Nepatvirtinti rašto darbai

Lietuvos ūkio šakinė struktūra ir konkurencingumas

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
Turinys ĮŽANGA 3 ŪKIO ŠAKINĖ STRUKTŪRA 5 Ūkio šakinės struktūros istorinė raida ir dėsningumai 7 LIETUVOS ŪKIO ŠAKINĖ STRUKTŪRA 8 Lietuvos ūkio retrospektyva 9 Lietuvos ūkio šakų pagrindinės proporcijos 11 Lietuvos ūkio...
Aprašymas


Turinys

ĮŽANGA 3
ŪKIO ŠAKINĖ STRUKTŪRA 5
Ūkio šakinės struktūros istorinė raida ir dėsningumai 7
LIETUVOS ŪKIO ŠAKINĖ STRUKTŪRA 8
Lietuvos ūkio retrospektyva 9
Lietuvos ūkio šakų pagrindinės proporcijos 11
Lietuvos ūkio šakų struktūros pokyčiai pagal BVP 13
Darbininkų kvalifikacija ir užimtumas ūkio šakose 14
Materialinės investicijos į ūkio šakas 16
Lietuvos išgaunamoji ir apdirbamoji pramonė 2004-2005m 17
ČEKIJOS ŪKIO ŠAKINĖ STRUKTŪRA 19
Čekijos ūkio retrospektyva 20
Ūkio šakinė struktūra ir jos dinamika pagal BVP 21
Užimtų gyventojų skaičius ūkio šakose 22
Čekijos užsienio prekyba 23
LIETUVOS IR ČEKIJOS KONKURENCINGUMO LYGINAMOJI ANALIZĖ 25
Konkurencingumo didinimo kryptys Lietuvoje 29
IŠVADOS 31
LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 33
PRIEDAI 34


Įžanga

Šalies ūkio šakų struktūrinė raida - vienas labiausiai dominančių klausimų ne tik ekonomistams, tačiau ir asmenims, bent šiek tiek susijusiems su verslu, dalyvaujantiems šalies politinėje veikloje.
Ūkio šakų struktūriniai pokyčiai pastebimi analizuojant jų raidą. Gyvendami technologiniame amžiuje, galime lengvai pastebėti kaip spartėja mūsų gyvenimas. Jį spartina teikiamos paslaugos, informacijos prieinamumas. Ne veltui per paskutiniuosius dešimtmečius paslaugų sektoriaus dalis aplenkė pramonės ir žemės ūkio dalį, tuo išryškindama paslaugų svarbą šiuolaikiniame gyvenime.
Svarbiausias veiksnys dėl ko analizuojame ūkio šakinę struktūrą yra tas, kad analizuodami, galime tiksliau nustatyti šalies ir tarptautinį konkurencingumą. Konkurencingumas yra pasaulinių mokslinių ir ekonominių tyrimų objektas. Jo didėjimas pasako, kad šalies vykdoma struktūrinė politika juda teisinga linkme. Lietuvai dar neseniai buvo paskirtas konkurencingumo reitingas. Pastarųjų penkių metų laikotarpyje Lietuvos padėtis pagal apibendrintą vystymosi konkurencingumo indeksą užima 36 vietą. Tai sąlygoja įvairūs veiksniai. Šiame darbe apžvelgsime svarbiausius šalies konkurencingumo skatinimo veiksnius ir aptarsime esamą padėtį tarptautinėje aplinkoje.
Šio darbo tikslas – apžvelgti Lietuvos ūkio šakinės struktūros raidą ir remiantis ekonominiais rodikliais nusakyti ūkio konkurencingumo lygį.
Uždaviniai:
• Apžvelgti ūkio šakinės struktūros raidą, Lietuvos ir Čekijos pramonės retrospektyvas;
• Palyginti Lietuvos ir Čekijos respublikos šakinę ūkio struktūrą ir jos konkurencingumą pagal BVP pasiskirstymą, darbuotojų skaičių, materialiųjų investicijų apimtį šakose, remiantis Europos Sąjungos Statistikos tarnybos (Eurostato) klasifikatoriumi „Nomenclatures des Activities de Communite Europeene“ (NACE);
• Nustatyti pagrindines Lietuvos pramonės konkurencingumo problemas ir jų sprendimo būdus.
Siekiant perteikti ūkio šakų struktūrinius pokyčius rėmiausi labai įvairia Lietuvos bei užsienio šaltinių gama. Visi statistiniai duomenys apima
Kiti darbai