Nepatvirtinti rašto darbai

Merkantilizmas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS Įvadas...............................................................................................................3 1. Merkantilizmas......................................................................................4 2. Merkantilizma...
Aprašymas


TURINYS


Įvadas...............................................................................................................3
1. Merkantilizmas......................................................................................4
2. Merkantilizmas Italijoje ir Ispanijoje......................................................6
3. MerkantilizmaNyderlandijoje..............................................................7
4. Merkantilizmas Anglijoje......................................................................7
5. Merkantilizmas Prancūzijoje.................................................................8
6. Merkantilizmas Vokietijoje...................................................................8
7. Merkantilizmas Lenkijoje ir Lietuvoje...................................................9
8. Ankstyvojo merkantilizmo idėjų paplitimas Lietuvoje...........................10
9. Merkantilizmo teorijos atsiradimo prielaidos........................................13
10. Merkantilizmo aspektai.......................................................................14
11. Svarbiausi merkantilizmo teiginiai.......................................................14
12. Merkantilizmo idėjų raidos etapai.......................................................15
13. Merkantilizmo mokyklos atstovai.......................................................18
Išvados............................................................................................................19
Literatūra.........................................................................................................20


ĮVADAS

Ekonominių teorijų raidos požiūriu ypač svarbus merkantilizmo idėjų pasireiškimas, nes būtent merkantilizmas yra pirmoji nacionalinio ūkio – valstybės ekonominė teorija ir politinės ekonomijos kaip mokslo mokykla. Remiantis P. Šalčiaus knyga „Teorinė ekonomika ir ekonominės minties istorija“ „Viduramžiams baigiantis, Vakarų ir iš dalies Rytų Europoje mainų ūkis pradeda vis labiau įsigalėti, atsiranda platūs prekybiniai ryšiai, kredito operacijos. Visa tai griauna ir ardo senas ūkio formas ir atkelia vartus naujai ūkio sistemai, vad. kapitalistinei sistemai, su jos pelno siekimu, racionalizuota technika, vietoje viduramžių tradicinės, su gamybos priemonių koncentracija verslovininkų rankose ir ryšium su tuo darbininkų klasės atsiradimu. Vietoje natūralinės žemės ūkio gamybos su jos pačios amatais ir miestų amatininkais, vis daugiau reikšmės pradeda įgauti stambios kapitalistinės įmonės. Jų atsiradimą paskatina centralistinė valstybė su savo kariuomene ir laivynu valstybės apsaugos ir ekspansijos reikalams. Amatai su cechų organizacija pradeda degeneruoti ir nustoti savo pirmykščio pobūdžio.“ Merkantilistinės idėjos atsirado XVI a. Vakarų Europoje, labiausiai jos išvystomos XVII a. Pirmiausiai jos skleidžiamos Italijoje,
Kiti darbai