
Aprašymas
TURINYS

1. Įvadas …………………………………………………………………………. 3

2. Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės…………………………………….4

3. Tikslai ir principai …………………………………………………………… 5
1.2 Pirmosios medicinos pagalbos tikslai
1.3 Pirmosios medicinos pagalbos ABC
1.4 Pirmumo seka
1.5 PMP eiliškumas

4. Dėstymas ……………………………………………………………………….6
3.1 APALPIMAS (sąmonės netekimas)………………………………………6
4.2 KRAUJAVIMAS ………………………………………………………….
1.3 KAULŲ LŪŽIS, IŠNIRIMAS, PANIRIMAS…………………….…. 7 - 8
1.4 UŽSPRINGIMAS …………………………………………………….9 - 10
1.5 SVETIMKŪNIS, ISTRIGĘS ISMIGĘS AKIES OBUOLYJE, APLINKINĖSE AUDINUOSE ………………………………………….10
1.6 ROPLIO ĮKANDIMAS, ŽAIZDOS NUO ĮKANDIMŲ…………..10 - 11
1.7 DIRBTINIS KVĖPAVIMAS ………………………………………….. 11

5. Išvados ir siūlymai ………………………………………………………….. 12

6. Klausimai ……………………………………………………………………..13

7. Literatūra ir šaltiniai ……………………………………………………….. 14

ĮVADAS

Kalbant apie medicinos pagalbą, galvoje turima profesionalus medicinos personalas, gydymo įstaigos, vaistai, specialios gydymo priemonės ir būdai.
Pamirštama, kad dažniausiai sveikatai ar gyvybei pavojus gali ištikti tokiomis aplinkybėmis, kai šalia nėra gydytojo, iki ligoninės toli ar ją pasiekti sunku, o greitoji medicinos pagalba geriausiu atveju gali atvykti tik už keliolikos minučių. Ką tuomet daryti? Atsakymas - reikia suteikti pirmąją medicininę pagalbą.


Kas yra pirmoji medicinos pagalba? Tai yra paprasčiausi tikslingi veiksmai ir būdai, kuriais, naudojant turimas medicinos ir kitokias priemones bei medžiagas išsaugojama nukentėjusio ar ūmiai susirgusio žmogaus gyvybė, sustabdomi sveikatai žalingi veiksniai. Pirmoji pagalba nėra sudėtinga, todėl ją teikti gali kiekvienas.


Bendrosios pirmosios pagalbos taisyklės

1. Išsiaiškinkite nelaimingo atsitikimo situaciją ir nustatykite nukentėjusio būklę.
2. Prieš teikdami pirmąja pagalbą, įsitikinkite, kad tai yra saugu. Jei situacija pavojinga Jūsų gyvybei, sveikatai (pravažiuojantis transportas, griūvantys, krentantys objektai, gaisras, nuodingosios medžiagos, elektros srovė, ar galite užsikrėsti pavojinga liga) teikti pirmąją pagalbą draudžiama.
3. Nenaudokite priemonių, kurios gali pabloginti nelaimingo atsitikimo situaciją (pvz., nejunkite elektros prietaisų, nedekite degtukų, jei aplinkoje yra sprogiųjų dujų mišinio – gamtinių dujų ir t.t.).
4. Nebloginkite nukentėjusiojo būklės (pvz., netraukite jo iš sudaužyto transporto, jei įtariate, kad lūžęs stuburas).
5. Išneškite nukentėjusįjį iš pavojingos aplinkos, nutraukite žalingą veiksnį.
6. Pirmąją pagalbą teikite kuo skubiau. Stiprų kraujavimą stabdykite tuojau pat, nelaimingo atsitikimo vietoje.
7. Jei nukentėjęs žmogus sužalotas keliose vietose ar keliais būdais, pirmąją pagalbą pradėkite nuo to sužalojimo, kuris pavojingiausias
Kiti darbai