Nepatvirtinti rašto darbai

"Rokiškio sūrio" analizė

Darbo dalykas
Dalyko potemė
Įkėlimo data
2010-10-25
Trumpas aprašymas
TURINYS TURINYS 1 ĮVADAS 2 I. TEORINĖ DALIS 4 ĮMONĖS ESMĖ, JOS EKONOMINIAI TIKSLAI 4 1.2 STRATEGIJOS SAMPRATA 5 Strategijos sampratų turinys 5 1.3 ĮMONĖS STRATEGINIS...
Aprašymas
TURINYS

TURINYS 1
ĮVADAS 2
I. TEORINĖ DALIS 4
ĮMONĖS ESMĖ, JOS EKONOMINIAI TIKSLAI 4
1.2 STRATEGIJOS SAMPRATA 5
Strategijos sampratų turinys 5
1.3 ĮMONĖS STRATEGINIS VALDYMAS 6
Valdymo ciklo funkcijų turinys 6
1.4 STRATEGINIO VALDYMO STADIJOS 7
1.5 APLINKOS ANALIZĖ 8
1.5.1 IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 8
1.5.2 VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 9
1.6 SSGG ANALIZĖ 10
1.7 STRATEGIJOS RENGIMAS 11
Strategijos rengimo modelis 11
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 14
II. PROJEKTINĖ DALIS 14
1.9 INSTITUCIJOS CHARAKTERISTIKA 14
2.0 ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ 15
2.1 PIENO SUPIRKIMAS 16
2.2 ŽALIAVOS KOKYBĖ 17
2.3 PIENO SUPIRKIMO KAINOS 19
2.4 GAMYBA 19
2.5 PRODUKCIJOS REALIZAVIMAS 20
2.6 PRODUKCIJOS SAVIKAINA IR FINANSINIAI RODIKLIAI 21
2001 m. Rokiškio įmonės ir filialų savikaina, pastovūs ir kintami kaštai
21
2.7 FINANSINIAI RODIKLIAI 22
AB „Rokiškio sūris“ grupės apyvarta mln.,Lt 2000 – 2002m. 22
2.8 BENDROVĖS INVESTICIJOS 23
2.9 IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ 24
3.0 POLITINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 24
3.1 EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 25
3.2 TECHNOLOGINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 28
3.3 KONKURENCINĖS RINKOS ANALIZĖ 29
3.4 ĮMONĖS SSGG ANALIZĖ 31
3.5 AB “ROKIŠKIO SŪRIS” STRATEGIJA 33
IŠVADOS 36
LITERATŪRA 37

ĮVADAS


Tyrimo problema. Verslas užima svarbią vietą šalies ūkio ekonomikoje.
Vykstant ūkio restruktūrizacijos, privatizacijos procesams, kuriasi naujos
verslo įmonės, plečia savo veiklą veikiančios firmos, o dalis jų dėl
įvairių priežačių bankrutuoja. Jų veiklos rezultatai priklauso, nuo įmonę
veikiančių tiek išorinių tiek vidinių aplinkos veiksnių.
Lietuvos verslo analizės duomenys rodo, kad šalyje nėra palankių verslui
sąlygų. Siekiant formuoti palankesnes verslo sąlygas, reikėtų spręsti šias
problemas: politinės aplinkos palankumo, teisinės aplinkos sutvarkymo,
mokesčių normatyvinės bazės tobulinimo, biurokratinių kliučių verslo
plėtrai panaikinimo, rinkos konkurencinių sąlygų tobulinimo ir strateginių
priemonių įgyvendinimo.
Šalies politinės situacijos kaita turi pernelyg didelės įtakos verslo
sąlygoms.Jos nuolat kaitaliojamos, destabilizuojamos. Nuolat
eksperimentuojama, o tai neigiamai veikia verslo plėtrą. Dažniausiai
pamirštami ankstesnių vyriausybių priimti įsipareigojimai ir nutarimai,
nevykdomos rinkimų programos ir kt. Analizuojant priimtus teisės aktus ir
kitus normatyvinius dokumentus, pastebima prieštaravimų ir netobulumų.
Šalyje veikiančių mokesčių tvarka yra nestabili, paini, be sistemos,
esama paslėpto mokesčių didinimo per įvairias rikliavas. Neigiamą įtaką
verslo veiklai įvairūs išankstiniai mokesčiai ir mokėjimai ( pvz.
avansinio pelno mokestis). Nepakankama
Kiti darbai